Nasreddin Hoca (Rahimehullah)
Nesîm-i Hz. Mansur Hz. Nasreddin (Hoca) Hz.; üçü bir Şeyhin müridi idi. Bunların bir kuzuları vardı. Şeyh tekkede bu kuzuyu keser bunların hepsi yerlerdi. Sonunda şeyh dua eder bunlar da "âmîn" der kuzu geri dirilirdi. Bir gün şeyhleri bir yere gitti. Bunların da canı et istemişti.

– Biz kuzuyu keselim yiyelim. Dua edelim dirilsin dediler. Kuzuyu Mansur Hz. kesti Nesîm-i Hz. derisini yüzdü. Yediler. Nasreddin Hoca Hz. kuzunun ön kürek kemiğini sakladı. Yedikten sonra okudular dua ettiler. Kuzu dirildi. Ön kürek kemiği yoktu. Ayağının biri havada kaldı. Şeyhleri geldi. Bir kuzuya bir bunlara baktı. Şeyhleri bunlara beddua etme değilde; yüzlerine bakınca ileride başlarına gelecek hâli Allahu Teâlâ kendisine bildirmişti. Yani kuzuyu kesen kesilecek; yüzen yüzülecek; yaptığına gülünce ona da gülünecekti. Bunu da Allahu Teâlâ kendisine ilm-i ledûn ile bildirince:

– Kuzuyu kim kesti? Mansur Hz.:
– Ben dedi. Şeyhları ona bakıp:
– Sen sonunda kesileceksin. Derisini kim yüzdü? Nesîm-i Hz.:
– Ben dedi. Şeyhleri:

– Sen de yüzüleceksin. Bu kuzunun ayağı yukarıda kalmış. Niçin basmıyor? Nasreddin Hoca Hz.:

– Ön ayağının kürek kemiğini nasıl olacak diye ben sakladım dedi. O sırada kuzunun kürek kemiği yok olduğu için ayağı havada olduğundan hepsi de bakıp gülüyorlardı. Şeyhleri Nasreddin Hoca Hz.'ne de:

– Sana da müslümanlar kıyamete kadar gülecek dedi.
Bunlar sonunda yetişip kemâl bulunca; Mansurî Hz. "(Enel Hak) Ben Hakk'ım" dedi. Bunun manasını kimse anlayamadı. Mansurî Hz.'ni mahkemeye verdiler. "Ben Allah'ım" diyenin cezası kesilmekti. Mansurî Hz.ni kestiler yaktılar külünü ırmağa attılar.

Nasreddin Hoca Hz.nin sözüne de kıyamete kadar herkes gülecektir. Çünkü Nasreddin Hoca Hz.'nin sözleri hikmetli manâlı düşündürücü ve ayrıca mizahlı (nükteli)dir.
Nasreddin Hoca'ya:

– Sultan Süleyman (as)'a Belkıs'ın haberini getiren Hüdhüd kuşu erkek mi dişi mi idi? diye sordular. Nasreddin Hoca:

– Erkektir dedi.

– Ne biliyorsun? dediler. Nasreddin Hoca:

– Eğer dişi olsa o kadar zaman çenesini tutup konuşmadan dînleyemezdi. Onları uzun boylu dînlediğine ve haberi getirdiğine göre erkektir dedi. Yani kadınlar çok konuşur sabredemez demek istiyor.

* * *

Nasreddin Hoca; bir yahûdî ile yol arkadaşlığı yapıyordu. Dört saatlik bir yola gidecekler. Yahûdînin bir merkebi vardı. Yahûdî Nasreddin Hoca'ya:

– Gel şu merkebe bin ben biraz yürüyeyim. Sonra ben bineyim sen yürürsün dedi. Nasreddin Hoca merkebe bindi. İnmeye de hiç niyeti yoktu. Kur'ân-ı Kerim'deki Yûsuf (as) ile Zeliha'nın hâdisesini uzun uzadıya anlatmaya başladı.Yahûdî de dînliyordu. Maksadı bunu anlatmak değil yaya yürümemekti. Dört saatlik yol bitti. Hoca'nın anlatması da bitti. Merkebten indi. Köylüler dışarıda karşıladılar. Köyde ziyâfet vardı. Hoca ile Yahûdîyi en üst başa oturttular. Önlerine etli tatlı yiyecekleri doldurdular. Yahûdî:

– Hocam sen yolda gelirken çok güzel kıssa anlatıyordun. Onu burada da anlatır mısın? Maksadı Hoca'ya bu yemeği yedirmemekti. Hoca:

– Hay hay olur dedi. Kenan'da yitti (kayboldu) Mısır'da bulundu adı da Yûsuf'tu deyip yemeğe başladı. Yahûdî Hoca'ya:

– Ne yaptın? O kıssa uzundu söylemekle bitmiyordu. Nasreddin Hoca:

– Senin aklın yetmez. O yerine göre uzar yerine göre kısalır. O zaman uzaması lâzımdı şimdi de kısalması lâzım. Zaten özeti de budur dedi.

