Üç Şey


Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:"
Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Güzel koku kadın ve gözümün nuru namaz."

Hz. Ebubekir (r.a) Resulullah (s.a.v)'e:"Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Senin huzurunda oturmak malımı sana ve senin gösterdiğin yerlere infak etmek ve sana salavat-ı şerife getirmek"dedi.

Hz. Ömer (r.a):"Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:İyiliği emretmek kötülüğü yasaklamak ve hadleri (cezaları) yerine getirmek"dedi.

Hz. Osman (r.a):
"Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Yemek yedirmek selamı yaymak ve insanlar uyurken gece namaz kılmak"dedi.

Hz. Ali (r.a):"Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Kılıçla savaşmak misafiri ağırlamak ve yaz günü oruç tutmak"dedi.

Cebrail (a.s) Resulullah (s.a.v)'e gelmiş ve buyurmuştur:"Ya Resulullah! Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Peygamberlerin yanına inmek resullere peygamberliği tebliğ etmek ve alemlerin Rabbine hamd etmek." Cebrail (a.s) şöyle devam etti: Allahu Teala şöyle buyuruyor:"Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Zikreden dil şükreden kalp ve belalara sabreden beden."

Bu hadis-i şerif dört mezhep imamına ulaşınca onlar da dünyadan sevdikleri şeyleri zikretmişlerdir.

İmam-ı Azam (rh.) buyurdular:"Bana dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Geceler boyu ilimle meşgul olmak büyüklenmeyi terk etmek kin ve düşmanlıktan sakınmak ve dünya sevgisinden arındırılmış bir kalp."

İmam-ı Malik (rh.) buyurdular:
"Bana dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Resulullah (s.a.v)' komşu olmak ravzasına devam etmek ve Ehl-i beytine hürmet etmek."

İmam-ı Şafii (rh.) buyurdular:"Bana dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Yumuşak ahlak meşakkat ve zorluğa götüren şeyleri terk etmek ve tasavvuf yoluna uymak."

İmam-ı Ahmed (rh.) buyurdular:
"Bana dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Resulullah (s.a.v)'in hadis-i şeriflerinde bildirdiğine uymak onun nuruyla bereketlenmek ve peygamberimizin izinde gitmek."

İsterseniz siz de kendi adınıza yazabilirsiniz

Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi:Kura'n okumakgece namaz kılmak ve en sıcak günde oruç tutmak...

Alıntıdır.