Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Mektubat-ı Rabbani


  1. MEKTUB

  MEVZUU :
  a) Yüce Allah'ın Zahir ismi ile münasebeti olan hallerin beyanı..
  b) Tevhid babında has kısmın zuhuru beyanı..
  c) Arşın üstündeki derecelere yükselmenin beyanı..
  d) Cennet derecelerinin aşikâr olması..
  e) Özellikle bazı velilere ait mertebelerin meydana çıkması..
  f) Molla Kasım Ali'nin hali ve diğer müridler..

  NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır İmam-ı RABBANİ Hz. nin şeyhi olan bu zatın künyesi şöyledir: Kâmil şeyh velayet derecelerine vâsıl nihayeti bidayetine dere eden bu tarikatta yol gösteren Yüce Hakkın hoşnut olduğu bu İslâm Dini uğruna güç sarfeden şeyhimiz İmamımız Muhammed Baki Billah Nakşibendî Ahrarî..

  Yüce Allah onun pek mukaddes sırrının kudsiyetini artırsın. Temennilerinin de üstündeki nimetlere erdirsin..

  ***

  Bu bir arzuhaldir.. Yani; Mektup.. Kulların en küçüğü Ahmed'den hal anlatılan makamın yüce katına.. Mübarek emir icabı kendisinden alınan cesaretle çeşitli halleri anlatılmaktadır.

  Şöyleki: Bu tarikat edeplerine dair işlere devamım sırasında Yüce Allah'ın ZÂHİR ismine bir zuhur yeri olma şerefine erdim; hem de tam manası ile her şeyden ayrı bir manada.. O kadar ki: Bütün eşyada tek tek bu tecelliyi gördüm özellikle kadınların kisvesinde.. Hatta ayrı ayrı her yanlarında.. Bu kadınlar zümresine o kadar ram oldum ki: Anlatamam. Bu ram olma işinde çaresiz bir duruma düştüm.

  Bu öyle bir zuhurdur ki yalnız bu mahalde olmuştur; bir başka mahalde zuhura geldiği olmamıştır. Ne letaif hususiyetleri (insan duygularının özellikleri) arasında ne acaip muhassenatı (şaşırtıcı işlerin güzellikleri) meyanında gördüm. Zuhur yerlerinin hiç birinde asla böyle zuhur olmamıştır.

  Hâsılı: Su gibi eridim; bu kadınların elinde eriyip aktım. Anlattığım manada bir tecelli her yemekte ve içmekte her giyim işinde başka başka oluyordu. Lezzetli mükellef bir yemek sofrasında (veya yenen şeyin kendisinde) bulduğum lezzeti başkasında bulamadım. Bu değişiklikler tatlı su ile tuzlu beyninde oluyordu: belki de her şeyde..

  Her şeyin tadı başkalarından ayrı olarak kendi değişik derecelerine göre kemal hususiyetleri arasındaydı. O kadar ki: Bu tecellilerin özelliklerini yazı ile anlatmak mümkün değildir.

  Ancak huzurunuzda bulunmuş olsaydım bunları belki dille anlatabilirdim. Halbuki ben bu tecelliler esnasında (Resulüllah S.A. efendimizin son nefesinde dilediği) refik-ı âlâya müştaktım; ondan başka ele iltifat etmedim. O hale mağluptum; başka yana iltifat gücünü kendimde bulamıyordum.

  Bu arada şu durum bana malum oldu; Bu tecelli tenzihe (sırf varlığa) bağlı nisbete münafi değildir. Çünkü batın bu nisbetle alâkalıdır. Onun zahire aslâ iltifatı yoktur. Bu tecelli ile teşerrüf eden zahirdir. Ki o: bu nisbetten yana boştur; muattaldır. Hak adına yemin olsun; batını söyle buldum: Göz başka yana kayma iptilâsına uğramamıştır. O bütün bilinenlerden ve zuhurlardan uzak durmuştur. Ancak zahir kesrete ve ikiliğe dönük olduğu için; bu tecelli saadetine ermiştir.

  Belli bir zamandan sonra bu tecelli gizli saklı yolu tuttu. Hayret ve cehalet nisbeti olduğu gibi kaldı. O tecelliler böylece; sanki daha önce hiç gelmemiş gibi oldular.

