Nefis mertebeleri yedidir


1-Nefs-i Emmâre: Kâfir şeytan münafık ve fâsıkların

2-Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin

3-Nefs-i Mülhime: Âlimlerin

4-Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler

5-Nefs-i Radiyye: Evliyâların

6-Nefs-i Mardiyye: Âriflerin

7- Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)

RÜYA YORUMU NEFSİN DURUMU ABDEST VE GUSÜL Günahlardan temizlenmeye Nefs-i Mülhime AĞAÇ DİKMEK Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime AĞAÇLAR Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme AKREB Lisan ile azâb etme şeklinde ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre ÂLEMLER Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne ALEVLİ ATEŞ VE YANAN ŞEYLER GÖRMEK Kalbin bulanıklığını tamamıyla izâle etmeye. Nefs-i Mardiyye ALEVSİZ ATEŞ ATEŞ DUMANI Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre ÂLİMLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne ÂMÂ-KÖR Hakkı görüp de görmezlikten gelmek. Nefs-i Mülhime ANNE VE BABAYA SARILMAK ONLARA İTAAT ETMEK Rızâlarını kazanmak ve gönüllerini alarak onlarla iyi geçinmeye Nefs-i Levvâme ARAB Başkasının aybını yüzüne vurmak veya süratle maksada ulaşmak Nefs-i Mülhime ARSLAN Kişiye göre nefsin galebesi Nefs-i Levvâme ARSLAN Dinde ciddiyet Nefs-i Levvâme ARZIN HAREKETİNİ GÖRMEK Allah’ın yardımıyla vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya Nefs-i Mardiyye AT VE BEYGİR Azgın olmazsa sadâkatle azgın olursa nefsin üstün gelmesi Nefs-i Levvâme ATEŞTE YANMAKLA ZARAR GÖRMEYİP HUZUR İÇİNDE OLMAK Nefs-i râdıyyenin galebesine kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye AVAM Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime AVCI Eğer ehil olursa insafsızlığa ve şefkatsizliğe ehil olmazsa amel-i sâlih için gayret etmeye işarettir. Nefs-i Mülhime AYI OYNATICISI Nefsin hiddet öfke ve hırsta olan aşırılığına. Nefs-i Mülhime AYI Gadâb (hiddet öfke dargınlık kızgınlık) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre AZGIN DEVE Şehvet hırs ve kin ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre AZGIN ÖKÜZ Cimrilik ve emre itaatsizlik ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre BAL ARISI Güzel ahlâk sahibi olmak Nefs-i Levvâme BALCI İlm-i ledün ve tatlı kelâm işitmek Nefs-i Mülhime BALIK Helâl mal ve rızık kazanmak Nefs-i Levvâme BALLAR Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet vermek Nefs-i Levvâme BEYAZ RENK Nefsi Mülhime’nin galebesine Nefs-i Mülhime BIÇAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne BİT VE PİRE Mekruh olan fiileri işleme ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre BULANIK SEL SULARI Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre BURAK Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye BÜTÜN AHİRET MAKAMLARINA NAİL OLMAK VE AYDINLIK GÖRMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye BÜTÜN ETİ YENİLEBİLEN VAHŞİ HAYVANLAR Eğer ele geçırilebilirse sâlih amel sahibi olmakla ele geçirilemezse amel-i sâlih kazanmak için gayret etmekle Nefs-i Levvâme CÂHİL Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime CAMİLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne CEHENNEM AZABI Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre CENNET Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye CENNET KIYAFETLERİ Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye ÇEŞMELER Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye ÇIPLAK BİR KİŞİ GÖRMEK Amelsizliğe; Nefs-i Mülhime ÇIPLAKLIK KEYİFSİZLİK ÇİĞ ET ÇAMURA DÜŞMEK LEZZET ŞEHVET VE DÜNYALIĞA DÂİR ŞEYLERİN Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre ÇOCUKLAR Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye ÇÖPLERİN SÜPÜRÜLÜP ATILDIĞI YER VE BENZERİ NECİS OLAN YERLER Dünya zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre DAĞLARDA YALNIZ KALMAK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye DEPREM Allah’ın yardımıyla vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya Nefs-i Mardiyye DERSHANE Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne DERYALAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye DEVE Yüklü olursa ruha sıkıntı vermekle ve olursa ruha meyletmek Nefs-i Levvâme DİLSİZLİK Hakkı söylememek. Nefs-i Mülhime DİN VE MEZHEBLE ALÂKALI BİR TAKIM MESELELERDE MUHALİF OLAN KİMSELERİ MUKADDES MEKÂNLARDA GÖREN Bu mekânlar kalb ile tabir lunduğundan dolayı – niyetini düzeltmelidir. Nefs-i Mülhime DÎNÎ KİTAPLAR Amelde kemâle Nefs-i Mutmainne DİŞ ÇEKTİRMEK Ruha ağır gelen şeyi gidermek Nefs-i Levvâme DOKTORLAR GÖRMEK Nefsinin isyan hastalığını ameli sâlih ile tedavi etmeye Nefs-i Mutmainne DOLU GÖRMEK ESRARIN ZEVKİNDE MÜBALAĞADIR.

