Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Somuncu Baba

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Somuncu Baba

  Somuncu Baba
  Şeyh Hamid-i Aksaray-i (1331-1412) Kayseri'de doğmuş Bursa ve Aksaray'da yaşamış Aksaray'da vefat etmiştir.

  Kayseri'nin Akçakaya kôyünde doğmuştur. Anadolu'yu manevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayserî'nin oğludur. Soyunun İslam Peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed'e ulaştıgına ve 24. kuşaktan torunu olduğuna inanılmaktadır.

  Şeyh Hamid-i Veli ilim alanındaki calısmalarını Şam Tibriz ve Erdebil'de sürdürmüştür. Alaaddin Erdebil'den ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden manevi terbiye almıştır.

  Dinî ve dünyevi ilimlerle ilgili ıcazet alarak irşad vazifesi için Anadolu'ya dönmùş Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa'da çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip çarşı pazar dolaşarak "Somunlar! Müminler!" nidasıyla insanlara ekmek dağıtmıştır. Bu sebeple Şeyh Hamid-i Veli "Somuncu Baba" ve "Ekmekçi Koca" olarak da tanınmıştır. Yıldırım Beyazıd Niğbolu zaferini kazanınca Allah'a şükür nişanesi olarak Bursa Ulucamii'ni yaptırmıştır.

  Ulucamii"nin açılış hutbesini Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri okumuş hutbede Fatiha Suresi'ni 7 farklı şekilde yorumlamıştır. Bu olağanüstü hutbeyi dinleyen cemaat Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerine büyük bir teveccüh ve tanzim gôstermştir. Manevi kişiliği ve bilgelik yönü ortaya çıkan Şeyh Hamid-i Veli Hz. şöhret istemediğinden talebeleriyle birlikte Bursa"dan ayrılarak Aksaray'a gelmiştir. Aksaray'da Hacı Bayram Veli'yi dünyaya ve ahirete ait ilimlerde eğiterek yetiştirmiş irşad vazifesi için Ankara'ya gôrevlendirmiştir. Şeyh Hamid-i Veli'nin kabri şerifleri Aksaray'da Ervah Kabristanliğı"nın ortasında Somuncu Baba Mescidi'nin yanındadır.

  Talebeleri:

  Somuncu Baba ve en meşhur talebesi Hacı Bayram Veli'nin Osmanlı Devleti'nde Yeni Anadolu ve Rumeli üzerinde çok buyuk etkılerı vardır. Osmanlı kultürunü etkileyen bu ônemlı sımaların hızmetlerıni ve kültürümüze katkılarını anlamak için yetıstırmıs oldukları bazı ısımlerı zıkretmek gerekir. Böylece külturumuz ıçn ne kadar önemlı olduklarını ve buyuk değerler ıfade ettıklerını anlamaya çalısablrız.

  ALINTI

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu önemli isimler ve meftun oldukları yerler şunlardır.
  Halil Taybî - darende
  Baba Yusuf Hakiki (kendı oğlu) - aksaray
  Akşemseddin - beypazarıgöynük
  Ömer Dede - göynük
  Hızır Dede - bursa
  Akbıyık Sultan - bursa
  İnce Bedreddin - darende
  Yazıcıoğlu -gelıbolu
  Şeyh Lütfullah - balıkesir
  Şeyhî - kütahya
  Şeyh Üftade - bursa
  Aziz Mahmut Hüdayi - istanbul
  Müslihiddin Halife- isklip
  Uzun Selahaddin - bolu

  Somuncu Baba Hazretleri'nin günümüze kadar gelen uzantıları ve yansımaları o kadar mükemmel ki Anadolu'nun her köşesınde bir parçasını bulmak ve yüreklerde hisetmek mümkündür. Alim ve tasavvuf ehli kimseler üzerinde emeği ve etkisı bulunan Somuncu Baba Hz. için kültürümüzün temel taşlarndan bıridir diyebiliriz. Öyleki uzantıları günümüze kadar devam etmesi neseb-i aliyesinin halen etken olması günùmüz insanları için Allah'ın bir lütfudur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  serleri: Somuncu Baba zahiri ve batınî ilimlerdeki derin bilgisine rağmen çok az eseri bize ulaşmıştır. Onun fazla eser vermiş olmaması melamet meşrebinden kaynaklanmış olabilir.

