Mecazi Aşk'tan Hakiki Aşk'a..
Mecazî aşk dünyaya ve dünyevî olanlara gönül vermektir. Yüce yaratıcı gönlümüze dünyevî aşkı tattırmış ki uhrevi olanını ebedî ve manevî olanını da biz arayıp bulalım.Dünyevî olanı gelip geçici olanı az olanı tadan; devamlısını daha çoğunu ve daha hakikîsini aramaz mı? Vitrini gören ve beğenen mağazaya girmez mi?Dünyevî bir aşkı dönüştürüp değiştirip uhrevî yapmak eserden müessire çıkmak demektir.

Mecazî aşk bir köprü olmalı ve bizi gerçek aşka taşımalıdır.

Hakikî aşkı bulamazsak bize maneviyat için verilen sınırsız aşkı sınırlı varlıklara harcama israfı yapmış oluruz. Mecazdan hakikate yükselen maddeden manaya çıkmış demektir.

Mecazî aşkı hakikîye dönüştürebilen kahramandır. Çünkü dünyaya ve dünyevî olana takılıp kalmamış ebedî ve sınırsız olana varmış olur.

Hz. Züleyha da bu tarihi kahramanlardan biridir.

Önce mecazî aşkı çılgıncasına yaşadı ve Hz. Yusuf'tan kam almak istedi. Ancak Rabbimiz'in rahmetiyle korunan Hz. Yusuf onun aşkına karşılık vermedi. Müthiş bir iffet imtihanından başarıyla çıktı.

Daha sonra ise tövbelerle yunup arınan Züleyha içi dışından dışı içinden güzel olan Hz. Yusuf Aleyhisselâmla evlendi. Kocasının ölümünden sonra Allah'ın bir mucizesi olarak yeniden gençleşmiş ve güzelleşmiş olarak muradına nail oldu.

Ancak Hz. Yusuf'a eski alâkası ve aşkı tezahür etmiyordu. Bu ilgisizlik Yusuf Peygamber'inde dikkatini çekti ve Züleyha'ya sebebini sordu:

-Evli olmadığımız zaman bile benim aşkımla yanıp yakılan sen şimdi neden böylesine uzak ve alâkasız duruyorsun bana?

Züleyha bu soruyu şöyle cevapladı:

-Ben sana yanıp yakıldığım zamanlarda böyle değildim. Hakikî aşktan habersizdim Ama şimdi Allah aşkını yaşıyorum. O aşkı tadan kul aşkının peşine düşer mi?

Züleyha gibi bir âşık Hz. Yusuf gibi güzel bir adamı aşkullah adına ihmal ediyor. Düşünelim ki mecazî aşk hakikîsinin yanında ne kadar sönük ve şevksiz kalıyor.

Bazı evliya bu şevk ile Cennet'i bile talep etmemiş “İlahi aşkın bir parıltısı bize ebediyyen kafidir. “ demişlerdir.

Hakikî aşk gelince güneş gibi
Sevgi yıldızları tek tek silindi
Aşk-ı hakikî yakan bir şuledir mecazı
Bütün sevgileri bağlar sevgiyi Yaratan'a
Gelir ve başkalarını giderir güneş gibi
Aşkın semasındaki muhabbetler gölgeleşir.


ALINTIDIR
Vehbi Vakkasoğlu..