Nefs-i Sâfiye DÖŞEMELİ YER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme DÜKKÂNLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme EĞER BU MUHALİFLERİ BU YERLERDEN ÇIKARDIĞINI GÖRÜRSE Nefsini terbiyeye ve akaidini temizlemeye gayret ettiği; çıkarmaya çalışmazsa nefsinin ve hevasının galebesi şeklinde ta’bir edilir. Nefs-i Levvâme EHL-İ SÜNNETTEN OLMAYANLAR

Farz namazlarda tembelliğe veya Ehl-i Sünnet’in hâricinde bir i’tikâdî mezhebe meyletmeye Nefs-i Mülhime EKMEKLER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme ELBİSE GİYMEK Salih amel-i işlenilmesi Nefs-i Levvâme EMİRLER (YÖNETİCİ) Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya Nefs-i Mutmainne ERKEK ÇOCUĞU Sâlih ameli Nefs-i Mülhime EŞEK ARISI VE SARICA ARI: Fâsid fikirler ve faydasız Nefs-i Emmâre EŞEK: Nefsin şehvetlerine çok fazla tâbi’ olmak ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre EŞKIYA Nefsin azgınlığına işarettir. Nefs-i Mülhime ETİ YENİLEN VE ETİ YENİLMEYEN HAYVANLARIN HEPSİ Azgın olanları da dâhil olmak üzere durumlarına büyüklük ve küçüklüklerine göre nefs-i emmâre’nın itaatsizliği ve şehveti ile ta’bir Nefs-i Emmâre EVLER (MA’MÛR) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme EVLER (HARABE) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme FARE: Nefsle alâkalı olup halktan gizli ve Hakk’a açık olan şeylere meraklı olma ve sû-i zan ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre FASIK KİŞİLERİ KİTAP DOLU RAFLARIN YANINDA MESCÎDLERDE MEDRESELERDE