  ***

  Üstte anlatılan halin akabinde has manada bir fena hali arız oldu. Bu dahi ilmî manada bir taayyün idi. Ama taayyün avdetinden sonra zuhur edip anlatılan fena halinde tükenen ilmî taayyün.. O zaman dahi benlik (ENE) zannından yana hiç bir eser kalmadı..

  İşbu anlatılan zamanda İslâmî yollar belli olmaya görünmeye başladı; zuhurda gizli şirkin yokluk alâmetleri belirdi. Bu alâmetler amellerde kusuru ve ertelemeyi görmektir. Keza niyetlere bozuk hatıralara ve tehlikelere parmak basmaktır.

  Yine bu cümleden olmak üzere kulluk ve izmihlal (benlik davasının silinmesi) emareleri zuhura geldi..

  Allah-ü Taâlâ teveccühünüzün bereketi ile bizleri kulluk makamının hakikatine ulaştırdı. Yine bu teveccühünüzün bereketi ile arştan öteye yükselmeler çokça olmaktadır.

  ***
  Sonra..
  Birinci mertebede bir yükselme oldu. Arştan öte makamlara ulaştım. Hali ile bu yükselme mesafelerin dürülmesi sonucu meydana geldi. Huld cenneti ve altındakiler müşahede edilir oldu. Tam bu anda hatıra geldi:

  Bazı Hak erenlerin makamını göreyim..

  Dedim.. O yana teveccüh edince onların makamlarına göz ilişti. Görmek arzu ettiğim şahısları o yerde gördüm. Hem de: Mekân mekânet (yer yerleşme) zevk ve şevk cihetinden değişik derecelerine göre.

  ** *
  Sonra..
  İkinci derecede bir yükselme oldu. Böylece: Büyük meşayıhın keremli ehl-i beytin insanların mürşidi Hulefa-i Raşidin'in makamlarından başka Resulüllah S.A. efendimizin has makamı; sair nebilerin şanlı resullerin değişik makamları mele-i âlâ arşın fevkinde görüldü..

  Bu arada bir başka yükselme oldu. Ama arşın üstünde bir yükselme idi. Yer merkezinden arşa varan mesafe mikdarı veya az kısa. Hazret-i Hace Bahaeddin Nakşibend'in makamında nihayet buldu. Allah sırrını takdis eylesin.

  Bu son gördüğüm makamın ötesinde veya az ilerisinde sayılı bazı meşayih vardı. Meselâ: Şeyh Maruf-u Kerhî Şeyh Ebu Said Harraz.. Kalan meşayihten bazılarının makamı onun altında; bazılarının makamı da onunla birdi.

  Makamları altta olanlardan şunlar vardı: Şeyh Alâüddevle Simnanî ve Şeyh Necmedin-i Kübra..

  Üst makamda olanlar ise şunlardı: Ehl-i Beyt imamları..
  Daha yukarıda Hulefa-i Raşidin'in makamları vardı. Allah onlardan razı olsun..
  Sair peygamberlerin makamları Resulüllah S.A. efendimize has makamın bir yanında; ulvî meleklere ait makam ise. diğer yanında idi..

  Resulüllah S.A. efendimize has makamın bütün makamlara nisbetle bir üstünlüğü ve asaleti vardı. Allah-ü Taâlâ ona salât ve selâm eylesin.

  işlerin hakikatlerini en iyi bilen Yüce Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir.

  ***

  Allah'ın inayeti ile her istediğimde manevî yükselme olmaktadır. Bazı vakitlerdeyse.. istemeden d.e oluyor.. Bu yükselme hallerinde anlatılan işlerden başka şeyler de müşahede edilir. Bazı yükselmelerdeyse.. değişik izlenimler meydana gelir; onlardan pek çoğu da unutuluyor..

  Her ne zaman bazı halleri yazmayı murad etsem; anlatılacağı anda hatıra gelmiyor; böyle bir şey müyesser olmuyor.. Onlar arasında öyle şeyler var ki görünüşte küçük gibi; ama onun için istiğfar edilmesi gerekli.. Yazmak şöyle dursun.. Onlardan bazıları bu imlâ esnasında hatırdaydı; ama yazacağım zaman aklımda kalmadı.. Esasen bu yazılanlardan fazlasını yazmak da edep dışıdır.