* * *

Nasreddin Hoca'nın iki ailesi vardı. Bunlar Nasreddin Hoca' ya:
– Hangimizi çok seviyorsun? dediler. Nasreddin Hoca:
– İkinizi de çok seviyorum.

– Peki bir kayıkla üçümüz denize açılsak kayık üçümüzü taşımıyor. Bir kişiyi suya atmamız lazım. Hangimizi atarsın? dediler. Nasreddin Hoca:

– Ben beni atarım. Onlar:

– Biz seni attırmayız. Muhakkak ikimizden birisini atacaksın. Hangimizi atarsın? diye sıkıştırdılar. Nasreddin Hoca büyük hanımın yüzüne bakıp öbürüne eliyle işâret edip:

– Bu biçâre yüzme bilmiyor sen biliyorsun. Bunu atsak boğulur. Sen yüzersin dedi.

Nasreddin Hoca'nın kıssalarını fıkralarını zamanı gelip konuşulursa yediye kadar söylemek lâzımdır. Sözleri hem güldürücü hem de çok ibretlidir. Biz de yediye tamamlayalım.

* * *

Bir gün; Timurlenk herkesin görmek için ısrarı üzerine bir fil getirtmişti. Timurlenk'in getirttiği fil çok büyüktü. Bahçelerin bağların çevrili olan çalıları duvarları tepeleyip yıkıp giriyordu. Yemeye başlarsa karnı doymuyordu. Taşla kovalama ile bahçeden çıkmıyor. Canı istediği zaman karnını doyurup çıkıyordu. Herkes usanmıştı. Hiç kimse de Timurlenk'e gidip:

– Fili gördük. Bahçelerimizi batırdı geri gönder demeye cesaret edemiyorlardı. "Bunu Timurlenk'e söylese söylese ancak Nasreddin Hoca söyler" dediler ve Nasreddin Hoca'yı çağırdılar. Meseleyi anlattılar:

– Sen söyle fili Hindistan'a geri göndersin. Bahçemizi bağlarımızı yiyor batırıyor dediler. Nasreddin Hoca:

– Olur. Yalnız benimle beraber bir heyet gelsin. Onları gösterir söylerim. Kendileri hiçbir söz söylemesinler. Timurlenk fili gönderir dedi. Bunlar Nasreddin Hoca'ya:

– Olur dediler. Fili Timurlenk'in çadırına kadar getirdiler. Nasreddin Hoca Timurlenk'in huzuruna girdi. Yanındakiler girmedi. Hoca tek kaldı arkasında onlar var zannediyordu. Onlar kaçmıştı. Çünkü Timurlenk asması kesmesi çok olan hiddetli bir padişahtı. Nasreddin Hoca ile beraber Timurlenk'in yanına girip durmaya kimsenin cesareti yoktu. "Biz Hoca'yı içeriye sokarız. O nasıl olsa birşeyler söyler" demişlerdi. Timurlenk Hoca'ya:
– Hoca niçin geldîn? Hoca: "Fil bunların bahçelerini batırıyor. Bunu geri gönder" diyecekti ki arkasına döndü hiç kimse yoktu.

– Şu fil yalnız. Buna bir eş getirtsen ikisini bir arada görmemiz daha iyi olur dedi. Timurlenk:

– Olur dedi. Bir fil daha getirttirdi. Hoca ikisini de aldı köye geldi.

* * *

Hoca bir gün bir tavşan tutmuş bunu bir çuvala koymuş. Ağzını bağlayıp evine getirmişti. Hanımına:

– Bu çuvalın ağzını sakın açma! dedi. Ondan sonra kendisi köye gitmişti.

– Ey cemâat! Gelin size bir şey göstereceğim demiş. Herkeste Hoca'nın evine gelmiş. Çuvalın etrafını çevirmişlerdi. (Hoca köye gidînce hanımı çuvalın ağzını açmış tavşan da kaçmıştı. Bunun üzerine buğday ölçeğini; kratın sekizde biri olan "uruplağı" çuvalın içine koyup ağzını bağlıyor.) Hoca tavşan var sanıp çuvalın ağzını yavaş yavaş açıyordu. Çünkü tavşanın birden sıçrayıp kaçacağını sanıyordu. Tavşanda kaçma yok. "İyi bakın ha! İyi bakın!" diye çuvalı dibinden tutup sallıyor. Ölçek uruplağı yere yuvarlanıyor. Hoca cemâate:

– Ey cemâat! Bilen var bilmeyen var. Yanılmayın bu gördüğünüzün sekizi bir krat eder diyor.

