Yakîn ve Tevekküle Giden Yol


Hani Uhud Gazvesi'nde bir sahâbî vardı. Elindeki hurmaları yiyerek Resûlullah Efendimiz'e yaklaşmış ve: "Eğer öldürülürsem nerede olurum?" diye sormuştu. Peygamber-i Zîşân Efendimiz de ona: "Cennette" diye cevap vermişti. O mübarek sahâbî dünyada biraz daha yaşamanın boşuna vakit kaybetmek olduğunu düşünmüş olmalı ki elindeki hurmaları fırlatıp atmış kılıcına sarılıp harbe dalmış ve şehid düşünceye kadar savaşmıştı. İşte yakîn derecesine ulaşan iman onun imanıydı. O Peygamber'inin sözüne böylesine inanmış ve bağlanmıştı. Şimdi düşünelim o sahâbî de bizim gibi bir insan değil miydi? Şüphesiz öyleydi. Ama o Peygamberin ağzından çıkan sözün hakikatin ta kendisi olduğuna bütün varlığıyla inanmıştı. O peygamber bizim de peygamberimiz. Onun öğrettiği hakikatleri kulaklarımızla duymasak bile elimizle tutmaktayız. Cennet bizim de gözümüzde tütmektedir. Öyleyse hâlâ ne diye oyunda oynaştayız. Yakîn ve tevekküle giden yol bir adım ötede. Şeytanın suratına şamarı indirip elimizi ayağımızı bağlayan prangalardan kurtulmak bir karara bağlı.

Allah yardımcımız olsun.

Alıntı