Âlim kime denir?


Sual: Günümüzdeki yazarlara ve profesörlere âlim denir mi?

CEVAP
Âlim çok kitap okuyana çok bilene diploma sahibi olana değil; dinini doğru bilene hakkı bâtıldan ayırabilene denir.Kıyamet yaklaştıkça ilim azalır din adamlarına güvenilemez. İki hadis-i şerif meali:

(Kıyamete yakın ilim azalır cehalet artar.) [İbni Mace](Her asır önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur.) [Hadika]Din âlimi olmak için Kur’an-ı kerimi ve manalarını ezbere bilmek binlerle hadis-i şerifi ve manalarını ezbere bilmek İslam’ın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek dört mezhebin inceliklerine vakıf olmak bu ilimlerde ictihad derecesine yükselmek tasavvufun en yüksek derecesinde olmak lazımdır. (S. Ebediyye)Sultan ikinci Abdülhamid hanın tahttan indirilmesiyle din işlerine de fesat karıştı. İttihat ve terakki fırkasına kayıtlı olan cahiller hatta masonlar din işlerinde yüksek mevkilere getirildi. İlk iş olarak sultan Abdülhamid hanın son şeyhülislamı Muhammed Ziyaüddin efendi görevinden alındı. Bu yüksek makama 1910’da Musa Kazım getirildi. Bu zat koyu ittihatçı ve masondu. İslamiyet’e uymayan hareketlerinden ve sapık yazılarından dolayı ikinci Abdülhamid han tarafından Irak’a ve Fizan’a sürülmüş olan bölücü kimseler İstanbul’a getirilip kendilerine din işlerinde vazifeler verildi. Bu cahil ve partizan kimseler bozuk sapık din kitaplarının yazılmasına yayılmasına önayak oldular. İkinci Abdülhamid han zamanında yazılan din kitapları bir ilim heyeti tarafından kontrol edilirdi. Tasdik edilip izin verilenler bastırılırdı. Böylece o tarihlerde basılan din kitaplarına güvenilir. 1909’dan sonra din kitapları yetkili âlimler tarafından kontrol edilmez oldu. Bu kitaplardan ancak önceki muteber kitaplardan vesikalar vererek yazılanlara güvenilir. (E. Kiram kitabı)Görüldüğü gibi 1909 yılından sonra yazılan din kitaplarından ancak nakli esas alanlar muteberdir. Âyet ve hadisleri yazarının kendi görüşlerine göre açıklananlar veya ilhamla yazılanlar muteber değildir

Alıntı