TEKKE VE ZİYÂRETGÂHLARDA VE SAİR MÜBAREK YERLERDE GÖRÜRSE Mezhebine ve tarîkatine uygun olmayan Nefs-i Levvâme FIRIN Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme FİİL SÖZ YİYECEK İÇECEK GİYSİ VE EŞYALARDAN HARAM VE YASAK OLANI İŞLEMEK Yapılması veya yapılmaması günâh olan herhangi bir şeyi işlediğini görmek haram ve yasak olan davranışlarda bulunmak ve yaklaşmayı düşünmek Nefs-i Emmâre FİL Kibir ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre GAYR-I MÜSLİM Dünyaya meyle ve diride tembelliğe işarettir Nefs-i Mülhime GEMİLER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme GEMİYE BİNİP SULARDAN GEÇMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye GÖK GÜRLEMESİ Allah’ın yardımıyla vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya Nefs-i Mardiyye GÖKLERİN GÖRÜLMESİ Dâima Hakk tarafına nazar etmeye Nefs-i Mardiyye GÖRÜLEN PİŞMİŞ ETLER YİYECEKLER VE MUBAH İÇCECEKLER Nefsin kolayca ve az bir emekle ruha tâbi siması Nefs-i Levvâme GÖZELER Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye GÜNEŞ Fikrin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye GÜVERCİNCİ Nefsin günahtan temizlenme kaabiliyetine ulaşması Nefs-i Mülhime HARÂMÎ İbadetini saklamaya. Nefs-i Mülhime HATİPLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne HATTATLIK Amelin çok olması için gayret etmeye. Nefs-i Mutmainne HAVALARDA UÇMAK Nefs-i râdıyyenin galebesine kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye HAYIR VE HASENAT Ruhun nefis üzerine galibiyeti Nefs-i Mülhime HAYIRLI AMELDEN DÖNMEK Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle Nefs-i Mülhime HINZIR: Haram ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre HİZMETKÂR R; itaatte berdevam olmaya. Nefs-i Mülhime HOKKABAZ İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime HURİLER Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye IRMAKLAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye İMAMLAR Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne İSLÂM ASKERLERİ Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye İYİ VE HOŞ FİİİLER Bu fiiller gerek davranış gerek söz gerek vasıf ve gerek eşva olsum durumlarına göre Nefs-i Mutmainne ile ta’bir edilir Nefs-i Mutmainne KADILAR Allah’ın hükümlerini kalbe ve vücûd azasına hâkim kılmak Nefs-i Mutmainne KADIN Tedbirde noksanlığa ve dünyaya meyletme sıfatıdır. Hatta belki de daha alçak bir seviyededir. Nefs-i Mülhime KAMA Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne KAN ALDIRMAK Nefsi ıslâha Nefs-i Levvâme KAPLAN: Kibir ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre KAR Aklın aydınlığına Nefs-i Mardiyye KAR Merhamette mübalağadır. Nefs-i Sâfiye KARINCA Hırs ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre KARPUZCU Bilgi ve ma’rifet kazanmaya işarettir. Nefs-i Mülhime KASAB Merhametli olmamak Nefs-i Mülhime KATIR Emre itaat etmemek ve amelde ihlâs bulunmamak ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre KAVGA VE ÇEKİŞME Ruh ile nefsin geçimsiziiği Nefs-i Mülhime KAVUNCU Amel kazanmaya Nefs-i Mülhime KEDİ: Şeytanın vesvesesi ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre KENDİ ÜZERİNDEN VEYA BAŞKA BİR YERDEN HERHANGİ BİR NECASETİ TEMİZLEMEK Haramı terk etmek Nefs-i Levvâme KEVSER GÖRMEK Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye KIBLEDEN

YÜZ ÇEVİRMEK Hayırdan şerre dönmeye Nefs-i Mülhime KIBLEYE TEVECCÜH (YÖNELMEK) İşlerde istikâmete Nefs-i Mülhime KILIÇ Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne KIZ ÇOCUĞU Dünya’ya yeni yeni meyletmeye Nefs-i Mülhime KORKULU YÜKLÜ SIKINTILI VE EZİYETLİ RÜYALAR Ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmak Nefs-i Emmâre KOYUN KEÇİ SIĞIR Helal rızık ve menfaat Nefs-i Levvâme KÖPEK Hiddet öfke dargınlık kızgınlık ve kötülük ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre KÖSELİK Sünneti terk eden bir kişi olmak Nefs-i Mülhime KÖTÜ AMELİ İŞLERKEN VAZGEÇMEK Bâtılı bırakıp hakka dönmek Nefs-i Mülhime KÖTÜLÜK VE ZULÜM Nefsin ruh üzerine galib olması Nefs-i Mülhime KÖTÜRÜM Hak olan nesneye varmamak. Nefs-i Mülhime KUDÛS-İ ŞERÎF Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne KUR’ÂN-I KERÎM GÖRMEK VE OKUMAK Kalbi tasfiye ve istenilen şeylere ulaşmaya ve muvaffakiyete işarettir Nefs-i Mutmainne KURBAĞA Ruhun nefsden nefreti Nefs-i Levvâme KURT Hased (kıskançlık) ve ibâdetleri eksik yapma ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre KUTSAL MEKÂNLAR Ancak kışının kalbiyle ta’bir edilir. Nefs-i Levvâme KUYULAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye KÜTÜPHANE Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne MAYMUN OYNATICISI Nefsin lâf taşımak ve aşırı istekli olmasına Nefs-i Mülhime MAYMUN: Nemmâmlık (dedikoduculuk) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre MEDÎNE-İ
MÜNEVVERE Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne MEDRESELER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne MEKKE-İ MÜKERREME Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne MEKTEPLER OKULLAR Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne MELEKLER Aklın kemâli Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye MESCİDLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne MEVSİMİNDEMEYVE KOPARMA AMELDE İhlâssızlığa ve samimiyetsizliğe işarettir. Nefs-i Mutmainne MEVSİMİNİN DIŞINDA HER TÜR YEŞİL MEYVEYİ AĞACINDAN KOPARMAK Ameldeki ihlâssızlığı izale etmek ve ihlâsa ve samimiyete meyletmeye ve istekli olmaya. Nefs-i Mutmainne MEYHANE BOZAHÂNE

KAHVEHANE Görmek ve içine girmek kalbi ve düşünceleri fesada (bozukluk ve fenalığa) sarf etmekle dünya zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymakla ta’bir edilir. Korkulu yüklü sıkıntılı ve eziyetli rüyalar görülmesi ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmakla ta’bir edilir. Nefs-i Emmâre MEYVELİ Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme MUBAH OLAN ŞEYLERİ SATANLAR Sattıkları şey cinsinden – her birinin hallerine göre ta’bir olunur Nefs-i Mülhime MÜFTÜ Hayırlı nefse Nefs-i Mutmainne MÜLHİD VE DİNSİZLER Nasihat kabul etmemek Nefs-i Mülhime NAMAZ Vera ve takva Nefs-i Mülhime NEBÎLER VE RESULLER GÖRMEK İslâm Dini’nde kuvvete ve nebiye tâbi’ olmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne NEFSİN ARZU ETTİĞİ BİR ŞEYİ GÖRÜP DE REDDETMEK Dünyaya meyli terk etmek Nefs-i Mülhime NEFSİN ARZU ETTİĞİ BİR ŞEYİ GÖRMEK İSTEMEK Dünyayı istemekle Nefs-i Mülhime OK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne OLGUNLAŞMIŞ MEYVELER GÖRMEK Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme PADİŞAH GÖRMEK Vücûd ikliminde tasarrufa Nefs-i Mutmainne PÂDİŞÂHA YAKIN OLAN KİMSELERİ GÖRMEK Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya Nefs-i Mutmainne PARS: Gadâb ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre PAZARLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme SAĞIR Hakkı işitip onunla amel etmemek. Nefs-i Mülhime SAKALI KESİLMİŞ VE TRAŞLANMIŞ Şeriatta noksanlığa işarettir. Nefs-i Mülhime SÂLİH ZÂTLARIN TÜRBELERİ Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne SÂLİHLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne SÂLİHLERİN MESKENLERİ Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne SANCAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne SANCAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne SANSAR: Gaflet (dikkatsizlik endişesizlik vurdumduymazlık) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre SARAYLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme SARHOŞ Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime SARHOŞLUK VEREN ŞEYLERİ İÇMEK Haram fiil işlemekle görüp de içmese harama yaklaşmayı düşünüp nefse tâbi’ olmakla ve bunların emsali olan maddeler kullanıldığındadurumlarına göre çirkin işler yapmakla ta’bir edilir. Nefs-i Emmâre SARI RENK Nefs-i Levvame’nin galebe sıfatıdır. Nefs-i Levvâme SEVGİLİ Ruhun safasına(temizlik saflık tatminlik). Nefs-i Mülhime SICAKLIK SOĞUKLUK KARANLIKLAR SİYAH RENK Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre SOYTARI İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime SULARI YÜZÜP GEÇMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye SURE Okunan sureye göre de göre ta’bir değişir. Nefs-i Mutmainne SUSUZ KALMAK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye SÜPRÜNTÜLÜK Dünya zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre ŞARKI DİNLEMEK Aşk-ı mecaziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime ŞAŞI İNSAN Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle Nefs-i Mülhime ŞEHİDLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne ŞEYHLER GÖRMEK Nefsini irşada. Nefs-i Mutmainne ŞEYTÂN Şeytâna tabı’ olmaktır. Eğer şeytanı reddederse bu çok iyidir. Nefs-i Mülhime TAVŞANCIL KUŞU: Cehalet ve hırs ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre TAVUK VE GÜVERCİN VE ŞÂİR ETİ YENİLİR KUŞLAR: Helâl mala hırslı olmak Nefs-i Levvâme TEKKELER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne TELLÂK Bakışlarını haramdan sakınmadığına Nefs-i Mülhime TELLÂL Yalancılığa Nefs-i Mülhime TENH ÇÖLLERDE YALNIZLIK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye TESBİH İstenilen şeye ulaşmaya. Nefs-i Mutmainne TİLKİ Hile yalan – dolan arabozuculuk ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre TOHUM SAÇMAK Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime TOP SİLAHI Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne TOPAL Hak yolda az hizmette bulunmak. Nefs-i Mülhime TRAŞ OLMAK VE BENZERİ Ruhun nurunun artmasına işarettir. Nefs-i Levvâme TUZCU Nefsin sâlih (fazîletli) olmasına Nefs-i Mülhime TÜFEK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne VAHŞİ KUŞLAR Salıh amele gayret etmek ve ele geçirilmesi ve çekilen zorluklar nefs-i levvamenin meşakkatine katlanarak amel-i sâlih kazanmakla meşakkat çekerek amele gayret göstermeye işaret eder. Nefs-i Levvâme VEKİLLER Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya Nefs-i Mutmainne VELİLER GÖRMEK Korktuğundan emin olmaya ve umduğuna nail olmaya Nefs-i Mutmainne VEZİRLER Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya Nefs-i Mutmainne YABANCI KADINLA KUCAKLAŞMAK Nefsin ruha itaatsizliğine işarettir. Nefs-i Levvâme YAĞLAR Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet vermek Nefs-i Levvâme YAĞMUR İlâhî rahmettir. Nefs-i Sâfiye YALANCI İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime YANMAMIŞ MUMLAR Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme YAY Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne YEMEK (HUBUBATTAN HELÂL OLAN ŞEYLERİ) Nafile ibadetlere ehemmiyet göstermeye işarettir. Nefs-i Levvâme YEŞİL ÇAYIRLAR Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme YEŞİL RENK Nefs-i Mutmainne’nin galebesine. Nefs-i Mutmainne YILAN: Ezâ (sıkıntı eziyet zulüm) ve cefâ ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre YILDIRIM İstenilen şeye süratle vâsıl olmaya Nefs-i Mardiyye YILDIZ Nefsin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye ZAVALLI GÖRMEK İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime ZEVCEYE SARILMAK Nefsin ruha tâbi olmasına; Nefs-i Levvâme ZİYARET YERLERİ VE BUNLARIN EMSALİ NE KADAR MÜBAREK MAHALLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur.