Nasıl Muvaffak Olunur?


Gerek maddi ve gerekse manevi ilimlerde muvaffakiyete erişmek aşağıdaki şartlara bağlıdır :


1) Bir işe teşebbüs ettikten sonra onun neticesi hakkında şüphe ve tereddüt beslemek işin neticelenmemesine sebep olur. Bu itibarla herhangi bir işe teşebbüs edildiği zaman : " Allah'a dua ederken kabul olacağına mutlak iman ederek dua edin. " hadis-i şerife uyarak inanarak ve imanı kamil ile işe başlamak lazımdır.

2) Bıkmadan yorulmadan usanmadan kemali sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmek lazımdır. Nitekim Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'inde : " Ey İman edenler ! Sabrediniz. Zorluklara karşı sabretmeye de sabrediniz ve bütün varlığınızla Allah'a bağlanınız. Ve Allah'ın nehyettiklerinden sakınınız ki umduklarınıza nail olup matlubunuza erişesiniz. (Ali İmran 200) buyurmuşlardır.

Her nimet külfet külfet mukabilinde elde edilir. Her çalışan muhakkak ki yorulur. Bir aşık gibi sebat etmesini bilmeyen muvaffak olamadım diye vazgeçen iradesi zayıf kimseler elbette muvaffak olamaz. Nasıl ki Efendimiz (sav) : "Sabreden zaferyâb olur. " buyurmuşlardır.

3) Sır saklamak. Ne yapacağınızı ne de okuduğunuz veya çalıştığınız bir işi kimseye haber vermemek sezdirmemek lazımdır. Peygamber efendimiz (sav) : Hacetlerinizin kusule gelmesi için sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz. buyurmuştur.

Hz. Ömer (r.a)'in de : " Sırrını saklayan herkesten emin olur. " sözü meşhurdur.

4) Müttekıy olmak. Manevi yolda yükselmek muvaffakiyete erişmek takva ile olur. Cenabı Hakk Kur'an-ı Mübin'inde: " Akıbeti mahmude ancak takva ile elde edilir " buyurmuştur.

Takvanın pek çok manası varsa da biz burada mevzuumuzla alakadar olan bir kaç tanesini yazacağız :

Birincisi helal yiyip içmek yalan söylememek kimseye eza ve cefa etmemek kötü gözle bakmamak gıybet ve koğuculuktan sakınmak. Allah'ın bütün mahlukatına şefkat ve sevgi göstermek lazımdır. Takvanın en küçük mertebesi senin başkasına kadir olduğundan pek çok daha fazla Allah'ın sana kadir olacağına gücü yeteceğine inanıp iman etmendir.

5) Âli himmet ol. Âli şeyleri sefil işler için alet etme. Zira Cenabı hakk bir ayeti kerimesinde : " Ayat-ı ilahiyyemi az bahâ ile satmayın yani kötü işlerde kötü niyetlerde vasıta kılmayın. "

Yapılacak işin saatini ve vaktini tayin edip ona göre başlamak lazımdır.

Acele etmemek huzuru kalble yapmak himmetini niyetine teksif etmek. Nitekim pertevsiz güneşe tutulup ziyayı şems en küçük bir nokta halinde bir yere teksif ediliği zaman oradan nasıl ateş çıkıyor ve orası yanıyorsa sen de bütün kuvvei müfekkireni kuvvei hayaliyyeni himmetini iradeni arzunu bir noktada topla ki muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek isteyerek yap. Baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez. Nitekim gönülsüz namaz göklere çıkmaz denmiştir.

Daima temizliğe riayet et. Olduğun yer üstün başın bedenin hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et. Temiz işler temiz niyetler temiz neticeler ancak ve ancak temizlikle elde edilir.

6) Bu bahsi Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'in : " Duasının kabul olmasını isteyen kimse sıkıntıya düşmüş bir kimseyi sevindirsin. Din ve mezhep gözetilmeksizin yapılan yardım Allah yanında pek makbuldür. " hadisi şerifi ile tamamlıyorum.