Yaratılış Hadisi


İmam Musa El kazım Aleyhisselam buyurmuştur:
Allah Tebareke ve Teâlâ Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellemin nurunu yarattı. Onun nuru bir nurdandır ki Allahu Teâlâ o nuru kendi azamet ve celalet nurundan çıkarttı. O nur lahuti bir nurdur ki Lah’dan yani uluhiyetten (ilahlık makamı) aşikar oldu. O nur İmranın oğlu Musa için Turi Sinada tecelli etti. Ne dağ yerinde kalabildi ne de Musa onu görmeye takat bulup ayakta durabildi. Sonunda kendisinden geçip baygın halde yere düştü. O nur Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellemin nuruydu. Ve sonra Allahu Teâlâ Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellemi yaratmayı irade etti. O nuru iki kısma ayırdı. Birinci kısımdan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellemi diğer kısımdan Ali Aleyhisselamı yarattı. O nurdan sadece Muhammed Sallallahu aleyhi ve Alihi Vesellem ve Ali Aleyhisselam yaratıldı. Allahu Teâlâ o ikisini kendi eliyle yarattı. Sonra o ikisine kendi nefsini kendi nefsinden kendi nefsi için üfürdü. Sonra onları mevcut suretleriyle şekillendirdi. Onları kendi eminleri yarattıklarına şahidi ve halifesi yarattıkları üzerindeki gözü ve onlarla konuşan dili olarak karar kıldı. Kendi ilmini o ikisine verdi. Ve onlara beyanı öğretti. Gaybından haberdar etti. Birini kendi nefsi diğerini kendi ruhu olarak karar kıldı. Biri diğeri olmadan asla kaim olmaz. O ikisinin zahiri beşeridir. Ama batinleri lahutidir. Mahlûkat onları görebilsin diye nasuti heykellerde zuhur ettiler. İşareti Allahu Teâlâ’nın şu ayetidir. “Ve giydirdik onlara giydiklerini.” Onlar âlemlerdeki insanların rabbinin makamıdır. Bütün var olanları yaratanın hicabıdırlar. Onlarla yaratılışı başlattı. Ve onlarla bütün mülkü ve takdirleri sona erdirir. Sonra Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellemin nurundan kızı Fatime Selamullahi Aleyhanın nurunu iktibas etti.(çıkarttı) Nasıl ki Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellemin nurunu kendi nurundan çıkarmıştı. Fatime Selamullahi Aleyhanın nurundan Hasan Aleyhisselam ve Huseyn Aleyhisselamın nurunu çıkarttı. Aynı meşalelerden çıkan ışık gibi. Onlar nurlardan yaratıldılar. Sonra bir sırttan diğer sırta ve sülbden diğer sülbe ve rahimden diğer rahime yüce tabakalarda birbiri ardına intikal ettiler. Diğer yaratılanlarda olduğu necasete bulaşmadan aşağılık su ve kokuşmuş nutfeden değil belki nurlar olarak tahir olan sülblerden pak olan rahimlere intikal ettiler. Çünkü onlar seçilmişlerin en seçkinidirler. Allahu Teâlâ kendi nefsi için seçti onları ve ilminin hazinedarları etti. Mahlûkatına tebliğci etti. Kendi nefsinin makamına (yerine) koydu. Çünkü O (Allahu Teâlâ) asla görülmez derkedilmez keyfiyeti ve eyniyyeti (nasıllığı ve neredeliği) tanınmaz. Onlar Allahtan konuşur Onu tebliğ ederler. Onun emrinde ve nehyinde tasarruf sahibidirler. Allahu Teâlâ onlarla kudretini zuhur ettirir. Ayetleri ve mucizeleri onlardan sadr olur.(çıkar) Nefsini onlarla kullarına tanıttı. Ancak onlarla onun emrine itaat olunur. Onlar olmasaydı Allahu Teâlâ tanınmazdı ve Rahmana nasıl ibadet edileceği bilinmezdi. Allahu Teâlâ emrini istediği gibi istediği şeyde icra eder. “Yaptığından asla sorgulanamaz onlar (kullar) yaptıklarından sorguya çekileceklerdir.”(Enbiya 23)

Kaynak: Tevilul Ayati Zahire sa:394