Yunus Emre Belgeselinden
Saf bilince eren varlık mükemmel insan insanı kamildir.insanın gerçek varlığı koskoca bir evren bir okyanusken insani ruhumuz yani aklımız sadece bir fincandır.bu fincanı oluşturan kalıbı kırdığımız zaman okyanusla bir olup külli (tam) akla insanı kamile ulaşırız.yani yeniden okyanus oluruz.işte kırılması gereken bu kalıp kişiliğimiz nefsimiz yada bir başka deyişle ego benliğimizdir.bu kalıbı kırmak dünyanın en zor işidir. Ve çok zaman alır . ama imkansız değildir.kişilik yada ego benliğimiz beynimizin hafıza bölümünün bir ürünüdür.hafızamız sürekli bir akış olan hayattan çektiğimiz fotoğraf kareleri ve bu dondurulmuş karelerle ilgili duygu ve düşüncelerimizden oluşur.yani hafızamızın yakaladığı tuttuğu görüntü artık geçmiş olandır.işte zihinlerimizin bu ölü mevcudiyeti yani geçmiş pşaylarla ilgili düşünce ve duygularımız bizi gerçek benliğimizden (özbilinç) ayıran perdeyi kabuğu oluşturur.bir başka deyişle 7 büyük günah yani ; gurur kibir kin nefret öfke şehvet oburluk gibi duygular övülme ve onaylanma isteği gerçek benliğimiz olan (özbilinç) o küçük ilahi ışığı yansıtıcak bir ayna ve en yüksek idrak kapasitemiz olan kalbimizin üstünü bir toz yada sis tabakası gibi kaplar. Ve onu kullanılamaz hale getirir.aslımız isimsiz ve şekilsizdir.ama bunu anlayamadığımız içindir ki düşünce ve duygularımıza yapışırız . bunları kendimiz zannederiz. Böylece ego benliği oluşur.ego bize bir şekil ve sahte bir kimlik verir. Kendini tanıma yolundaki insan kalbinin sesine kulak vermedikçe onu önyargılardan oluşmuş kir ve pastan temizlemedikçe içindeki Allah bilgisine doğrudan ulaşamaz. Bunu sağlamak için nefsini arındırma çalışması içindeki arayışı zihini ölü mevcudiyetinden yani birbiri üstüne yığılmış duygu ve düşünce katmanlarından kurtarmaya çalıştıkça derinlerde hapsolup kalmış kızgınlık ve acıları günyüzüne çıkmaya başlar. Aslında ortaya çıkan tetikte bekleyen gölgelerimzdir.ve gölgelerimiz tıpkı ateş gibidir.bir yerde söner gibi olurken başka bir yerden alevlenir .

Dilin ile şakırsın
Çok maniler dokursun
Vara yoğa kızarsın
Sen derviş olamazsın

Derviş bağrı taş gerek
Gözü dolu yaş gerek
Koyundan yavaş gerek
Sen derviş olamazsın

Dövene elsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek
Sen derviş olamazsın

Tüm içsel dönüşüm sürecinde en zor dönem gölgelerimiz üzerinde yapılan çalışmadır.ancak yinde Allah lutfetmeden kusursuz bir varlık olamayız .

doğruya varmayınca
mürşide ermeyince
hak nasip etmeyince
sen derviş olamassın
dünyaya gelmekten amaç insanın kendini ve rabbini bilmesidir.

Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüldedir.
Gönüller yapmaya geldim .

İnsan kalbini yani gönlü bu denli değerli kılan içinde barınan o küçük ilahi ışıktır. Ki bu ışık her şeyin başlangıcıdır.

Evvel yer gök yoğudu.
Vardı ışk bünyadı
Aşk ezelden kadimdir.
ışk getirdi ne varın

Hak özüne duyduğu aşk yüzünden tanınıp bilinmek için bir nur ışık olmuş.bir başka deyişle aşk kendini ışık şeklinde gösterdi. Işık aydınlatan olduğu için aşk bilmektir fertte gizli bulunan o ezeli ve ebedi özü doğrudan perdesiz görendir. İşte bu yüzden yunus emre aşk sözcüğü yerine çoğu kez ışık görme anlamını da içeren ışk sözcüğünü kullanır . ve gerçek aşk ancak ; tanıma bilme ve yaşamakla mümkündür.

