İlahi Rahmetten Mahrum Olmayan O Zümreye Selam Olsun


Kalbin “mâsivâ” gafletinden korunmasını en önemli hedeflerinden biri hâline getiren Allah dostları gâfillerle bir arada bulunma tehlikesine dikkat çekmiş ve kalbi diri ve uyanık sâlih ve sâdıklarla beraberliği tavsiye etmişlerdir. Nitekim âyet-i kerimede de “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.” (Tevbe Sûresi 119)buyrulmak suretiyle sâdıklarla beraberlik emredilmiştir. Zira sâdık ve sâlihlerle beraberlik zamanla kişiye salah ve sıdk aşısı yapar. Nitekim uzunca bir hadis-i şerifte anlatıldığına göre başka bir maksatla da olsa sâlihler cemiyetinin içinde bulunan kimselerin onlardan olmasa bile onların safında sayılacağına dikkat çekilmiş ve: “Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturup kalkanlar şakî (ilâhî rahmetten mahrum) olmaz”buyrulmuştur

Alıntıdır.