Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]




Ey mürid! Rabbin ile talep ettiğin şey yolunda gider kolaylaşır. Nefsinle yapmaya kalkıştığın işler ise rast gitmez ve sonu hüsran olur.

İzah:

Buradaki talep dini taleplerin ve mercii din olan dünyevi maksatların topunu kapsar. Bir sadık mürid; bütün ihtiyaçlarını Cenabı Hakka bırakır ve her işinde Allah'a tevekkül ederse Allah da onun bütün müşkillerini halleder ve uzakları yakın zorları kolay eder. İlim ve dirayetine güvenen güç ve kuvvetine itimat eden kibirli müridi ise kendi haline bırakarak mahrum ve perişan eyler. Dahası onu istediği ümitle beklediği her şeyden uzaklaştırır ve mahzun eder. (s. 42)

Alıntıdır