Yok Oluşta Var Olmak
Modernizmin ve teknolojinin geldiği durumda "ne kadar"a sahipsek o kadar "var oluruz" söylemi ezberletilmiştir.Aynı mantıkla ne kadar"gücün" varsa o kadar "büyük"sün söylemide bu bağlamdadır.

İbn-i arabi " vücûdi fakdî " der.Yokoluşum aslında var oluşumun başlangıcıdır. Yokoluş kişisel özelliklerimizin yok olmasıdırbu aşamada öncesi ve sonrası olmayan ile zamanın bir anında yaratılan âşık arasındaki perdenin kaldırılması demektir.

"Seninle O’nun arasındaki perdeler kalktığındahiçbir bulutun kapatamadığı açık havadaki güneş gibi azameti sana zâhir olur. " (Mişkâtü’l-Envâr s.156)

Sufi sorar bir inanç sahibine " Allah’ın nimetlerine nasıl karşılık verirsiniz?" Karşısındaki der ki " Allah verdiğinde şükrederiz vermediğinde sabrederiz. " Sufi derki "Biz verdiğinde dağıtırız vermediğinde paylaşırız "

Yokoluşunda var olan sufiler nimeti olmadığında paylaşanolduğunda dağıtan yolculardır.“Dünya’ da bir ben varım” der sufi sonra farkeder ki “Benim içimde bir dünya var” son aşamada görür ki “Ne Dünya var ne Ben varım”

Bir zamanda var olup bir zamanda yok olana; yani var olabilmek ve varlığını devam ettirebilmek için başkasına muhtaç olana var denemez.Olsa olsa mevcut olabilir.

İnsan için var olmak şartlıdırvar olmak ancak şu an dediğimiz kısa bir boyuttaki mevcudiyetidir.Bu nedenle şu an sonsuzluğu içerir.Zaman denen süre insan ürünüdür.Şu an ile zaman çok farklıdır.

Şu anın sonsuzluğunda yokolduğunda var olan insan hiçliğin bilincinde cennetidecehennemide yaşar.Hiçbirşeykenherşeye dönüşür.Herşeyin tek olduğunu görür.Var olarak yokolmayacağını sananların kriz ve stres dolu dünyasında sufi her yokolduğunda var oluşunu seyreder.

Vecd ile.

ALINTIDIR