Biz talib-i ilimleriz
Işk kitabın okuruz
Çalap müderris bize
ışk hod medresesidir.

Yani ışk aşk olmadan marifete yaratıcı bilgisine ulaşılamaz. Bir başka deyişle ışık aşk olmadan yaratıcıyı tanıyamayız. Görüldüğü gibi hakikat entelektüel bir içle kavranılamaz. Bu sır çok kitap okuyarak ta çozülemez.

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eri hak bilmez isen
Bu boşuna emektir.

Er hakkı bilen kişidir. Hakkı beilen kişi ise egosunu yenmiş yok etmiştir. İşte er kapısındaki yunus da egosunu yenme konusunda yol aldıkça zamanla sahip olduğu her şeyden vazgeçip kendini Allah’a adar . taki dosta erişmekten başka derdi kalmıyıncaya dek .

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene Ver sen onu
Bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni

Yunusu ve yunusun yolundan giden kişileri bekleyen yalnızlıktan başka bir yalnızlığa yolculuk etmektir.

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuğalar
Şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere yanar özüm
Meğer ki gökte yıldızım
Şöyle garip bencileyin

Kimseler garip olmasın
Hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler kalmasın
Şöyle garip bencileyin

Bu yolculuk insanı sonunda ölümü bile 3 gün sonra duyulan bir kişinin yada gökyüzündeki tek bir yıldızın yalnızlığı kadar büyük bir yalnızlığa iter . çünkü ego tam bir ümitsizlik noktasına gelince teslim olur . bu teslimiyet acı vericidir. Çünki kişi kendini yutucak dipsiz uçurum açılmış hisseder. Bu ölüm gibi gelir . ancak bu bir taraftan ölümdür. Diğer taraftan da o bir diriliştir. O doğmak için ölmektir. Yolcu önce bilinçaltının karanlıklarına dalar. İç dünyamızın bu karanlığı gerçek benliğimizin yaratıcının şekilsizliğinin göz kamaştırdığı yerdir. Benliğimiz karanlıkta gizlenmiş bir ışıktır. O beş duyu için görünmezdir. Ne şekli ne rengi ne kokusu ne tadı ne de cismi vardır. Eğer bunlar yoksa akıl neyi algılıyacaktır. Bu durum akıl için hiçliktir. Dipsiz bir karanlıktır. Bu karanlık delinmez bir karanlık olunca yaratıcı insanın gönlünde bir nur olarak belirir. İnsan önce bu nurun ne olduğunu anlayamaz . ancak kalpten yayılan bu hikmet ve nur ruhu besleyerek nefsi kişiliği kötü özelliklerinden arındırır. Böylece bütün varlığımızı baştan aşağı değiştiren simya süreci derinlerde kendi içimizde ruhumuzun yapısını değiştirerek sessizce büyür. Ego bu içsel değişimlerin farkında olmaz . ve kişi genelde bir şey olduğunu hissetmez bile . nitekim uzun yıllar dergaha odunun bile eğrisini sokmadan sabır ve azimle hizmet eden yunus da durumunda bir başkalık göremediğinden olsa gerek bir gün usanır . ve sessizce dergahı terk eder. Yolda iki dervişe rastlar. Ve yoldaş olur onlarla .her akşam dervişlerden biri içinden geçirdiği insan adına Allah’a dua eder. ve ortaya hemen bir sofra gelir . sıra yunusa geldığinde yunus yarabbi der “bunlar hangi kulun adına dua ettilerse bende onun adına yalvarıyorum sana . utandırma beni“

