Kalemin Edebi

ALLAH Teâlâ kalemi yarattığında ona emretti:

-Yaz!

Kalem heybet-i ilâhiden BİN YIL titredi. Sonra:

-Ne yazayım ya Rabbi dedi.

Allah –azze ve celle:

-"La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah’’ yaz buyurdu. Kalem bunu yazdı ve mahlukat içinde ilm-i ilâhîye yol buldu.

Sonra Cenab-ı Allah tekrar ona:

-Edebini takın deyince kalem heybet-i ilâhîden yarıldı ve kudret-i ilâhiye eliyle kesik kesik oldu. Bu yüzden kamış kalemin ucunun yarık olması adet olmuştur. Nitekim kamış kesilmeden ve ucu yarılmadan onunla yazı yazılmaz.

Bilâhare de Cenab-ı Hakk kaleme:

-Yaz!

‘’Günahkâr bir ümmet mağfiret sahibi Rab!’’ buyurdu.

R. Mahmud Sami-kuddise sirruh-Musâhabe 6

Not: Hat sanatının icra edilmesinde kullanılan malzemelerin başında kalem gelir.

Alıntı