  ***

  Molla Kasım Ali'nin hali pek güzel.. Kendisine istihlâk ve istiğrak (manevî hal) ağır bastı. Tüm cezbe makamlarım geçti; onların üstü makama kadem bastı.

  Önceleri sıfatları asla bağlı görüyordu. Şimdi ise. o sıfatları kendi varlıkları ile kendisinden uzak görmektedir. Kendi nefsini de "tam manası ile boş görmektedir. O kadar ki: Sıfatların kaim durduğu nuru dahi kendisine aralıklı görmektedir. Kendisini de o nurun bir yanında buluyor. Diğer (müridlerin) halleri de gün gün terakkide devamlıdır. Aziz Allah'ın izni ile bunları tafsilâtı ile diğer mektuplarda anlatırım.

  İmam Rabbani (k.s.)

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  2.MEKTUB

  MEVZUU : Yükselişlerin olması ve Yüce Hakkın yardımları ile övünmek..

  NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu kendi şeyhi büyük zat şey Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

  Bu bir arzuhaldir. Yani: Mektup.. Kulların en küçüğü AHMED'den (AHMED: İMAM-I RABBANİ Hz. nin esas ismidir.)hal anlatılan makamın yüce katına..
  Ramazan ayına yakın günlerdeydi; Mevlâna Şah Muhammed istihare emrini tebliğ etti.

  Ramazan ayın a girmeden yüce eşiğinize yüz sürme fırsatını bulamadım. Başka yolu da kalmadığından mübarek ramazan ayının geçmesini bekledim. Zaruret icabı kendimi teselliye çalıştım.

  Yüce Hakkın inayetlerini büyük makamınıza nasıl arz edeyim ki!. Tevatür halinde peş peşe arasız gelmektedir. Haliyle bu olanlar üstün teveccühünüzün bereketi ile olmaktadır.

  Bu manada bir şiir:

  Ben bir bahçe gibiyim oraya bahar:
  Bulutlarından zülâl yağmurlar yağar.
  Bin tane dilim olsa senaya dursam;
  Ona infialden başka neyim artar?

  Açıklanan bu husus bir cür'et ve edebi terke yorulabilir. Övünmek ve böbürlenmek manası da çıkabilir. Şu şiir bu hali anlatır:

  Ama şahım yüceltti makamımı yerden;
  Onunla ayda yıldızda ayıldım birden.

  Ayılma ve beka alâmetlerinin belirmesi rebiülevvel ayının sonlarına doğru oldu. Şu ana kadar her süre içinde has bir beka ile teşerrüf etmekteyim. Şöyleki:Önce ben zatî tecelliye almıyorum. Ki bu tecelli Şeyh Muhyiddin'e bağlanır. Allah sırrının kudsiyetini artırsın. Daha sonra da sekir haline geçiriliyorum.

  Yükselme ve iniş hallerinde; duyulmamış ilimler hayrete şayan irfan duygulan hâsıl olmaktadır.

  Her mertebede o mertebe makamının durumuna uygun manada has müşahedeye ve ihsana nail olmaktayım.

  ***

  Ramazan ayının altısındaydı (ALTISINDAYDI: Farsçasında ve Arapça tercümesinde böyledir. Ancak daha önce Müstakimzade tarafından yapılan tercümede:— SEKİZİNDEYDİ.. Gibi bir mana var. Nereden alındığını tesbit edemedik.) beka ve ihsan şerefine nail oldum. Öyle ki: Onu arza güçlü değilim. Öyle sanıyorum ki: İstidadın sonu bundan öteye geçemez.

  Hale uygun manada vuslat müyesser oldu. Şu anda dahi cezbe ciheti tam manası ile tamama erdi. Yüce Allah'ın sonsuz varlığında seyir hali başladı; ki bu durum: Cezbe makamına münasiptir.

  ***

  Her ne zaman ki: Fena hali tam manası ile olur; onun düzenin de kurulu beka tam manası ile kemal bulur.

  Her ne zaman ki: Beka tam manası ile kemal bulur; orada ayıklık hali ağır basar.

  Her ne zaman ki: Ayıklık hali ağır basar; ilimlerin şeriat-ı garraya uygunluğu daha ileri olur.

