Fıtrat-ı Aşk


Açılır zikr-i artuk olana bu'ud kapıları
Balkın ashāb-ı cennet karşılar nefs-i sükûn olanı...
Sen nefs-i arguş etmezsen
Hirman kalırsın vücud-u şehir'den...

Sen! Nefs-i ama olan
Gel vazgeç gömlekten.
Aşk-ı şühedā olayım dersen
Korkmayacaksın zahmetten...

Zikr-i evfernamazı aşk-ı derun eyle
Yoksa efikā mı eyledim Muhibbi? Söyle...
Sen istersin ebed-ül abad
Ben isterim fıtrat-ı aşk...

Mert Kocakaya (Alexander)