Tasavvuf Edebiyatının Aşkı ve Sevgilisi
Aşkın Bedeli
Tasavvuf sevgi üzerine temellenmiş bir aşk deryasıdır. Mutasavvıf ise bu derya da bir katredir sadece.
Mutasavvıflar âlemin varlık sebebinin aşk olduğuna inanırlar. Tasavvuf ehli bu inancına Allah “Ben bir gizli hazine idim bilinmeyi sevilmeyi istedim.” Kudsi hadisini dayanak yapar. Allah kendi güzelliğine görmek için insanı yaratmıştır.

Hallac-ı Mansur’un “Enel Hak (Ben Hakk’ım)” diyerek aşkın Yaradan’da yok olmak olduğunu savunması ve bunun bedelini canıyla ödemesi işte bundandır.

İş böyleyken bu durumdan ne Hallac-ı Mansur ne de tasavvuf ekolünün diğer müntesipleri şikâyet eder.
Aşk oduna yananların Kulli vücudu nur olur
Ol od bu oda benzemez hiç belirmez zebanesi
Ondaki mest olanların "Enel hak" tır sözleri
Hallac Mansur gibidir en kemine divanesi
(Y.Emre)

Aşk Belâ Yoludur
Çünkü onlara göre bu aşk yolu bir belâ yoludur. Bu öyle bir yoldur ki güzergâhında dert acı keder çile ve meşakkat vardır.

Âşık bu belâlara muhatap ve müptela olmayı arzular. Zira ancak böyle olursa aşk ehli olunabileceğine inanır.

O bu belâdan tat alır... Başına gelen ya da gelecek olan bütün zorlukları musibetleri bir kazanç ve ödül olarak görür.

Gam tasa ve keder ile hemhal olur. Aşık çok acı çeker ama bundan şikayet etmez. Bu acı ne kadar ağır olursa olsun seven o acıdan zevk almasını bilmelidir.

Tasavvuf edebiyatında aşkın belâ getirdiğine ve bunun da acıyla sonlanacağına dair çok güçlü bir inanç vardır. Buna dair birçok hadis ve rivayet zikredilir:

Adamın biri Efendimiz'e(s.a.v) "Ben seni seviyorum" dedi. Efendimiz (s.a.v) "Yoksulluğa hazır ol" buyurdu. "ALLAH'ı da çok seviyorum" deyince "O halde belaya'da hazır ol" buyurdu.
Allah'u Teâlâ Hz. Musa’ya şöyle vahyetti "Bir kulumu sevdiğim vakit ona sadakatini görmek için dağların bile dayanamayacağı belalar veririm. Şayet sabrederse onu Kendime veli ve dost edinirim. Şayet acziyet gösterir feryad ederse onu perişan ederim" buyurmuştur.

Cüneyd sordu: "Seven kimse belanın acısını duyar mı?” Seriyyüs Sakati dedi ki "Hayır". Cüneyd "Kılıç darbesi yesede mi?" Sakati "Evet yetmiş kılıç yarası alsa da acısını duymaz" dedi.

Bişr(r.a.) diyor ki: "Gençliğimde Abadan'a gitmiştim. Cüzzamlı deli ve kör bir adam ile karşılardım.Sara'sı tutmuş karıncalar vücuduna üşüşmüş etini yiyorlardı. Başımı kaldırıp kucağıma aldım ayıldığı vakit "Benimle Rabbim arasına giren bu adam kimdir? Rabbim beni parça parça yapsa benim O'na ancak sevgim artar." dedi.

Benzer rivayetler fazlacadır. Hepsinde de ortak tema “aşk acı getirir bu acı sevgiyi artırır.”

ALINTIDIR