HİÇ'e Dair Düşünceler
HİÇ kavramını anlamak veya anlatmak içinöncelikle dünyasal şablonları bir kenara bırakmak ''yeni bir şeyler ögrenmek için eski bildiklerini unutmak gerekir'' vecizesine kulak vermek gerekmektedir.

Kozmos ile senkronize olamadıktan sonraKozmik boyuta atıf yapmadıktan sonra her türlü düşüncefelsefeekolideallerhırslar ve nefsani ataklar -Heva/Heves- dairesinda hapsolup bogulmaktadır.

Kozmoshatasızdır...
hatta hata diye bir kavrama bu sonsuzlukta yer yoktur.
Sahibinden gelir bu hatasızlık... eserinden degil. Hata bakış açımızdadeger yargımızdaölçütlerimizdedir.Hatayı-yanlışı biz isnat ederiz.

Zihinsevgi ve sezginin esas oldugunu fark ettik
Zincirlerinden/koşullamalarından kurtulmuş bir zihninkarşılıksız-çıkarsız sınırsız bir sevginin en derinden akıp gelen vicdanla bezeli bir sezginin temel oldugunu yolcunun esas azığı oldugunu idrak ettik.

Her türlü koşulunne kadar zorlu olursa olsun muhteşem bir deneyime ve tekamüle yol açtıgını-sınanmaların aslında rahmet olduğunu sezdik.

Anladık kisezgi kapıları açılmış bir zihin zamanı ve mekanı yırtmaktadır.

Zihin O'na en çok benzeyen noktamızdır.
O'nun ilmindeki kapsama küllisi ilebizlerin zihin ile kavrama cüz'isi
arasındaki baglantıyı ve ipleri gördük.

Farkettik kialemde dealemlerde de TEK BİR İrade mevcuttur.
Oİrade-i İlahi'denO El Evvel ve El Ahir'den başka birşey yoktur.
Peki....nerededir bu El Evvel ve Ahir Olan?

Aradıkaradık...
yine aradık...

Anladık kiO'nu bildigimiz manada göremeyecegiz.
O'nu ancak eşidi müşahade edebilir kibu da mümkün degildir.
Zira OTEK'tir.

Aslındabu imkansızlıgında bir rahmet oldugunu fark ettik.
Hz.Muhammed as.ın:

'''O'nun hicabı nurdureger nurunu açsa idi mahlukat yanardı''' ifadeleri ile tesbit ettik.

Bu hal içinde mahzun ve susuz kaldık.

Ancaksusuzlugumuzu giderecek damlaları O'nun kozmostaki ve
dünyadaki (mecazen) parmak izlerinde bulduk.
Sanat eseri bizi Sanatkar'ına götürdü.

O'nun imzalarından damlayanlarla susuzlugumuzu bir nebze de olsa giderebildik.

Er Rahman sıfatı ile esirgendigimiziEr Rahim sıfatı ile bağışlandıgımızı Anne rahminden daha sıcak bir şefkatle sarmalanmış oldığumuzu hissedince Utandık... sıkıldık.
-Biz bu şevkate layıkmıyız ki-diye ezildik.

Sonludan soyunmadansonsuza varılamayacagınıen son çıkaracagımız elbisenin beden/vücut olduğunu....

Ancak bu son elbisenin ise terziye veya çamaşırhaneye degil;toprağa gidecegini anladık bu hal üzre ölüme de tebessüm edebildik.

Aynanın yansıttığı ışığındasırlı ve parlak yüzünün de''BİR'' olduğunu Bu aynanınne kadar mahlukat varsa o kadar parçaya ayrılmış olduğunu hissettik.

Bu bilgi ile Dünya imtihanı Komisyonu üyelerine ve başkanına da(?)tebessüm ettik.

Maddeyi soydukötesine geçtik.
Madde-hücre-molekül....geçtik gittik.
Atom...Atomaltına girdikNötronprotonelektron
ParçacıkFoton...geçtik gittik.Nötrinoya vardık.
Ahhadiyet Nurlarının O'ndan aktıgını keşfettik.
Nur'un siyah rengine şaşırdık öncesonra...
Peygamberin sancağını ve Kabenin örtüsünü hatırlayaraktebessüm ettik.

