Hakka Seyr-i Süluk
Tarikatta süluk etmek demek tasavvufta Allah’a ulaşmanın yolunu aramak manasına gelir. Eğer şeyh müridin kalbinin mutmain olduğunu görürse o zaman hiçbir istihareye hacet kalmadan; ona tövbeyi usulü ve yolu telkin eder. O da bellidir zaten gelmişsin niyet etmişsin; tövbe edeceğim usul öğreneceğim diyorsun ve o usule davet alıyorsun.

İşin başı yani ilk aranan şart ise “tövbe” idir. Süluka başlarken günahların için tövbe etmelisin. Sonra şeyh müridine ilk ders olarak şunu söyler:

“Seyr-i Süluk yapacaksın ve namazını hiçbir zaman terk etmeyeceksin. Başladık matluba vasıl olmak için ancak kitap ve sünnete uyacaksın ve ondan ayrılmayacaksın.”

Allahü Teala ile beraber olmak şuuru belirip nuru ilahi kalplerinde yerleşinceye kadar şeyh onları oldukları şekilde gözetir. Müridin haline münasip miktarda zikir verir. Müridin vazifesine sadakatine teveccühüne himmet ve ihtimamına göre; gerekiyorsa zikrini arttırır. Daha sonraları da tarikatın adabını ve şeriatını anlatır şeriatın usulünü gösterir. Müridi bu makamlara ve sünnete mutlak surette ittiba etmeye teşvik eder. Lakin sabırlı olmak lazımdır. Çünkü asıl gaye ; kamil bir mürşidin terbiyesi altına seyr-i sülukunu yavaş yavaş yaparak; Ahlak-ı Hamideye’yi kazanmaktır. Makbul olan fazla zikir çekmek değildir. Kalbini temizlemek günahlardan sakınmak ve iyi hal üzere ameller yapmak az dahi olsa devamlı olmak istikamet üzere olmaktır.

Çekmiş olduğumuz zikir Allah’ın kelamı olduğu için öyle rahmet iniyor ki; bu inen rahmetin hürmetine vücudumuzda bazı haller tecelli ediyor.Aslında vücudumuzdaki bir yerin tedavisi maksadıyla o haller geliyor. Bir rüya görür görmez “Ben oldum!” diyorsun. Hayır efendim; Ahlak-ı Hamidiye’yi elde edersen bu makamlara ulaşırsın manasınadır bu haller.

Her şeyin bir vakti ve zamanı vardır. Onun için Şeriat-ı Muhammediye’nin ahkamına riayet edelim. Ne demek istediğimi ehli olan anlamıştır. Ehli olmayanın Allah yardımcısı olsun; Allahü Teala onu da hak ve hakikata ulaştırsın. Mürşid hepimizi ikaz edecektir. bir görevi de budur. Onda kitap ve sünnete muhalif bir hal bir keşif ve bir hareket olursa; o zaman itibar edilmez. Basar ve basiret sahipleri bunlara itibar etmezler ve mizana koymazlar.

İmam-ı Rabbani Hazretleri “Mektubat”ında şöyle buyuruyor:

“Müritler zikri telkin edin. Tarikatın adabını öğretin ve haramlardan kaçmalarını muhakkak surette emredin. Eğer bunlara uyarlarsa göreceksiniz ki onlarda çok haller tecelli edecektir. Hemen bu hallerin tecelli etmesi onların bir şeye vasıl olduklarının alameti değildir. Gayret ve sebat ederlerse bu ve bunun benzeri haller ile Mevla’nın dünya ve ahrette ikramlar edeceğinin alametidir.”

ALINTIDIR