Sonsuza Kanat Çırpmak
OBütün güzel isimlerinesmaların sahibidir. Her ne olmuşoluyor ve olacak ise; O Kuddüs'ün/Kutsallar Kutsalı'nın bağrından çıkmıştır. Yarattığı evren degil;evrenlerde yaşayan tüm mahlukat ve canlı-cansız her şeyO'ndan südur etmiş ve yine O'na dönecektir. Ezelden ebede Baki kalan sadece O'dur. En alt seviyeli şuurdanen üst seviyeli şuur boyutlarına kadar tüm şuurlular için esas merak ve gizem konusu da budur. Hiç kimse O'nunla konuşmamıştır. Hiç kimse O'nu görememiştir.

Yaratılmış/halkedilmiş varlık...hangi şuur seviyesinde olursa olsunböyle bir kapasiteye sahip degildir. O'nu ancak O seviyesinde bir yapı müşahade edebilir ki; Bu da yoktur ve mümkün degildir. Oöyle bir yapıdır ki....Yapamıyacağı tek bir şey vardır: Kendisi gibi bir varlık yaratamaz. Bunu yapamaz çünkü iki tane sonsuz olamaz Sonsuzluk tektir ve O'dur. Oyaratmaya en küçük atomaltı parçacıklarında altında olan parçacıkları oluşturan ''şey'' leri kullanarak başlar. Bu ''şey''lere Nur diyebiliriz.

''Oyerlerin ve Göklerin nurudur'' ayetinde geçen esas bilgi de budur.Oyerleri ve gökleri hasıl eden nur enerjisinin kaynağı-üreteci-kumandanıdır. Mahlukatın -yok- dedigi...-hiç- dedigi noktada OYüce Olan'ın bizzatihi zatı başlar. Sonsuz bir okyanus.... Sonsuz bir imkanlar olasılıklar denizi. Bu sonsuz denizde imkansız diye bir şey de yoktur.

Bu okyanusun kenarına ulaşabilenler için de bu böyledir. Bir kadim kitabın dedigi gibi(Upanişadlardı galiba) ''Sonluda mutluluk yoktur...Mutluluk Sonsuzda dır. Hakikate Yolculuk; sonludan koparakyüz çevirerek sonsuza kanat çırpmakla başlar. Bu seyahatte.... Bitme diye bir şey de yoktur. Sonsuzda bitme yoktur çünkü. Ayrıca... Bitmesine gerek te yoktur. Çünkü...çok...çok güzeldir....Harikadır.

ALINTIDIR