  Nitekim onun yanında yetişmiş bulunan ve halifesi olan Hacı Bayram Veli'de müderris olmasına rağmen eser yazmamış ve hatta Muhammediyye müellifi halifesi Yazıcıoğlu eserini kendisine takdim ettiğinde "Mehmet bununla uğraşacağına bır gönül haketseydin bir gönle girıp onun terbıyesıyle uğraşsaydın daha iyi olmaz mıydı?" diyerek kendı düsüncesıni de dıle getırmiştir. Bu zıkredilen hakikate rağmen Somuncu Baba'nın bize kadar ulaşan eserleri:

  Şerh-i Hadis-i Erbaîn Zikir Risalesi Silah'u-l Müridin ve Kaşif'u-l Estar an Vechi-i ****r'dır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yıldırım Beyazıd Niğbolu seferine çıkmadan evvel 'eğer zaferle dönersek bursa'ya 20 tane cami yaptıracağım' der. Seferden Allah'ın izniyle zaferle dönülür ve padişah sözünün yerine getırilmesini ister. Dönemin büyükleri bunun yerine 20 kubbeli tek bır cami yapılmasının hazine içn daha uygun olacağını söyler ve böylelıkle Ulucami'nin inşaatı başlar. Şehirde o sıralar çarşı pazar dolanıp somun satan bir zât vardır. Çamuru fırına atıp ekmek çıkartıyor akçe yerine teneke veren çocuklara ekmek veriyor aynı zamanda cami insaatında çalısanlara ekmek getırıyordur. Bu zâtın yaptığı ekmek de günlerce taze kalıyordur. Cami inşaatı bitip ilk cuma hutbesi için dönemin büyük alimlerinden Emir Sultan hazretlerne ilk cuma hutbesıni vermesı isteği padisah tarafından göndertilince; Emir Sultan: "bu şehirde bizden büyüğü varken bize düşmez" diyerek Somuncu Baba'yı söylüyor. Bu ricayı gerı çevirmeyen Somuncu Baba hutbesinde Fatiha'yı öyle derin yorumluyor ki . 7 farklı yorumdan ancak ilkini cemaat ilk 3veya 4ünü Emir Sultan geri kalanını ise yalnız kendisi idrak ediyor. Hutbeden snra şımdi 3biri kapalı olan Ulucami'nin 4 kapisından da aynı anda çıkan Somuncu Baba'ya halk büyük sevgi gösteriyor. Ancak 'sırrımız açığa çıktı' diyerek sehri terkeden Somuncu Baba'yı halk yolcu ediyor. Taa ki çınar ağacına kadar. Orada dularla uğurlanan Somuncu Baba orasının adına da Duaçınarı denmesine vesile olup şehirden ayrılıyor.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Semeratü’l- Fuad Adlı Eserde Şeyh Hâmid-i Veli (k.s)

  H. 992 (M.1584) ile 1071 (M.1660) yılları arasında yaşamış olan Sarı Abdullah Efendi Semeratü’l-Fuad (Gönül Meyvesi) adlı eserinde Şeyh Hâmid-i Veli’den şu şekilde bahsetmiştir:

  “Hidayetin müftüsü velayetin mehdisi akıl ve şeriat ekicisi aslın ve fer’in arifi Allah sevgisinin dağıtıcısıdır. İşte Şeyh Hâmid-i Veli böyle bir zattır. Bütün zahir ve batın ilimlerin bilgini olarak pek çok keramet göstermiştir.

  İlahi sır ve Rahmani cezbe Rum diyarına (Anadolu'ya) ilk önce onun yüzünden onun mübarek yüzü suyu hürmetine sirayet etmiş; bu tertip ve suretle dünyayı ve dünyada oturanları hidayet nuruna gark etmiştir.

  Denildiğine göre eskiden Anadolu'da oturup da bir tarikata girmek ve yahut İran'a ve Arabistan'a gidip ilim öğrenir ve dönerlermiş.

