«Abû-Bekr çok namaz kıldığından çok oruç tuttuğundan çok sadaka verdiğinden üstünlüğe ulaştırılmadı; gönlündekinin yüzünden yüceltildi.» Peygamber buyuruyor ki: Abû-Bekr'in başkalarından üstün oluşu çok namaz kıldığından çok oruç tuttuğundan değil; ona Tanrı lûtfetmiş de o yüzden; o da sevgidir. Kıyâmette namazları oruçları sadakaları terâziye korlar. Fakat sevgiyi getirdiler mi terâziye sığmaz. Demek ki temel sevgidir. Onu iste de çoğalt. «Hareketlerde bereketler var.» Yolculuğu arttırmazsan sermâye elden çıkar. Yerden de aşağı değilsin ya. Yeri bellerler aktarırlar bir başka renge sokarlar; bitkiler bitirir. Kendi haline bıraktılar mı katılaşır- gider. Kendinde bir istek bir dilek gördün mü gel git: bu gitmenin ne faydası var deme. Sen git fayda da görünür elbet. İnsanın dükkâna gitmesindeki fayda ihtiyâcını bildirmeden başka bir şey değildir. Ulu Tanrı evde otursa da adamın rızkını verir derler ya bu aldırmamak dâvasına girişmektir. Rızk tepeden inmez ya. O yavrucak ağlar da anası ona süt verir. Bu ağlamamda ne fayda var düşüncesine kapılsa ağlamak süt vermeye neden sebep olsun kuruntusuna düşse sütten kalır. Şimdi görüyoruz ya çocuğa ağladığı için süt verilmede. Birisi bir beyin bir başın önünde eğiliyorum secdeye kapanıyorum ne fayda var bunda düşüncesine dalabilir. Fakat tapı kılıyorsun diz çöküyorsun ya; sonunda o bey sana acıyor bir parçacık ekmek veriyor. Beyden sana acıyan beyin derisi eti değildir. Bey öldükten sonra da bu deri bu kemik yerindedir; uykuda dalgınlıkta da öyle. Fakat o vakit onun önünde tapı kılman yiter-gider. Anladık ya o beydeki acıyış göze görünmüyor. Mâdem ki deride kemikte bulunan görmediğimiz bir şeye tapı kılmadayız; deriden kemikten dışarı birşeyin de bulunması mümkün. Deride kemikte gizli bir şey olmasaydı Abû-Cehil'le Muhammed bir olurdu aralarında bir fark kalmazdı. Şu kulak ister sağırın olsun ister duyanın görünüşte birdir; arada bir fark yoktur. O da kulak bu da; fakat duyanın kulağında bir duyan var; o gizli o görünmüyor; demek ki temel Tanrının lûtfu.

Tut ki bir beysin iki tane de kulun var. Biri çok hizmetler ediyor senin için birçok yolculuklara katlanmış; öbürüyse tembel kullukta ileri değil. Fakat bir de bakıyoruz ki sen o tembel köleyi o hizmeti çok köleden fazla seviyorsun. O çok hizmet eden köleden de geçmiyorsun amma böyle olmuş işte; sevgiye hükmedilemez ki. Bu sağ göz öbürü sol göz; görünüşte ikisi de bir. Peki acaba o sağ göz ne hizmette bulundu da sol göz olmadı? Sağ el ne iş gördü ki sol onu görmedi? Sağ ayak da böyle. Sağ göz lûtfa uğramış işte.

Böylece Cuma günü başka günlere üstün olmuş. «Gerçekten de Tanrının verdiği rızklardan başka rızkları da vardır; onlar Levha yazılmıştır; onları Cuma günü isteyin.» Şimdi şu Cuma ne hizmette bulundu ki başka günler o hizmeti etmediler.

Fakat Tanrı ona lûtfetmiş; bu yücelik ona nasib olmuş. Bir kör beni kör yarattılar mâzûrum dese şu körüm mâzûrum demesiyle körlük ondan gider mi hiç; günün yüzünü güzellerin yüzlerini görebilir mi hiç? Körün topalın mâzûrum demesi kendisine fayda vermez kendinden zahmeti gidermez. Şu kâfirler küfür içindeler ya küfür zahmeti içindeler amma bir bakarsak görürüz ki o zahmet de lûtfun ta kendisi. Çünkü o esenlik zamanında Tanrıyı unutur zahmete düştü mü anar. Şu halde cehennem kâfirin tapınağıdır mescididir. Çünkü Tanrıyı orda anar; hani zindanda hastalıkta diş ağrıyınca anarlar ya onun gibi.

Zahmet geldi mi gaflet perdesi yırtılır Tanrıyı ikrar eder sızlanmaya ağlamaya koyulur; yârabbi ey merhametli Tanrım demeye başlar. İyileşti mi gene gaflet perdeleri gerilir önüne; nerde Tanrı der; bulamıyorum göremiyorum ki; neyi arayacakmışım? Zahmet meşakket vaktinde gördün buldun ya; fakat şimdi görmüyorsun. Mâdem ki sıkıntıya düşünce görüyorsun sıkıntıyı musallat eder sana da Tanrıyı anarsın. Cehennemlik esenlikte Tanrıdan gaafildi onu anmazdı bile.

Cehennemdeyse gece-gündüz Tanrıyı anar. Tanrı âlemi göğü yeri Ayı güneşi dolaşan yıldızları iyiyi kötüyü halk kendisini ansın kulluk etsin ona noksan sıfatlardan arı olduğunu söylesinler diye yarattı ya; Mâdem ki kâfirler esenlikte anmıyorlar; yaratılışlarından maksat da onu anmaları; öyleyse onu anmaları için cehenneme atılırlar. İnananlara gelince: Onlara sıkıntı vermeye hâcet yok; onlar bu esenlikte o sıkıntıdan gaafil değiller; o sıkıntıyı o zahmeti boyuna önlerinde görmedeler; akıllı çocuk gibi hani. Akıllı çocuğu bir kez falakaya yatırırlar yeter; falakayı unutmaz o. Fakat ahmak çocuk unutur; bu yüzden de onu her solukta falakaya yatırmak gerek. Zeki at da böyledir; bir kere mahmız yedi mi bir daha mahmızlamıya hâcet yoktur onu. Fakat ahmak ata her solukta mahmız gerek. Zâti insanları taşımaya lâyık değil pislik yüklerler onu.

Mevlana(fimafih)eserinden...