* * *

Köylüler Nasreddin Hoca'ya:
– Biz bu sene senin hocalık hakkın olan buğdayı vermeyeceğiz diyorlar. Hepsi ağız birliği edip vermemeğe karar veriyorlar. Nasreddin Hoca:

– Bende size rüzgâr vermem diyor. Harman savrulurken rüzgârın estiği tarafa dağın başına bir hasır geriyor. Köylüler buğdayları dövüp yığın yapıyorlar. Savuracaklar rüzgâr yok. Nasreddin Hoca hasırı germiş bekliyor. İçlerinden biri Hoca'nın hakkını veriyor:

– Bana yel ver diyor. Nasreddin hoca onun harmanından tarafa hasırdan bir delik deliyor bir de içi boş kamış sokuyor. Tüfek ile nişan alır gibi nişanlıyor. O adama:

– Git savur diyor. Adam savurmaya başlıyor. Herkes o adama:

– Bizim harmana rüzgâr esmiyor. Buraya nasıl esiyor? O adam:
– Ben Hoca'nın hakkını verdim. Hasırı deldi kamışı uzattı onun deliğinden benim harmanı nişanladı rüzgâr esiyor. Bunun üzerine birkaç kişi daha Hoca'ya geldiler:

– Bize de rüzgâr ver. Hakkını veririz dediler. Onlara da aynısını yaptı. Bu sefer tüm köylü geldi:

– Biz hepimiz senin hakkını vereceğiz dediler. Hoca hasırı büsbütün kaldırdı. Herkes harmanını savurdular. Hoca'nın hakkını verdiler.

* * *

Bir gün Hoca bir cins ata binmiş. Atı koştururken at bir yerden sıçrayınca attan düşüyor yaralanıyor. Köylüler koşarak Hoca'nın yanına geliyorlar. Hoca onlara bakıp:

– Hey gidi gençlik hey! Yani gençlikte olsa düşmezmiş. Yavaş sesle kendisinin duyacağı kadar: "Hoca çok söyleme. Bunların içinde senin gençliğini bilenler de var. Sonra ayıbını çıkartırlar."

* * *

Çocuklar aralarında gizli konuşup: "Nasreddin Hoca'yı şu ağaca çıkartalım. Ayakkabısını saklayalım" dediler. Nasreddin Hoca yanlarına gelince birisi:

– Hocam şu ağaca çıkabilir misin? O biri:

– Çıkamaz nerede çıkacak. Başka biri:

– Çıkar canım niye çıkamasın? Nasreddin Hoca'ya:

– Çıkabilir misin çıkamaz mısın? Nasreddin Hoca:

– Çıkarım diyor. Çocuklar:

– Öyleyse çık bakalım. Nasreddin Hoca bunların ayakkabısı için yaptıklarını anlıyor. Ayakkabılarını koltuğunun altına kıstırıp ağaca tırmanıyor. Çocuklar:

– Hoca ayakkabılarını bıraksana! Onları niye götürüyorsun?

Hoca:

– Belli olmaz belki ağacın başından öteye yol gider. Giyer giderim. Onun için yanıma aldım.

* * *

Nasreddin Hoca; Akşehir'in gölüne gidiyor. (Sütü yoğurt çalmak için yoğurttan birazını maya olarak süte karıştırır onu da yoğurt yaparlar.) Nasreddin Hoca da göle yoğurt çalayım diye yoğurt küleği (kabı) koltuğunda göle gidiyor. Yoğurdu döküp karıştırıyor. Yanındakiler:

– Ne yapıyorsun Hoca? Hoca:

– Göle yoğurt çalıyorum. Yanındakiler:

– Kocaman göl su yoğurt tutar mı? Hoca onlara bakıp:

– Ya bir de tutarsa! Tuttuğunu düşünün. (Yeme ile bitmez).

Şimdi her sene O'nun gününü kutlarlar. Bir adam başına sarık sarar yoğurt küleğini koltuğuna alır aynı göle yoğurt çalar.

Allah rahmetine nâil etsin. (Âmîn)

* * *

Nasreddin Hoca bir eve müsafir olur. Ev sahibi:
– Hocam İsâ (as) bin küsûr seneden beri havanın yüzünde ne yiyor ne içiyor? Hoca:

– Allah sana yarın mahşerde: Îsâ (as) havanın yüzünde ne yiyor ne içiyor? diye onu sormayacak. Nasreddin Hoca senin evine müsafir geldi. Sen ona ne yedirdîn ne içirdîn? diye sana onu soracak.

ALINTIDIR