  Tam manası ile ayıklık hali peygamberlere has bir durumdur. Bu meyanda onlardan zuhur eden marifet duyguları ise.. şeriat ilimlerinin kendisidir.

  Bir de onların beyan ettikleri akideler vardır ki: Zat ve sıfat üzerinedir.

  Bazı marifet hallerinin dile gelişte dış manası ile çelişmesi sekir halinin bakiyesinden olsa gerek..

  Bu FAKİR'e (İMAM-I RABBANİ Hz. kendisini kasd ediyor.) feyz yollu gelen irfan duyguları ise. pek çoğu şeriata dair marifetlerin tafsilinden ibarettir. Bunların beyanı: Keşfe dayalı zarurî istidlali ilim (inkârı cehaleti imkânsız bilgi) meydana getirir; toplu manalar yaygın hale gelir. Yani: İşin detaylarına inilir.

  Bunları anlatmaya kalksam tafsilâtlı şerhi uzar. Kaldı ki ben: Korkuyorum; çekiniyorum bilhassa işin edep dışı bir yöne kaymasından.. (Bu son cümle Farsça aslında şiir olarak gözükmektedir. Arapçasında nesre benzediğinden normal tercümesini verdik.)

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  3.MEKTUB


  MEVZUU : Yarenlerin belli bir makamda durakladıkları ve bu manada bazı meseleler.

  ***

  NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhine yazmıştır.

  ***

  Arz edilmek istenen durum şudur:

  Burada belli bir süre için kalan ve buranın yerli yarenlerinden her biri bir makamda tutulup kalmış. Onları bu makamdan çıkarmak ise. pek zor.. Öyle ki: Bu makama münasip yeterli gücü kendimde bulamıyorum.

  Allah-ü Taâlâ üstün teveccühünüzün bereketi ile bize terakki nasib eylesin..

  Yakınlarımdan birri anlatılan makamı geçti; zatî tecellilerin basamaklarına ulaştı. Hali cidden güzel.. Adımlarını bu FAKÎR'in (FAKİR: Lâfzı ile İMAM-I RABBANÎ Hz. kendisini kasd ediyor.) izinde atmaktadır. Aynı şeyi diğer yarenler için de dilerim.

  ***

  ihvandan bazıları var ki; mukarrebin (Yüce Hakka yakın olanlar) yolu ile hiç bir münasebetleri yoktur. Bunların haline uyan ebrar (iyi amellere devam) yoludur. Yakin babında elde ettikleri bir şey varsa. o bir ganimettir. En uygunu kendilerine bu yolu emretmenizdir. Bu manada bir mısra şöyledir:

  İşi vardır her insanın kendine mahsus..

  Bu söylediğim kimselerin isimlerini tafsilâtı ile yazmaya cesaret edemiyorum. Zira onlar size gizli değiller..

  Bundan daha fazlasını yazmak edep dışıdır.

  ***

  Bu mektubu yazdığım gün Mir Seyyid Şah Hüseyin kendi halinde meşgulken bir rüya görmüş. Anlattığına göre: Büyük bir kapıya varmış. Kendisine söylenmiş:

  — Burası hayret kapısıdır.. Sonrasını şöyle anlattı:

  — Kapıdan içeri baktığım zaman gördüm ki Hazret-i Şeyh içeride.. Sen de onunla berabersin.. Kendimi içeri atmak istedim; bir türlü ayağım varmadı..

  ***

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  4.MEKTUB


  MEVZUU :

  a) Mübarek ramazan ayının faziletleri.

  b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât selâm ve saygılar..

  c) Kutbiyet makamı ferdiyet mertebesi..

  ***

  NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

  ***

  Hizmette olanların en küçüğünden bir arzuhaldir. (Yani: Mektup..)

  Süre hayli uzadı. Bu kapıda hizmet edenlerin hallerine muttali olamadım: Ne feyizlenme ne de güzel mektuplaşma yolundan..

  ***

  Şimdilik mübarek ramazan ayının gelmesini bekliyorum. Bu ayın Kur'an-ı Mecid'le tam bir münasebeti var. Hem de zata bağlı kemalatı ve onun zuhuratı sayılan işlerin tümünü özünde toplamak

  sureti ile..

