Nefsin Dereceleri

1-NEFSİ EMMARE:
Nefsi zorla kötülüğe sürükleyen nefistir.Ruh nefse boyun eğmiştir.

SIFATLARI: Cehaletcimrilikhırskingadapşehvettamahhaset istihzaahmaklıkunutkanlıkbuğzçok yemekçok uyumakçok konuşmakfazla neşeşımarıklık.

Seyri-->İlellah Alemi-->Alem-i Halktır.

2-NEFSİ LEVVAME:
Kendini kınayan nefistir.
SIFATLARI:
Kınamaheveskötü fikirucbçekişmekahırtemanagizli riyamakam sevgisişehvet tutkusuşirretliktir.
Seyri-->İlellah

3-NEFSİ MÜLHİME: Kendisiyle şiddetli bir mücadele halindedir.

SIFATLARI:
İlimcömertlikkanaattevazusabırezaya tahammülözürleri kabul edengüzel zanhoşgörü.
Seyri-->Fillah Alemi-->Mana Alemi Hali-->Muhabbet

4-NEFSİ MUTMAİNNE:Şirktenisyandan temizlenmiş nefistir.

SIFATLARI:Cömertliktevekkülsabırşükürhilmtesl imiyetrızaibadetgüler yüzlülüksürekli huzurmüşahedebüyüklere tazimtatlı dilkusurları örtmehataları bağışlama.
Seyri-->Maallah Alemi-->Hakikat-ı Muhammediye

5-NEFSİ RAZİYYE
SIFATLARI:
VerahulusmuhabbetilanhuzurMevla ile dostlukkerametrızateslimiyethalka irşaden ince edepduası kabulherkes tarafından saygıyla karşılanır.

Seyri-->Fillah Alemi-->Lahut

6-NEFSİ MARZİYYE
SIFATLARI:
Allah ve Rasulunun ahlakıyla ahlaklanmakhataları bağışlamakayıpları örtmekgüzel zanda bulunmakherkese lütuf ve şefkat göstermekinsanları kurtarmak için meyl ve muhabbet.

Seyri-->Anillah Alemi-->Seyrifileşya

7-NEFSİ SAFİYYE
SIFATLARI:
her şeyi haktan bilirartık saflaşmıştır ve süzülmüştür.Taş iken elmas olmuştur.Hakkın kölesi olmuştur.

Kaynaklar:
Ruhul Beyan 1/416-417 İhya-u Ulumiddin