Ey Rabbimiz! Bizleri sabır tevekkül ve teslîmiyet sâhibi olan ve her hâl u kârda “Yâ Rabbî Sen’den râzıyım!” buyuran sâlih kullarının yolunu kolaylaştır! Ey Rabbimiz! Bizleri gerçek mânâda tevekkül ehli kullarından eyleyip rızâna muvâfık ameller işlemeyi nasîb buyur. Bizleri kazâ ve kadere rızânın safâsına erdiriver…

Her hâl içre ve her dem zuhûr etmesin benden

Hükm-i kazâya rızâ ahde vefâdan gayrı

Yâ Rab dilerim senden zuhûr etmesin benden

Hükm-i kazâya rızâ ahde vefâdan gayrı


Alıntı.