Sufizm
Zen ve Tasavvuf - Osho yazılarından karma bu yazıyı buldum paylaşmak istedim....." Sufizmin bir sistem değildir.Çünkü tüm sistemler sınırlama getirir çevrenizde birer hapishane oluşturur. Sufizm özgürlüktür. Belli bir sisteme inanmanızı söylemez. İnançtan değil güvenmekten bahseder. Güven tamamen farklı bir şeydir. İnanmak bir teoriye bir felsefeye bir dünya görüşüne yönelik olabilir. Ama güvendiğinizde yaşama güvenirsiniz. Yaşama inanılmaz güvenilir. İnanç güvenmenin kötü bir kopyasıdır. Unutmayın inanç zihindedir güven ise yürekten gelir.İnancın zorlamadığı güven dolu bir yer var ise orayı bulun. Özgürlüğe doğru ilerleyebileceğiniz doğru yer orasıdır. Sufizmin bir felsefe değildir.Ama felsefe karşıtı da değildir.

Yalnızca felsefeyi ve felsefe karşıtı olmayı umursamaz. Es geçer kayıtsızdır. Der ki: “Gerçek varken ne diye kelimelerle uğraşayım? Suyu içmek varken ne diye suyla ilgili teorilere kafa patlatayım? Güneşe çıkıp güneş ışınlarıyla dans etmek varken ne diye teorilerle boğuşayım? Otantik bir şey yaşamamak niye?” Felsefe dönüp durur; hep bir şeyler hakkındadır. Hiçbir zaman gerçeğin özüne dokunmaz.

Gerçek hakkında düşünür ama gerçek hakkında düşünmek gerçeği yalancı çıkarmaya çalışmaktır. Gerçek düşülmesi değil karşılaşılması gereken bir şeydir. Gerçek inanılmamalı yaşanmalıdır. Gerçek bir sonuç değildir bir kıyaslama süreci ile gerçeğe ulaşamazsınız. Gerçek ortadadır! Gerçek sizsiniz ağanlardır gerçek kuşlardır gerçek güneştir aydır. Gerçek her yerde ve siz gözlerinizi kapıyorsunuz ve gerçeği düşünüyorsunuz! Düşünce yoldan çıkarır. Düşünmeye gerek yok. Yaşayın onu! Gerçeği yalnızca yaşayarak bilebilirsiniz.

Sufizm bir düşünce yolu değil bir yaşama yoludur.Sufizm spekülasyon yapmaz. Spekülasyon yapmak bilmediğimiz şeyler hakkında konuşmaktır –kör bir adamın ışık hakkında konuşması sağır bir adamın müziği düşünmesidir. Evet zihin çok akıllıdır ve dönüp dolaşıp güzel sistemler oluşturabilir ama bu sistemler alakasızdır. İyi ya da kötü mantıklı ya da mantıksız –alakasızdırlar. Gerçekle alakaları yoktur zihnin oyunlarıdır.Sufizm bir zihin oyunu değildir ki bu nedenle pratiktir tamamıyla pratik. Bir Sufi’ye Tanrı hakkında soru sorarsanız güler ve Tanrı ile ilgisi olmayan bir şarkı söylemeye başlar veya içinde Tanrı kelimesinin geçmediği bir hikaye anlatır. Cennet hakkında sorduğunuzda mutsuzluğunuzdan ve buna nasıl bir son verebileceğinizden bahseder –pratiklik budur. Çünkü cennet başka bir yerde değildir; mutsuzluğunuza neden olan şeyleri bıraktığınızda cennettesinizdir daha da doğrusu cennetsinizdir.Sufiler her zaman teknikler ve yöntemler hakkında konuşur. ‘Ne’ler hakkında değil ‘nasıl’lar hakkında konuşurlar. Sufizm dinin nasıl olması gerektiği hakkında bir ipucudur: "Tanrı hakkında konuşmak yersizdir; seni Tanrı’ya götürecek merdiveni inşaa et." Sufizm bir din de değildir; daha çok dindarlıktır.

Dindarlığa pratik bir yaklaşımdır.Sizi Sufizm denen kutsanmaya davet ediyorum; ama yalnızca samimi iseniz gelin. Aşk ile dinleyin; tartışmak işe yaramaz. Sufizm sizi ikna etmek için çabalamaz. Hazır olanlarla paylaşmak için kendini sunar. Herkese ve bazılarına açık bir davettir ama yalnızca tartışmacı olmayacak kadar cesaretli olanlar Sufizm dünyasına girebilecekler. Temel samimiyet olmalıdır. Unutmayın tartışma korkakçadır. Tüm korkaklar tartışır; yalnızca cesaretli olanlar bilinmeyenin içine atlayabilirler. Tabii ki bilinmeyen hakkında tartışılamaz; zaten bu yüzden bilinmeyendir.

Bilineni tartışabilir düşünerek çıkarımlara varabilirsiniz; ama bilinmeyene nasıl geçeceksiniz? Düşünmek yalnızca bilinen ve deneyimlenmiş olan ‘eski’yi verebilir. Eğer düşünmeyi bir takıntı haline getirirseniz olduğunuz yerde sayarsınız. Bilinmeyen geçmişten gelmez; bilinmeyen gelecekten girer.

Bilinmeyen hafızanızdan kaynaklanmaz; hafızanıza nüfuz eder ama hakkında hiç bir şey bilmediğiniz bir kaynaktan gelir. Anıları bırakın. Tasavvuf yolu teoriler hakkında vaazlar vermez pratik ve basit imalı anlatımlarda bulunur. Ne Sokrates kadar mantıklı ne de Zen kadar mantıktan uzaktır. Tasavvuf yolu tam orta yoldur; aşırılıklardan kaçınır.Tasavvuf yolunun mesajı şudur: Öl! Buradaki ölüm mecazi bir ölümdür ve derin anlamlar içerir.Öl ki gerçekte olduğun hale dönüşebilesin.Egonu öldür ki kutsal olan içinde doğabilsin.Geçmişi öldür ki geleceğe açık hale gelesin.Bilgini öldür ki bilinmeyen içine doğsun.Zihnini öldür ki yüreğin tekrar atmaya başlasın.Böylece tamamen kaybettiğin yüreğini yeniden keşfet.Burada değişik bir ölüm söz konusu. Burada beden ölmüyor. Bu ölüm egonun ölümü. Egonun kapısı kapanıp yeni bir kapı açılıyor. Bu kapı ölümsüzlüğün (bakinin) kapısı. Sufizm hakkında bir şey duymamış olsanız bile bir sufi olabilirsiniz. O inaklarla var olmaz. O en iyi şekilde dans eden bir ruhla var olur. Onun mabedi yürektir. Sufi yürek insanı demektir aşk insanı demektir. "

ALINTIDIR