  Kaldı ki o asalet dairesine dahildir. Öyleki: Asla onun üzerine gölge düşmemiştir. KABİLÎYET-İ ULÂ onun uzayan gölgesidir. Bu manada gelen âyet-i kerime meâlen şöyledir:

  — «Ramazan ayı öyle bir aydır ki; Kur'an o ay içinde indirildi.» (2/185)

  İşbu âyet-i kerime sözün doğruluğuna delildir.

  Anlatılan mana ile bağlılık kurulunca; işbu ramazan ayının cümle hayırları ve bereketleri özünde topladığı anlaşılır.

  Bütün sene boyunca gelen cümle hayırlar ve bereketler; bu ayın bereketleri denizinden bir damladır. Ama kime olursa olsun; hangi yönden gelirse gelsin.. Bu ayın kadri o kadar yücedir ki: Sonu yoktur.

  Bu ay içinde olan birlik ve beraberlik yıl boyu sürecek birlik ve beraberliğe sebeptir. Aynı şekilde bu ay içindeki ayrılık yıl boyu sürecek ayrılığa sebeb olur.

  Saadetler olsun o kimseye ki: Ramazan ayı kendisinden razı olarak ayrılır. Yazıklar olsun o kimseye ki: Ramazan ayı kendisine dargın gider. Dolayısı ile bereketleri elde etmeye bir vasıta sayarak.

  Ramazan ayı ile Kur'an-ı Kerim hatmini biraraya getiren kimse için ümid edilir ki: Onun bereketlerinden mahrum kalmaya; hayırlara kavuşmasına engel olmaya..

  Bu aya mahsus olan bereketler başkalarına benzemez. Bu ayın gecelerindeki hayırlar da başkaları ile kıyaslanamaz.

  Akşamlan iftarda acele etmenin; sahurlardaysa ağır davranmanın hikmeti ve sırrı bu olsa gerek. Böyle olur ki: Gecenin ve gündüzün tüm cüzlerindeki imtiyaza ermek hâsıl ola..

  Yukarıda:

  — KABİLİYET-İ ULÂ..

  Şeklinde bir cümle anlatıldı. İşte Hakikat-i Muhammediye bundan ibarettir. Bu Hakikat-ı Muhammediye'nin zuhur yerine salât selâm ve saygılar..

  İşbu KABİLİYET-İ ULÂ zatî kabiliyet değildir.

  Anlatılan Hakikat-ı Muhammediye; tüm sıfatları özünde topladığı için bazıları:

  — Kabiliyet-i Zat..

  Olarak hükmetmiştir. Halbuki kabiliyet-i zat ilmî itibar içindir. Hem de zat ve sıfatlara dayalı tüm kemalât ile ilgilidir. Bu dahi Kur'an-ı Mecid'in ele dile getirdiğidir. Şanı yüce olsun.

  Kabiliyet-i sıfata gelince. bu: Sıfatlar vatanı ile münasebettir; zatla sılat beyninde bir boşluktur. Bu dahi sair peygamberlerin hakikatleridir.

  Resulüllah efendimize ve sair peygamberlere salât ve selâm..

  Anlatılan bu kabiliyet içine giren itibarların mülâhazası ile müteaddid hakikatler halinde meydana gelir.

  Hakikat-ı Muhammediye sayılan kabiliyet'e gelince; her nekadar onda zılliyet var ise de sıfatların rengi onda belli olmaz. Hiç bir şekilde zatla aralarında hail yoktur.

  Muhammedî meşrebe dahil olan cemaatın hakikatlerine gelince: îlmî itibara göre zat kabiliyetlidirler. Ama anlatılan bazı kemalâtla ilgili olaraktan.. Bu meyanda Kabiliyet-i Muhammediye; zatla bu müteaddid kabiliyetler arasında bir aralıktır. Bazılarının yukarıda anlatıldığı üzere buna:

  — Kabiliyet-i Zattır.

  Demeleri şu manadaki sebebe dayanır: Onun (kabiliyet-i zatın) sıfatlar âleminde bir adımlık yen vardır. Bu sıfatlar âleminin son yükselişi ise. o kabiliyete kadardır. Ulaştıkları bu makamdaysa.. Resulüllah S.A. efendimize bağlandıklarında şüphe yoktur.