Yola devam...indikindik...vene gördük?
Boşluk....HİÇ....nasıl HİÇ?
Alimlerin görenleri diyorlar ki:
Bir elektronherhangi bir elektronu bulamayacagı bir bölgede manyetik bir çekim kuvveti hisseder.

Ne demektir bu?
Ne çekiyor ola ki?
Burası''Sıfır nokta enerjisi''ne varılan yerdir.

Diyorlar ki alimler:

Eger uzayı mutlak sıfır noktasına kadar sogutabilsekmutlak boşluga (HİÇ) ulaşırız....da;

Burada hiç te bekledigimiz bir boşluk bulamazdık.
Pekine bulurduk orada?

Elektromanyetik alanlarla doluhiç durmadan çırpınan-dalgalanan bir dalga yüzeyi bulurduk.

Bir...Bir Okyanus misali...Sonsuz bir Okyanus.
Çalkalanıp dalğalanan bu Okyanusun köpüklerinden ise;madde ve anti amdde yaratıldığını görürdük.

VeAlimler devamla diyorlar ki:

Boşluk dedigimiz şey boş degildirmuazzam fizik olaylarının oldugu yerdir.

Boşluktüm varlığı oluşturan daha esaslı ve temel bir sonsuz imkanlar potansiyelidir.

Olmamış olanOlacak olan ve Olmuş olan her ne isehepsi bu potansiyeller sonsuzlugunda gizlenmiştir.
Buradan südur etmiştir veya edecektir.

Binlerce yıl önce Kadim alimlerde zaten bunu diyorlardı...
Tüm kadim geleneklerde hep...

başlangıçta bir Kaos veya Okyanustan söz edilir.
Sümerde ABZU....

Eski Mısırda MAAT....
hepsi bunu ifade ederler.
Eski Türk yaratılış destanıda şöyle başlar:
Yer gök hiç bir şey yokken dünya uçsuz bucaksız sulardan ibaretti.

Tanrı Ülgen bu uçsuz bucaksız dünyada durmadan uçuyordu....

Eski Mısır rahipleriAtomaltı boşluga bakabilmiş ve HİÇ'ligi görebilmişlerdi.

Bunu tarif edecek kelimeyi de bulmuşlardı:
ATUM.....

Varlık ve yokluk arasındaki 3.koşul...varı ve yoğuhem oluşturanhem ayıran ve hem de birleştiren güç.
Varlık Olmayan veya HİÇ.

Mor Kaftan giyerek 7 katlı zigguratlara çıkan Kalde rahipleri de bu fenomene İLU(Ulu Olan) dediler.

Ve...akan zaman içinde degişik adlar aldı...
İlu...İlani...Bel İlani...El...Eli....Elohim..İlah.....El İlah/Allah cc.

Hz.İsa as. O'na Eli dedi...
Hz.Muhammed as. ise Allah cc. olarak tanıttı.
Neticede bütün güzel isimler O'nun degil mi?
Ne dediginiz degilneyi kasd ettiginiz önemlidir.
Bu kasıt ta nerede oluşur?
Zihinde.

Yoksa....bildikkiO'nu ifade etmeye çalıştığımız andarakam ve harflere sıgdırmaya çalıştıgımız anda tüm büyü bozuluyor.

Sınırsız Olan'ı sınırlamaya çaılşmak beyhudedir.

Bilinemezanlaşılamazkavranamaznitelendirilemez
Alemlerden müstagni/Beri Olan bir yapı önünde durdugumuzu hissettik.

O'nun hem herşeyhem de HİÇ bir şey oldugunu sezdik.
Kelimeler kifayetsizleşti...
kavramlar belirsizleşip kayboldu.
Sükut etmenin fazileti hissi uyandı.

Bu kanaat hasıl oldu.
Aklın ve kelimelerin bittigi yerdeher türlü türlü deger/kıyasın silindigi noktada....
Bu perdenin arkasında ne var?

Dalgalı sonsuz imkanlar Okyanusunun ötesinde ne var?
Bu sorunun cevabının '''HİÇ''' oldugu kanaatimizi ifade ederek son verelim.

ALINTIDIR