A. Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretlerinden Altın Nasihatler-
Ey İnsan !
• EĞER sana yapacağım şu vasiyetlere kulak verir ve aynısını yaşarsan dünyan ve ahiretin mesud olur. Çünkü bunlar güzel ahlakın en önemli hususlarındandır.

• Asla kafirlerden dost edinme mü’minlerden de düşmanın olmasın.

• Dünyada sermayen takva olsun. Nefsini de ölülerden say.

• Allah’ı ve Resulullah’ı an ki her türlü tehlikeden kurtulmuş olasın. “Allah’a meleklere kitaplara peygamberlere kadere ve hayır ile şerre inandım” de. Çünkü biz hiçbir peygamberi ayırmayız hepsine iman ederiz. Mü’minler: “İşittik ve itaat ettik ve senden af dileriz zira sana geleceğiz Allah’ım!...” derler.
• EĞER bu sayılanlara riayet edersen Allah -celle ve ala- sana dört şey ihsan eder: Dördü dünyada dördü de ahirette;

Dünyada verilecek olanlar:

1- Sözde doğruluk
2- Amelde ihlas
3- Rızıkta kanaat
4- Kötülüklerden korunmak.

Ahirettekiler:
1- Büyük bir bağışlanma
2- Hakka yaklaşma
3- Me’va Cennet’ine girme
4- Yüce makamlara ulaşma

• EĞER “Sözünde doğruluk istersen ‘innâ enzelnâhu’ (Kadir) Suresini okumaya devam et.

• EĞER rızkının yağmur gibi helalinden gelmesini istersen Felâk Suresini okumaya devam et. İnsanların şerrinden emin olmak istersen ‘Kul eûzü bi Rabbinnâsi’ye (Nas Suresi) devam et.

• EĞER bir iş yapmaya ve helal kazanmaya talip isen şu duayı oku: “Bismillâhirrahmânirrahîm el-Melikül Hakkül Mübîn ni’mel Mevla ve ni’men nasîr.” Yasin Suresi ile Vakıa Suresini de oku. Rızkın yağmur gibi sana gelir.

• EĞER her sıkıntının önlenmesini ister ve her darlığını yok etmek istersen istiğfara (esteğfirullah) devam et günde en az yüz defa istiğfar et…

• EĞERbinlerce dertten kurtulmak istersen “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim’ diye zikret.

• EĞER sana gelen musibeti kaldırmak istersen sık sık “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi raciûn” ayetini oku.

• EĞER huşu istersen fuzuli bakışlarını terk et. Eğer hikmete kavuşmayı isteyensen fuzuli konuşmayı terk et.

• EĞER ibadetin tadını almak istersen gündüz oruç tut ve geceleyin ibadet et. Eğer nefsinin ayıplarını kapatmak istersen insanların ayıplarını aramaktan vazgeç.

• EĞER Allah korkusunu yaşamak istersen vesveseyi bırak. Her kötülükten korunmak istersen kötü zan yapmaktan vazgeç.

• EĞER kalbinin işlediğin günahlardan dolayı öldürülmesini istemezsen günde 40 defa “Ya Hayyu yâ Kayyûm Lâ ilâhe illâ ente Subhaneke inni kuntü minezzalimin “duasını oku.

• EĞER kıyamette Peygamber Efendimizi görmek istiyorsan ‘Kuvvirat İnfitar ve İnşikak’ surelerini okumaya devam et.

• EĞER kıyamette yüzünün aydınlık olmasını istersen gece namazlarına devam et.

• EĞER kıyamette susuzluktan kurtulmak istersen oruca devam et. Kabir azabından kurtulmak istersen pisliklerden sakın ve haram yemekten kaçın.

• İnsanların en zengini olmak istersen kanaat ehli ol.
• İnsanların en ağabeyi olmak istersen Resulullah’ın sünnetlerine yapış. Allah’ın taksimine razı ol ki insanların en zengini olasın. İnsanları sev ki Müslüman olasın. Çok fazla gülme çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.

Ey Müslüman Kardeşim!
• EĞER iyi Müslümanlardan olmak istersen Allah’ı görür gibi ibadet edeceksin her ne kadar sen onu görmesen de O seni görmektedir.

• EĞER imanın olgunlaştırmak istersen ahlakını güzelleştireceksin.
Allah’ın sevgisini kazanmak istersen insanların işlerini göreceksin.

• EĞER alnın açık Allah’a kavuşmak istersen cenabetlikten yıkanacaksın.

Kardeşim!
• EĞER Kıyamet gününde nurlanmak istersen hiç kimseye zulmetmeyeceksin.

• İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen Allah’a güveneceksin.

• Allah’ın gazabından emin olmak istersen Allah’ın kullarına buğz etmeyeceksin.

• EĞER duanın kabulünü istersen faizi ve haram yemeyi bırakacaksın.

• Kıyamete rezil rüsvay olmayım dersen şehvet ahlaklarını terk edeceksin.

• Büyük günahlardan korunmak istersen çirkin ahlaklardan vazgeçeceksin.

• EĞER Allah’ın gazabından kurtulmak istersen sadakayı gizli vereceksin sıla-i rahmi ihmal etmeyeceksin ve akrabanı yoklayacaksın.

• EĞER kalbinin din üzerinde sabit kalmasını istersen şu duaya devam et.

“Allahumme sebbit kalbî alâ dinike” (Ya Rab kalbimi dinin üzerine sabit kıl.)

Alıntıdır