Kurtuluşun Bireyselliği
''Dogru yol: insanlarin çoğunun gittigi yol değil; düşünen öz akıl sahiplerinin yoludur...'''' Bu veciz söz bize ait degil;bir başka forumun ana sayfasında yazılı olan Yolname adlı bir yazıdan beğenip aldık. ''Fakat bir çoğu bilmezler.'' Bu kelime.....''çoğu bilmezler'' kelimesi birçok Kur'an ayetinde geçer. Misal verelim;

Rum suresi 30.ayet: ''O halde sen yüzünü bir hanîf olarak dine Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar.''

Yine çoğunlukta rahmet olamayacağı açıkça ifade edilmiştir...Örnek verelim: En'am suresi 116.ayet: ''Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.''

Kurtulmak.....kurtuluşa ermek...nedir ki bu? Basitçe şöyle izah edelim; Tırtılın kelebek olma evresini tamamlamasıdır.

Çoğusu tırtıl olmakta inat ederler...göbek üzre sürünüp yaprak kemirmeyi marifet sanarak hem de. Körü ışığa çağırmak gibi bir şeydir bu. Kalabalıklara seslenmek te söz dinletmek te zordur. Zaten amaç bu da degildir. Ta başından beri de bu böyledir. Kelebek olmayı hayal bile edemezler bunlar.

Öndekinin bastığı izi takip eden kalabalıklardır bunlar.

Kurtuluş bireyseldir....ferdidir. İnsanlara gönderilen elçiler elbette ki tüm insanlığa hitap ettiler. Adalet geregi olarak bu mantıklıdır da. Ancak o elçilerde bu gerçeğin farkında idiler. Bir kısmı inanacak ve yol alacak...büyük bir kısmının ise bu vahiyle küfrü ve azgınlığı artacak. Son kertede; Hz.Lut as.Hz.Salih as.Hz.Nuh as. ve bir çoğu... Gelen ''emr'' üzerine kavimlerini terkederek inananları ile birlikte kurtuldular. Kavimleri/kalabalıkları ise....Helak oldu gitti... Değil mi?

Yine öylesi zamanlara yaklaşıldığı bir çağın bir şafak vaktini idrak ederken bunları yazasımız geldi. Bir şey olacağından degil...Zaten; Her ne olacak ise olacaktır. Herkes uyanmışlığı/aydınlanmışlığı ölçeğinde rol alacak bu zamanlarda. Bu zamanlardenenmeninde çetinleştiği zamanlardır. Sınanacak ta sınanacak insan. Ateşte pişen ve örsde döğülen demirin çelik olması misali.... Bu sınavı verenlerin ecride büyük olacaktır.

Her nefis kendi elleri ile yaptıklarının...Kendi aklı ile düşüncelerinin/tasarılarının...Kendi kararlarından doğan eylem ve fiillerin;Hesabını verecekkazanç veya kaybını görecek/bilecektir.

Tekrar ediyoruz ki; Kurtuluş bireyseldir. İnsan için toplumsal bir kurtuluş sadece güzel bir hayaldir.Fakatgerçek değildir. Ta Adem as. dan beride böyledir. Habil ve kabil iki kardeş idiler. Habil kurtuldu ve Kabil... Kurtuluşa eremedi.

Alıntıdır.