Tayyi Mekan
Tayyı mekan bir mekandan bir mekana fizik ötesi yolculuktur. Günümüz bilimsel çevreleri bunu açıklayamadıkları kendileri yapamadıkları ve yapanı görmedikleri için bunu kabul etmemektedir. Ancak Peygamber Efendimizin Miraç olayı bir tayyı mekandır.

İki çeşit tayyı mekan vardır. Bir tanesi şeytani diğeri Rabbani. Şeytani olanlar şeytanın yardımı ile Rabbani olanlar Allah'ın (C.C) yardımı ile tayyı mekan yaparlar. Şeytanın yardımı ile yapılan tayyı mekanda karanlık içerisinden karanlıklara doğru yolculuk yapılır. Acı verdiği söylenir. Rabbani olanda ise nurun içinden geçerek istenilen yere doğru yolculuk yapılır.

Rabbani tayyı mekanlar ise üçe ayrılır:
1-Nefs tayyı mekanı (Nefsimizin rüyadaki yolculuğu buna örnektir)

2-Ruh tayyı mekanı(Büyük evliyaların mürşitlerin istedikleri mekana gitmeleri ve silüet olarak görünmeleri)

3-Fizik vücut tayyı mekanı olarak üçe ayrılır.(Molla Gürani'nin tayyı mekanı buna örnektir)

Tayyı mekanı anlayabilmek için fizik vücut ruh ve nefs hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

Aslında bizim fizik vücudumuz olarak gördüğümüz bedenimiz

1-Fizik vücudumuz (Bu alemdedir) 2-Ruhumuz (Meleklerin de yaşadığı Emr alemindedir) 3- Nefsimiz (Berzah Alemindedir) Üç vücut ta iç içe geçmiş halde olarak fakat farklı alemlerde olarak kabul edilebilir.

Rabbani tayyı mekanın en kolayı ve herkesin yapabildiği nefs tayyı mekanını herkes her gece yapar ama farkında değildir ve yaşadıklarını çoğu zaman hatırlamaz. (Işık hızı geçilirken genellikle yaşananlar unutulur. Bu arada düşünce hızı sonsuz hıza yakındır ışık hızının çok üstündedir. Işık hızı laboratuvar ortamlarda geçilmiştir.)

Nefsimiz bizim fizik vücudumuzun Berzah alemindeki halidir. O da Berzah aleminde bizim fizik vücudumuz gibi davranır. Ama bu Dünya'da görünmez. Biz rüyamızda kendimizi gördüğümüzde aslında nefsimizin vücudunu görürüz. Bu Dünya'da kendimizi gördüğümüzde fizik vücudumuzu görürüz ama iç içe geçmiş olan 3 alemde aslında 3 tane bedenimiz vardır.

Bedenimizi oluşturan hücrelerdeki mitokondrilerin oluşturduğu elektriksel mıknatıslanma nedeniyle bedenimize bağlı olarak nefsimiz (Kordon ile bedenimize bağlıdır öldükten belli bir süre sonra kopar) ve ruhumuz (Ruhumuz bedenimize herhangi bir kordonla bağlı değildir) fizik bedenimiz ile iç içe dururlar. (Ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların ruhları yerine mürşitlerinin ruhları başlarının üzerinde durur.) Herhangi bir günah işlemeden önce ruhumuz bedenimizden uzaklaşır. (Yani bazı kişilerin dediği gibi ruh bedenden ayrılınca vücut ölmez. ) Ruh her zaman bize Allah'ın emirlerini yapmamız yönünde aklımıza (Akıl ise yokluktadır yani 3 alemde de olabilir) telkinde bulunurken nefsimiz ise şeytanın vesveselerine yenik düşebilir. Nefsini teskiye edenler ise nefslerini ruh hüviyetine döndürdüklerinde sonsuz mutluluğun sahibi olur her türlü tayyı mekanı yapabilirler.

Bu işin fiziksel açıklaması ise şöyledir:
Her maddeyi oluşturan atomlardaki elektronlarının mekan olarak aynı yerinde ama karşıt aleminde(Berzah) bir karşıt elektronları vardır. Devir yönü ters olup mevcut elektronun yarısı hızında ve yarısı zıt ağırlığındadır. Eskiden elektronlara dalgaların eşlik ettiği varsayılırken bugün karşıt elektronun varlığı konuşulur hale gelmiştir. Artık negatif ağırlıklardan bahsedilmektedir. (0 ağırlıkta olan gama fotonunun kurşun levhaya çaptırıldığında ortaya çıkan pozitif ağırlıktaki elektron buna örnektir. +A ağırlığında bir elektron tartılabiliyorsa 0 ağırlıkta bir gama fotonunun -A ağırlığında bir karşıt elektronu olmalı yani A+(-A)=0

Fizik vücudumuzun aynı şeklinde zıt ve yarı ağırlığında ve elektron devir sayısı yarı hızında olan vücudumuz ise biraz önce bahsettiğim Berzah aleminin varlığı olan nefsimizin bedenidir. Nefsimiz fizik vücudumuz uykuya daldığında bayıldığında veya öldüğünde fizik vücudumuzun elektron devir sayısı ile nefsimizin elektron devir sayısı eşitlendiğinde yani nefsimizin elektron devir sayısı iki kat arttığında vücudumuzu terk eder. Berzah aleminde gezen nefsimiz bu alemdeki ölmüş kişiler ile sanki gerçekte konuşuyormuş gibi konuşur merdivenden yürüyerek çıkar bu alemdeymişcesine davranır. Nefsimiz Berzah aleminin mahluku olduğu için duvar içinden geçemez uçamaz vs. Ama nefsimiz rüyamızda bizim yaşadığımız dünyada yolculuk ediyor ise sonsuz hızla hareket edebilir uçabilir duvarın içinden geçebilir.

ALINTIDIR