İbn Arabi (k.s.) ve Yavuz Sultan Selim
Yavuz Selim Han mısır'a açtığı sefer sırasında Halep'ten Şam'a doğru giderken yolda hayatına Şam'da son verilen Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'ni ve onun Yavuz'u işaret eden sözlerini hatırladı. "Sin Şın'a girdiğinde Muhyiddin'in kabri meydana çıkar" sözü Yavuz'un dikkatini çekmişti. Bu işaret zaman zaman aklına takılıp duruyordu. Şam'a vardığında oranın alim ve velileriyle görüşmelerde bulundu. Söz dolaşıp Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'ne de geldi Şam'ın ileri gelenleri Hazret'in kabrinin bulunduğu yerin halen çöplük olduğunu hadiseden o güne kadar hazrete iyi gözle bakılmadığını anlattılar.

Yavuz Selim Han derhal harekete geçip kabrin yerini tesbit ettirdi. Oraya hemen bir türbe ve yanıbaşına büyük bir cami ve imaret inşaatı başlattı. Zamanımıza kadar muhteşem bir şekild gelen türbe cami ve imaret külliye olarak ortaya çıktı.

Ayrıca Muhyiddin-i arabi Hazretleri'nin vefatından önce ayağını yere vurarak:

"Sizin taptığınız benim ayağım altındadır" buyurduğu yeri tesbit ettirip kazdırdı. Oradanküp içinde altın çıktı. bundan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin: "Siz Allah Teâla'ya değil de paraya tapıyorsunuz" demek istediği anlaşıldı. Gerçekten de insanların ondan tiksinmesine sebep hazretin bu sözleri olmuştu.

*Selim Han çıkan altınları Şam'ın fakirlerine dağıttı. "Sin" den maksadın Selim "Şın" dn maksadın da Şam olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştı. Yavuz Sultan Selim Han bu sırada Şam'da üç ay kadar kalmıştır.

(Yavuz Sultan Selim İbn Arabi'nin ölümünden yaklaşık 300 yıl sonra yaşamıştır)

Kaynak: Büyük Veli Yavuz Sultan Selim Rahmi Serin Pamuk Yayıncılık 2003

ALINTIDIR