Fiziğin Ötesi...Mekansızlık


Konu hem fiziğihem fizikötesini ve sufizmin alt görüşünüde yansıyan şekliyle ilgilendirdiğinden bir kategoriye dahil etmeden serbest alanda açtım.

Olay bilimsel manada Einstein'ın rölativite teorisi ile başlar.Nedir temelde relativite teorisi diye baktığımızda ;

- Evrende durgun hareketsiz bir nokta mevcut değildir.

- Evrende her şey bir diğerine göre izafi biçimde hareket halinde olup sabit durağan hiçbir şey yoktur.

- Mekân ve zamanın bir bütün olup ayrı ayrı anlamlar ifade etmemesi dolayısıyla zaman da söz konusu değildir.

- Evrende tek bir olay meydana geldiğinde bu olay farklı uzaklıklarda bulunan gözlemciler tarafından aynı anda değil ayrı ayrı zamanlarda gerçek olarak gözlemlenmektedir.

- Farklı mesafelerde bulunan gözlemciler bir nesnenin o andaki durumunu değil farklı zamanlardaki hallerini gerçek olarak algılarlar.
Rölativite teorisi bu konuda Newton'dan başlayıp yüzyıllar boyunca süregelen klasik fizik yaklaşımlarını sonlandırmıştır.Bu nedenlede çığır açmıştır.

İsaac Asimov bunu güzel bir şekilde özetlemiştir :- "Einstein'ın Rölativite Teorilerinin yayınlanmasının üzerinden 84 yıl geçmiştir. Bu süre içinde teoriler birçok kez testten geçmiştir ve her defasında Einstein haklı çıkmıştır."

Lincoln Barnett'in yorumuda bunu destekler.

"Evrendeki bütün cisimler kaldırılıp yalnız birisi bırakılsa kalan cisimler duruyor mu yoksa boşlukta saniyede 160.000 km. hızla fırıldanıyor mu hiç kimse söyleyemezdi."

Bu yaklaşıma Mekansızlık diyoruz.Kuantum fiziğindeki yaklaşımla holografik modellemede evrende var olan hiçbir cisim yokturki bir yeri olsun.(bir yer kaplasın)

Astrofizikçi Fred Hoyle bu konuda: “Var olan var olmuş ve var olacak her şey bu var oluşun bütün zamanlarında yaşar. Çünkü bize bir tarih hissi veren zamanın geçtiği hissini veren kendi bilincimizdir. Bu da bir yanılsamadır" demektedir.

Son olarak Bohm'un görüşüne yer vererek bilimsel kısmı kapatalım:

-Atomaltı parçacıklarda sâbit bir yer sözkonusu olmadığından uzayda heryer eşittir.. Bu özelliğe mekânsızlık diyoruz. Bütün atomaltı parçacıklar birbiri ile ilişkili ve iletişimlidir.

Fizikötesinde bu yaklaşım beden dışı deneyim (astral vb.) ve ölüme yakın deneyimler (spatyom'a gitme ve yaşama dönme) ile kanıtlanmaya/yaşanmaya çalışılmaktadır.Yapılan tecrübeler mekansızlık prensibindeki zaman ve mekan olmama yaklaşımlarına yakın/aynı temelde açıklamalardır.Tasavvufta ise yüzyıllardır mekansızlık kavramı önemli öğreti konularından birisidir.Keşf kısmında mekansızlık öğretisi ve uygulamaları kullanılmıştecrübeler öğrencilerle paylaşılmıştır.Sadece birkaç saniye sürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmış rüya olgusundakişi çok detaylı ve çok uzun süreler yaşadığını hissedebilmektenet görüntüler görmekteyeri geldiğinde gerçekmiş gibi yaşamaktadır.Çünkü Einstein'ın dediği gibi uzayda hız arttıkça zaman azalır.Olay tersine döner.Tıpkı yüzbinlerce ışık yılı uzaktaki patlamalardünyaya yüzbinlerce yıl sonra ulaşmaktahalbuki bitmiş bir olayı biz yeni olmuş gibikendi gerçeğimizmiş gibi algılamaktayız.

Sufiler mekansızlık öğretilerinde mekansızlık ve zamansızlık temelinde bu vurguya dikkat çekmişlerdir.Öncelikle üstad Mevlana'ya bakalım ;

- Bu dünyada garip olan rüh mekansızlık aleminin özlemini çeker. Hayvan nefis ise bilmem ki ne diye şu dünya otlağında otlar durur? Geldiği yeri unuturda dünya nimetleri için çırpınır durur.

- Sen o mekansızlık aleminde öyle bir denize dalarsın ki oradaki balıklar Hızır kesilmişlerdir. Orada balık da ölümsüzdür su da!
Neyleyim ey Müminler ben kendimi kaybettim!
Ne Hıristiyan’ım ne Musevi ne Hindu ne de Müslüman
Ne Doğudanım ne Batıdan ne karadanım ne denizden
Ne duran yerdenim ne dönen semadan
Ne topraktan ne sudanım; ne havadan ne ateşten
Ne arşı âlâdan ne balçıktan ne surettenim ne varlıktan
Ne Hintliyim ne Çinli ne Bulgar ne de Sakson
Ne Irak krallığındanım ne Horasan ülkesinden
Ne bu dünyadanım ne ötekinden ne Cennet ne Cehennemden
Ne Adem’den ne Havva’dan ne Adn’den ne Rıdvan’dan...

Benim yerim mekânsızlık işaretim nişansızlık
Ben ne bedenim ne de ruh canım Sevgiliye ait.
İkiliği terk ettim iki cihanı bir gördüm
Tek’i ararım Tek’i bilirim Tek’i görür Tek’i çağırırım.
Evvel O’dur Ahir O Zahir O’dur Batın O.
Ya Hu ya men Hu; başkasını bilmem ben

Tabiki en bıçak sırtında yorumu yinede hem şeyhül ekber hemde kafir denen
Endülüs'ün en meşhur filozofusufisi Muhyittin Arabi yapmıştır ;

- O’nun Peygamberi O’dur yani Kendisi Onun Risaleti O’ dur...Yani Elçisi O dur.Yani Kendisi. Keza Kelamı da O dur yani Kendisi. O bir Elçi gönderdi; Kendisinden; KendisiyleKendisine .Ne sebep ne vasıta. Bunlar yok Çıkar bunları aklından. Elçiyi gönderen. Elçinin getirdikleri Elçinin Kendisi ve Elçinin geldiği Kimse. Bunların Hepsi Aynı Varlıktır TEK Şeydir. Aralarında hiçbir fark değişiklik ve ayrılık yoktur.Onun gayrı için bir vücud düşünülemez.Hatta yokluğu da; yani Fenası da. Hatta ne ismi ne de müsemması düşünülebilir. Sakın ha çok sakın. Bu manâları inkâra kalkmayasın sonra yanarsın. Çünkü delilimiz kesindir; sağlamdır. Çünkü Resulullah şöyle buyurdu: “Bir kimse ki Nefsini bildi gerçekten Rabb’ını bilen O oldu"

Kısaca kaybedilen zaman sanal bir zaman.Gerçekte olanlar da.Biz olmuş ve bir boyutta yaşanmışları kendi realitemizde yaşıyoruz.Bizim boyutumuzda yaşananlarda başka boyutlarda yaşanacak ve o boyutun realitesinde yansıyacak.

Mekansızlık çok kısaca böyle.

Kuran'dan bir ayeti yazarak noktalayacağımyorumu size bırakarak.

" Dedi ki: 'Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?'Dediler ki: 'Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık sayanlara sor.'" (Müminun Suresi 112-113)

Alıntıdır.