  Ebu Hâmid-i Veli'de zahiri ve batini ilimleri öğrenmek isteyenler gibi Suriye’ye gidip ilim tahsilini yaptıktan sonra Bayazidiye tekkesinde bir şeyhin hizmetinde bulundu ilme ve tahsile bir türlü doymayarak bu defa oradan İran'ın Tebriz şehrine gidip Hoy şehrinde Hoca Alaaddin isminde kendisinde Nur-i Muhammedi’nin tecelli ettiği bir zatın bulunduğunu haber alarak ve sonunda sabırla bir ilim hazinesi bulurum diyerek Hoy' da onu bulmuş ve yanına vardı. Manevi olarak gıdalandı.

  Meğerse Hoca Alaaddin de artık son günlerini yaşıyor ve emaneti sahibine teslim için uygun ve layık birini arıyordu. Hoca Alaaddin Hâmid- Veli’nin iyi niyetle geldiğini ve muhabbet nurunun onda tecelli ettiğini görerek kendisine emniyet geldi ve Hâmid-i Veli'nin emanetini kendisine teslimi hususunda emin bir kimse olduğuna kanaat getirdi ve bu kanaatı da tahakkuk etti. Elini açtı ve ateşin kenarında oturmuş gibi içi ısındı. Yüzünü ve anlını öptü makamını ve yolunu sordu keyfini sorup gönlünü aldı. Hâmid-i Veli de dedi ki:

  “Ey nur-i Hak. Ey sabır kurtuluşun anahtarıdır sözünün manasının mazharı olan zat. Her sorunun karşılığı senin yüzünden alınmakta okuyup öğrenilmektedir. Her müşkül seninle halledilmekte ve her zorluk seninle yenilmektedir.”

  Sohbetin sonunda Hoca Alaaddin: “Herkes gitti kimse kalmadı mı? diye sordu. Her tarafı iyice aradılar. Bir de baktılar ki Hâmid-i Veli bir köşede kendinden geçmiş mumla yanan pervane gibi yanmış bir durumda. Hoca Alaaddin Hâmid'e Anadolu'ya gitmesi lüzumunu belirtti. Oda bu işarete uyarak hemen hareket etti.

  Kendi adamlarına şu tembihatta bulundu. Hâmid'in arkasından gidin. Gözden kayboluncaya kadar eğer arkasına dönüp bakarsa bizim için ve İran için korkulacak bir şey yoktur. Adamları da onun dediğini yaptı. Tam gözden kaybolacağına yakın bir sırada Ebu Hâmid dönüp iki defa arkasına baktı. O ayrıldıktan sonra çok geçmeden Hoca Alaaddin vefat etti. Şeyh Hâmid-i Veli' de Yıldırım Beyazıd zamanında gelip Bursa'da oturdu.

  Şeyh Hâmid-i veli Bursa'da merkebi ile dağdan odun getirir ve ekmek pişirip: somunlar müminler diye diye satarmış. Pişirdiği ekmek o kadar lezzetli imiş ki Bursalılar onu kapış kapış alırlarmış. Şeyh Hâmid-i Veli’nin nasıl bir şahsiyet ne gibi bir insan olduğunu kimse bilmiyordu.

  Sultan Yıldırım Beyazıd Bursa'da yaptırdığı cami bittiği vakit Emir Sultana bizzat giderek:

  “Önce siz imamlık yapınız ve cemaata nasihat buyurunuz” dediği zaman Emir Sultan ona şu cevabı verdi;

  “Büyük manevi lider şimdi Bursa'da dır. O dururken bu iş bana düşmez.”

  Ve sonra onun kim olduğunu söyledi onu tanıttı. O ucu bucağı olmayan engin ve derin bir denizdir. Kimse ona benzemez. Onun tuttuğu yol Hak yoludur. Hz. Muhammed (s.a.v)'in tam kâmil ve dürüst din yoludur onun gittiği yol. Onun ışığı ile her iki âlemde aydınlandı. Ahmed ona mahremdi. Bu çark onun sayesinde dönmektedir. O insan ruhunun güneşidir.

  Kendisi her iki âlemde müsterih olduğu gibi her iki âlem de onun himmeti ile rahat etmektedir. Bu dünya onun elinde bir yumurta gibidir. O İslamın sığınağıdır.