Bu akşam iki sofra birden gelir . dervişler şaşırıp kimin adına dua ettiğini sorarlar yunusa .o da siz söyleyin önce der. Taptuğun dervişlerinden yunus diye biri var .onun adına dua ediyoruz derler. Yunus bunu duyar duymaz hiçbirşey söylemeden tekkeye döner. (yazmadıklarım var )

Bizi görünen dünyadan görünmeyen dünyaya geçirecek olan kapı evrenın ruhu insanı kamil yani gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ermişlerin ruhu olan ilahi bilinçtir. Bizdeki çokluk şuurunu yok edip bizi birliğin yüksek şuuruna geçirecek yani her şeyin arkasına gizlenen ‘Bir’ i görmemizi sağlıyacak olan bu kapının eşiğini yani bizi maddi dünyadan manevi dünyaya atlatıcak olan canın uyumakta olan ruhani enerjisidir.bu yaratma yani hayat enrjisi yüksek benliğimizin pasif alıcı kadınsı yönüdür.nitekim yunusu yeniden dergaha yani yeniden maneviyata sokacak öneriyi yani eşiğe yatmayı teklif eden kadınsı yönümüzü sembolize eden anabacı olmuştur. İşte bu ruhani hayat enerjisi üst benliğimizin kadınsı yönü uyanıp harekete geçmeden simya yani manevi gelişim başlayamaz. Uyanış işin sadece başlangıcıdır. Seçilen yol çok uzun ve zordur. Ancak azim ve sabır gözterebilenler açık sonuçlar denemlemeksizin bu zor yolda devam edebilirler. İnsanın hakikate ulaşması için kendi içine dönmesi şarttır.

Çok cehd edip istedim
yeri göğü aradım
Hiç mekânda bulmadım
buldum insan içinde

kişi başlangıçta içinde yani kalbinde bulduğu o küçük ilahi ışığı kendinden tamamen ayrı bir şey olarak hisseder.

beni bende demen bende değilem
bir ben vardır bende benden içeri

zamanla bunun gerçek benliği özü ölümsüz yanı olduğunu sezmeye anlamaya başlar. Bu gerçek insan olma sürecidir.

İşbu vücud şehrine bir dem giresim gelir.
İçindeki sultanın yüzün göresim gelir

Gerçeklerini keşveden insan zamanla bu benin evrenin ruhu ve özü ile de aynı olduğunu idrak etmeye başlar. Bu durumda insan artık tabiatı hem dıştan hem içten gönül gözü ile görmeye başlar. Dereden okyanus dalgalarına meltem esintisinden fırtınalara böcekten kuşa tüm evren ve tüm yaratıklar onları dinlemeyi bilene hep bir şeyler söyler. Tasavvuf inancına göre evrende her şey kendi lisanına göre Allah’ı zikreder. Ve Allah’ın kendisine özgü manevi mezajını aktarır. Manevi kulakları açık olanlar bu sesleri duyabilirler .

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyü deyü
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyü deyü

Salınır tuba dalları
Kur'an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyü deyü

Altındandır direkleri
Gümüştendir yaprakları
Uzandıkça budakları
Biter Allah deyü deyü

BU DA MEVLANA VE SEMA BELGESELİNDEN

Hakikat Yolcusunun Geçireceği 4 Aşama

Sema bölümü hakikat yolcusunun geçireceği 4 aşamayı temsilen 4 selamdan oluşur.

1.selam Allah hakkında bilgi edinmeyi ve dini yükümlülükleri yerine getirerek alçak gönüllülüğü öğrenmeyi simgeler.bu şeriat mertebesidir.(insanlar biribirlerine muhtaçtır. Ve birbirlerine omuz vermek ve yardım etmek zorundadırlar.)

2.selamda Allah ve Allah ın birliği bilgisinin görüş haline getirildiği tarikat aşamasını

3.selamda ise hakikat aşaması olan kendini mutllak varlıkta yitirerek yok olmayı yani fenafillah mertebesini simgeler.

4.selam marifet aşamasını simgeler.

Alıntıdır