Nefs Mertebeleri
Nefsi-i Emmare: Devamlı kötü işleri emreden nefis demektir. Bu nefsin sıfatı hep kötü işleri istemektir.Kötü işleri güzel görürkalbi devamlı o tarafa çeker.

Nefs-i Levvâme: Kendini kınayankötüleyenazarlayan nefis demektir.Tövbe ve terbiye ile bir derece uyanan nefisbu merhalede kendi işlediği kötülükleri önce zevk alıp yapsa da peşinden pişman olurkendisini kınaryapmamak için karar verir.Ancak günah önüne gelinceduramazyine içine düşersonra tekrar pişman olur.

Nefs-i Mülhime: İlhamfeyiz ve keşfe ulaşan ve hayırda kalbe yoldaş olan nefis demektir.Nefis tövbe ile günahların ağırlığından ve şehvet bağından kurtulup itaate yönelerseilham ve feyiz almaya kabiliyet kazanır.

Nefs-i Mutmainne Huzur bulmuşsakin olmuşrahatlamışıstırabı dinmişşek ve şüphesi gitmiş nefis demektir.Bu mertebe yüce ALLAH'a dostluk yani velayet mertebesidir.Bu merhalede nefiskalple birlikte bütün ilahi emirlere sevgi ile uyar.

Nefs-i Radiye ALLAH'tan razı olanO'ndan gayri herşeyi gözünden silip atan ve sadece Rabbine nazar eden nefis demektir.Bu sıfata ulaşan nefiskendi iradesini yüce ALLAH'ın iradesine teslim eder. Onun için severO'nun için kızarO'nun için yaşar.

Nefs-i Merdıyye Yüce ALLAH'ın kendisinden razı olduğu nefistir.Bu nefis sahibi öyle terbiye olmuştr kiZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ne yapsa ALLAH rızasına uygun olurZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Günahları unutur;İlahi aşk denizinde yüzer;her şeyi ile aleme rahmet olur.Ona keşif ve keramet olarak ne verilseo ALLAH rızasından başka bir şeye iltifat etmez.Bu makam büyük velilerinZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]ariflerinkâmil insanların makamıdır.

alıntıdır