  O müşkülleri halleden bir zat olup zati bir nurdur O. Emir Sultanın Sultan Yıldırım Beyazıd'a verdiği cevap üzerine gidip Şeyh Hâmid-i buldular. O güne kadar kimse onu bilmiyor ve tanımıyordu. Minbere çıkıp Kur'an tilavet etti hutbe okudu vaaz etti. Herkes hayrette kaldı. Bazıları onu tanıyarak " Ekmekçi Koca" dediler. Hatta meşhur Molla Fenari dahi oradaydı. O da bir takım sualler sorarak Şeyh Hâmid-i Veli onun da müşküllerini çözdü.

  O gün orada 70 kişi cezbeye vardı. Molla Fenari sonra onun evine giderek dedi ki:

  “Medresede ki vazifemden 5000 akçe biriktirdim; helaldir size takdim ediyorum.”

  Şeyh Hâmid-i Veli o paranın içinden bir akçe alarak merkebine ot aldırdı. Otu alıp getirip merkebin önüne koydular. Merkep otu kokladıktan sonra üzerine küçük abdestini bozdu.

  Şeyh Hâmid şöyle dedi:

  “Benim merkebim şimdiye kadar şüpheli bir şey yememiştir. Demek ki ot şüpheli bir para ile satın alınmıştır.”

  Bunun üzerine Molla Fenari ona bi'at etti. Sonrada Seb'ül mesani tefsirini yazdı ki bu tefsir alimler arasında hala revaçtadır. (Seb-ül-mesani; 7. Ayetten meydana gelmiş olan ve Kur' anın ilk suresi olan Fatiha Suresidir.)

  Şeyh Hâmid (Hâmideddin) Veli halktan çok saygı ve sevgi gördü. Muazzam bir kalabalık onu izliyordu; ona bağlanmıştı. Günün birinde Bursa'dan ayrıldı…”

  Nefahatü'l-Üns Adlı Eserde Şeyh Hâmid-i Veli (k.s)


  Molla Cami'nin H.883 (M.1478) de kaleme aldığı Nefahatü'l-üns min Hadratil Kuds adlı eserini Lami Çelebi Türkiye Türkçesine tercüme ederek büyük şöhret kazanmıştır. Lami Çelebi yapmış olduğu bu tercümeye "Fütuhul Mücahidin litervih kulüb el Müşahidin" adını vermişti. Fakat kitap Nefahatü'l-Üns'ün tercümesi adıyla yayılmış ve şöhret bulmuştur. Lami Çelebi Anadolu'da yetişen veli ve sofilerin bazılarının tercüme-i hallerini eserine ilave etmiştir. Nefahatü'l-Üns adlı eserde Şeyh Hâmid-i Veli (k.s) 'den şöyle bahsetmiştir:

  “Şeyh Hâmid bin Musa el-Kayseri Kaddesallahu Kayseri şehrindendir. Bağdad gibi burcu evliyadır müteehhirin meşayihin kibarındandır. Cami-i Ulumi zahiri ve batınıdır zamanında müteayyin olmuş idi. Ve keramaatı haddi beyandan mütecavizdir. Evailde Bursa'da çok olmuştur. Mübarek arkaları ile ekmek satar idi. "Müminler Somunlar" der imiş. Halayık teberrüken ekmeğin kapışırlar imiş. Derler ki Mevlana Şemseddin Muhammedil Fenari ki rumun mevali-i izamından ve merci-i kiramından ve kıdvetül ülema ve ekabir iken anlara iradet getirmişti. Ve anın fazlına her vechile muterif idi. Zahirde tarikını şeyh Hoca Aliyyi Erdebili’den almıştır. Amma üveysi idi. Sultanu’l-Arifin Bayezid-i Bastami(k.s)’nin ruhundan manevi terbiye bulmuştur.

