Ezelde Verdiğimiz Sözü Tutuyor muyuz? (Misak)
MİSAK-

Misak tasavvuf felsefe ve düşüncesinin tekâmülünde müessir (etkili) olmuş bir mefhumdur. Ezelde insanlarla Allah arasında akdedilen (sözleşilen) bu anlaşma daha insanlar yeryüzünde var olmadan önce vukü bulmuştur.Bu anlaşma ile insanlar Allah' ı Rab olarak kabul etmişler ve O'na kulluk edeceklerine söz vermişlerdir. Bu bir taahhüttür. Yüce Allah'ı tek Rab olarak kabul ettiğine dair söz veren insanlara bir hatırlatmadır. Bu sözü tutanlara Allah yardımını esirgemeyecektir. Öyle ise mutasavvıf bu anı tekrar yaşamak veya yaşamak için gerekeni yapmalıdır. Yani yüce Allah'a verdiği sözü tutan kul olmalıdır.

"Rabbin insanoğlunun sulbünden soyunu alıp devam ettirmişonlara 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?' demiş ve buna kendilerini şâhid tutmuştu onlar da: 'Evet şahidiz' demişlerdi. Bu kıyamet günü 'bizim bundan haberimiz yoktu' dersiniz diyedir" Eflatuncu düşüncelerden etkilenen mutasavvıflar bu anlayışla "Allah'da ideal varoluş" fikrini bulmuşlardır. Bu düşünceden "...Biz Allah'ınız ve elbette O'na dönecegiz" yani "O'ndan gelip O'na dönmek" fikri gelişmiştir. Ancak Allah'tan gelip O'na dönüş fikri islâmî bir husustur. Bu konuda birçok âyetler
vardır.

"Sabır ve namazla Allah'a sığınıp yardım isteyinRablerine kavuşacak ve ona döneceklerini umanlar ve huşu duyanlardan başkasına namaz elbette ağır gelir."(Bakara45-46).

"....Hepsi bize döneceklerdir (Enbiya93).
"......ve sonunda O'na döneceksiniz."(Bakara28).
"Dirilten de öldüren de O'dur.Ona döneceksiniz" (Yunus56).

***Bir tarafın söz vermesine "vaat" denir.İki kimsenin sözleşmesine "ahit" denir.Yemin ile kuvvetlendirilen vaade "misak" denir.Sözünü yerine getirmemeyesözünde durmamaya "gadr" denir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
"Gadr eden kimsekıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir."

(Tasavvuf Tarihi ve Mevlana'nın Yedi Sırrı adlı kitaplardan derledim.)

ALINTIDIR