  Kabiliyet-i ittisaf için hiç. bir şekilde yükselme yoktur. Bu mananın bir icabı olarak bazıları zarurî olarak şu hükmü verdiler:

  — Hakikat-ı Muhammediye daima haildir.

  Halbuki. Hakikat-ı Muhammediye. kendi zuhur yerindedir; ki; Zatta mücerret bir itibardır. Bundan ötürü de gözden kaybolması mümkündür: hatta olmuştur.

  Kabiliyet-i ittisaf her ne kadar itibari ise de sıfatların rengini ve vasfını almıştır amma berzahiyet yoluyla..

  Sıfatlar hariçte vardır; ama ziyadeden bir varlıkla.. Böyle olunca yükselmeleri imkân dairesi dışındadır. İşbu mana icabı olarak anlatılan hailin daimî varlığına hükmedilmiştir.

  Asaletle zılliyet arasını birleştiren bu tür bilgilerin benzerleri çok gelmiştir; pek çoğu da tarafımdan yapraklara yazılmıştır.

  ***

  Kutbiyet makamı: Zılliyet makamı ilimleri inceliklerinin menşeidir.

  Ferdiyet mertebesi: Asıl daire maarifinin varidatına vasıtadır.

  Zil ve asıl (asıl varlık ve gölgesi) arasındaki imtiyaz: Anlatılan iki devlet biraraya gelmedikçe olmaz.

  Anlatılan mana icabı olarak; meşayih KABİLİYET-İ ULÂ'nın ziyadeliğine kail değildirler. İşbu kabiliyette:

  — Zat babında taayyün-ü evvel..

  Denir. Şundan ki: Bu kabiliyetin müşahedesini zatî tecelli sanmışlardır. Ama gerçek benim tahkikimdir; iş izah ettiğim gibidir.

  Gerçeği meydana çıkaran Allah sübhandır. Bu yola hidayet eden odur.

  **

  Yazmakla memur olduğum risalenin bitmesini şu ana kadar başaramadım. Olduğu gibi müsvedde duruyor. Bu duraklamadaki ilâhî hikmeti anlayamadım.

  Bu manada cür'etin ziyadesi edebe uzaktır.

  ***

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  5.MEKTUB

  MEVZUU : Hace Bürhan'ın Muhammed Bakibillah'a gönderilmesi ve bazı hallerinin beyanı. Ki O ihlâs sahiplerinden biri idi.

  ***

  NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

  ***

  Hizmette olanların en küçüğünden bir arzuhaldir. (Mektuptur.) Hacegân tarikatı beyanında bir risale yazdım. Allah-ü Taâlâ onların sırlarının kudsiyetini artırsın.

  O yazdıklarımı yüce katınıza yolluyorum. Dilek: Teberrüken görüşünüzü almaktır. Ne var ki o risale müsvedde halindedir; temize çekmek için fırsat bulamadım. Sebebi: HACE (HACE: Alim. şeyh. seyyid ağa ve muallim manalarına gelir.) Bürhan'ın acele yola çıkması oldu. Belki de ona bazı bilgiler eklenecektir.

  ***

  Günlerden bir gün Ahrar silsilesine gözüm ilişti. Hatırıma geldi ki: Onu size arz edeyim. Ondaki bilgilerin beyanı babında bir şey yazasınız. Olmazsa bu FAKİR'e (Fakirlâfzı ile İMAM-I RABBÂNİ Hz. kendisini kasd ediyor.) emir buyurasınız ona bir şey yazayım.

  Bu düşüncem gelişti.

  Anlatılan düşünceye dalgın iken bu müsveddedeki bilgiler feyiz yollu geldi; yazdım.

  Bu gönderdiğim müsveddeleri o risale için bir bütünleme sayarsanız ne âlâ.. Olmazsa bazı uygun bilgiler ona eklenir; onun bir başka yönü olur.

  Bu manada fazla açılmayı edebe aykırı sayarım.

  ***

  Hace Burhan bu süre içinde güzel fiiller işledi; beğenilecek işler yaptı. Cezbe makamına uygun üçüncü seyirden nasibe nail oldu. Ne var ki şu anda geçim sebepleri ile hali teşvişe düşmüştür. İşleri dağınık durumda. Bu halleri ile yüce katınıza yönelmiş bulunuyor. Kendisine emredilecek her şey uğur ve bereket olur.

  ***

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş