Allah ile Konuşmak / Süluk / İlim ve "İlmel Yakin"


Allah'la "Konuşmak" mı ! Her şeyi Bilen'le nasıl Konuşulur ki ?! Allah OKUmaz ! Bilir ! Nefsine böyle bir Arzu geldiyse Konuşmak değil Muhabbetullah'tır o. Ki İbrahim'e (a.s.) "Ne o İnanmıyor musun ?" diye Muhabbet'den sordu. Yoksa Diriltebileceğine İnandığını elbette Biliyordu ! Fakat İbrahim a.s. da İlim Arzusu vardı. Dost'u hakkındaki Cehaletini Kabul etmişti ! O'nu Biliyor aynı zamanda Neyi Nasıl Yaptığını da Bilmek; O'nu daha çok Tanımak istiyordu. Demek ki İnsan başında da sonunda da İlim'e Muhtaç ! Fakat önce Nefsini Bilmeli İnsan ! Yani Cehaletini demek istiyorum ! Ve ki İlim'in bu Kuşatıcılığını ! Çünkü Kalbi başka türlü nasıl Mutmain olacak ?! Her şeyi Bilenle nasıl Konuşulur ki !..

Bu yazdığımda vurguladığım "İlim" dir Sülukdaki "İlmel Yakin" değil ! Biz "İlim"den bahsettiğimizde Cüz olan İlim'den değil "Zat-i"olan İlimden bahsediyoruz. Huzuri olan İlim değil. Yani "Ama" "Ahir" "Tecelli" vs diye ayrı ayrı değil bütün olarak "İlim". Yani burdaki dikkat etmen gereken şu gibidir : Allah İsmi Kimine göre İsimlerin İsmidir kimine göre de Zatın İsmidir ki Biz Zatın İsmini kastediyoruz. Doğrusu da budur ! Muhyiddin İbn Arabi (k.s) da görülen "İlim" de böyledir ! "İlmel Yakin"deki "İlim" değil. İbrahim (a.s.) için ilgili ayetlerde "Sülukdaki İlmel Yakin" geçerli olmaz. Yazımı Dikkatli incele.. "Muhabbet" bu Ayetlerde nasıl bir Mümin için Aynı olmazsa "İlim"de aynen öyle "İlmel Yakin" olan İlim olmaz..

Yani daha kolay şöyle izah edeyim: Yükselişteki Süluk değil.. Dönüşteki Suluk değil.. Bu Ayrım artık ortadan kalkmış olan Duruştaki İlim.. Zat-i İlim..

Düşün bir.. Her Görmek ve dahi Görmemek Bilmenin aynısı oldu.. Fakat her Bilmek Görmenin aynısı olmaz ki.. Bak Görmek ile Bilmek farkı.. Bilirsen.

Aşık'ı Putperest'ten ayıran İlim'dir.. Fakat sen dersen ki: ' İlim değil Hakk Ayırır ' .. İşte bu "Yerinde" bi söz olmaz.. Çünkü Hakk'ın Bilmesi Görmenin Aynıdır.. Fakat O Görme olmasa da Bilir. Ama Bilmemesi Noksanlık olurdu. Alim İsminin/ İlim Sıfatının Zat'ı Cihetinden Zıt'dı yoktur. "Ve Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiç bir şey bilmiyordunuz..." (Nahl 78) O Subhan'dır. Halbu ki Hakk için Görmemek olabilir. Ve O'na Noksanlık getirmez bu. Çünkü O'nun Görülecek Kayıtlanacak Asli Sureti yoktur. "..Beni asla göremezsin.." (Araf 143) Ama Bilmemek Mutlaka Noksanlık olurdu; oysa O Kendisini Mutlaka Bilir. Aşık'ı Putperest'ten ayıran İlim'dir.. Bak Görmek ile Bilmek farkı.. Biliyor ve Bilebiliyorsan..

Alıntı.