En Evrensel Dildir Sükût


Gaybî; sufi “çok dillidir” der. Bu dil bazen şiir dilinde ilahî şathiye ve nutuk gibi tecelli ederken bazen de sükût olarak karşımıza çıkar. En evrensel dildir sükût. Sufinin gerçek lisanı. Siz buna hâl dili deyin isterseniz. Bakınız o konuşmazken de konuşuyor. Zira sükût ârifin dilidir; o susarak konuşur. O dilin farkına varmak lazım.

Alıntı