  Hazreti Hızır Aleyhissalat u vesselam ile müsahabet edenlerdendir. Âl-i Osman'dan Yıldırım Bayazid Han Aleyhi rahmeti vel-gufran Bursa'da Ulu Cami-i Kebir-i inşa edicek Şeyh Hâmid Hazretlerinden anda vaaz olmağı iltimas eyledi. Şeyh dahi emirlerine imtisalen bir kaç daf’a anda vaaz eyledi. Halayıkın kendüye ziyade iclal ve ikbalini görüp hemin Bursa'dan çıkıp Aksaray'a müracaat etti ve anda fukara cemaatı ile müsahabet ve irşat üzerine oldu. Ve şerifi müsahabeti ile bihad talipler haziz nefsaniyetten evcu ruhaniyete terakki ettiler. Şucaiddini Karamani ve Muzafferi Larendevi ve Hacı Bayramı Ankaravi gibi ve gayrıhüm Mevlana Ayastan Kaddesallahü sırrehu menkuldur ki;

  " Şeyh Hâmid Kaddesellahu sırreh mütehhirin meşayıhin kibarındandır. Kim yağmalandı ise yağmalandı Şeyh Hâmid herkiz yağmalanmadı" ve sikattan şöyle naklettiler ki:

  " Hazreti Şeyh nice yıllar Dımışk'da hankahı Bayezidiye de (Bayezid-i Bestami'nin tekkesi) o tariki azizlerinden birinin hizmetinde tekmili tarikat eylemiştir. Ve taçlarının tepesinde ki pul anın alametidir. Badehu Hoca Aliyyi Erdebili’ye varmıştır. Salahla maruf takva ile mevsuf fukarayı zeyniyye azizlerinden bir esnayı müsahabette bir gün münasebet düşüp bu hakire etti:

  "Bizim yerimizde sipahilikten feragat etmiş Musa Dede derler bir derviş vardı. Şeyh Hâmid Hazretlerinin hizmetinde çok olmuş idi. Andan mesmu’dur ki (şöyle işittim ki Şeyh Hâmid’in dervişlerinden bir iki zıraat ehli idi. Bir gün ittifakı şeyh için bir tarla ve kendisi için bir tarla ekti. Şeyh için ektiği tarla onmadı ve şeyh bir gün taşra gidip ol dervişe “bizim tarlamız hangisidir” deyu sual eyledi. Ol derviş hayâsından kendi tarlasını hazreti şeyhe bu sizindir deyu gösterdi. Şeyh tarlaya nazar edicek melul oldu. Ol derviş etti:

  “Sultanım niçin melul oldunuz? Buyurdu ki;

  “Hiç dünyamızın onduğu yok idi acep bu hangi günahımızdan oldu...”

  Biz Ol Uşşak-ı Serbazız


  Biz ol uşşak-ı serbazız
  Akıl rüşd bize yar olmaz
  Mey-i aşk ile sermestiz
  Bize hergiz humar olmaz

  Diriyiz daim ölmeyiz
  Karanularda kalmayız
  Çürüyüp toprak olmayız
  Bize leyl ü nehar olmaz

  Bizim illerde ay ü gün
  Sebat üzre durur daim
  Televvün erişip ona
  Gehi bedr ü hilal olmaz

  Bizim gülşendeki güller
  Dururlar taze solmazlar
  Hazan olup dökülmezler
  Zemistan ü bahar olmaz

  Şarab-ı aşkı çün içtik
  Feragat mülküne göçtük
  Yanıp aşkınla tutuştuk
  Bize tahrik ü tar olmaz

  Ereliden şems nuruna
  Vücudum zerreden katre
  Ne katre ayn-i bahar oldu
  Ona k'ar ü kenar olmaz

  Bırak ey Hamida varı
  Görsem desen sen ol yarı
  Göricek ol tecellayı
  Ondan özge kemal olmaz

  Senden dolu iki cihan
  Oldum zuhurundan nihan
  Ger bulayam seni ayan
  Ya Rab n'ola halüm benüm

  Dilde kanaat olmaya
  Züht ile taat olmaya
  Senden hidayet olmaya
  Ya Rab n'ola halüm benüm

  Şol gün ki mizan kurula
  Hak kapusunda durula
  Halayık oda sürüle
  Ya Rab n'ola halüm benüm

  Ağlarım işte zar ile
  Kaldum diriğ ağyar ile
  Bilişmedim sen yar ile
  Ya Rab n'ola halüm benüm

  Hamidi'nin gözü yaşı
  Doldurur dağ ile taşı
  Bilmem n'idem garip başı
  Ya Rab n'ola halüm benüm

  Şeyh Hamideddini Aksarayi-Somuncu Baba (k.s.)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş