İRFAN


Cihanda aşkın sohbetinden daha güzel bir şey görmedim. Öyle bir yadigârdır ki bu kubbede döner durur.

İrfandır değersiz varlığı cevhere dönüştüren.

İrfandır derdi ve kederi güzelleştiren.

İrfandır şahadeti mukaddesleştiren.

İrfandır Allah'a kulluğu içten gelen bir ihtiyaç bilip insanı dünyalıklardan alıkoyan.

İrfandır bütün zorlukları kolaylaştıran.

İrfandır musibetleri leziz hale getiren.

İrfandır yalnızlığı ilahi vahdaniyetle gideren.

İrfandır sessizliğin derinliğinden hayatın musikisini dinlettiren.

İrfandır varlığın her zerresine âşık olan ve hepsini kutsallaştıran.

İrfandır adamı Allaha ulaştırıp ebediyet ve ezeliyete erdiren.

İrfandır insanın bir eline güneşi diğer eline ayı veren.

İrfandır insanın ruhunu maddi hayat cazibelerinin üstünde karar kılan.

İrfandır zalimlerin işkencesi altındaki yaşamda insana direniş bahşeden.

İrfandır adamın kalbini açıp rahat bir şekilde ölümle kucaklaşmaya götüren.

İrfandır adamdan gururu kibri bencilliği ve menfaatçiliği gideren.

İrfandır insanın üstün tabiatını üstün bir dereceye yükseltip insanla birlikte dünya ve içindekilerini değersiz kılan.

İrfandır tağutun her çeşidini iman yurdunda Allah’a kurban eden.

İrfandır bencillik ve menfaatperslikten dolayı baş gösteren yetmiş iki milletin savaşlarını mahkûm eden.