AKP'nin Türkiye'ye Yaptığı Kötülükler Nelerdir?


1.
AKP beklemediği önemli bir çoğunlukla iktidara gelince bu yetkisini kötüye kullanarak ”Para fonu” ile yaptığı anlaşmalarla ülkeyi Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir borç batağına soktu. Ülkemizi başka türlü kuşatamayan ve bir çok konuda söz geçiremeyen yabancılar borç verip harcatarak ve sonra da kısarak ülkemizi ve hepimizi adeta “hacir” altına aldılar.

2. AKP ve yandaşları aldıkları borçları yatırımlara harcamak böylece ülkenin ve dolayısıyla halkın kalkınması için kullanmak yerine “hiç ederek” adlarındaki “adalet”i de “kalkınma”yı da bir kere daha yok ettiler.

3. Vakıflar Kanunu’ndan tutun da Petrol Kanunu’na kadar çıkardıkları pek çok kanunla “Avrupa’ya uyum” adı altında Türkiye’nin milli çıkarlarını yabancılara peşkeş çektiler.

4. “Kürt meselesi” tabirini ilk defa kullanarak bu konuyu hakikaten “mesele” yaptılar ve Türkiye’nin başına “bela” ettiler. AKP iktidarı devam ettiği takdirde ülkenin bölünmesi ve halen var olan Kürt devleti’ne topraklarımızın bir bölümünün katılması önlenemez hale gelecektir. BaksanızaTBMM deki bölücü Milletvekilleri Kürdistan’ın Türkiye içindeki sınırlarının çizildiğini bile artık açıkça söylüyorlar.

5. Kürtleri destekleyen ve TBMM’ye kadar uzanan bir siyasi oluşum bu iktidar dönemindeki kadar bölücü çıkışlar yapmamıştır. Ordunun üst komuta kademesi sırf bu sebeple TBMM’ ne girmemekle yerden göre kadar haklıdır.

6. Hiçbir iktidar döneminde bu iktidar kadar “ordu”yu ve “ yargı” yı yıpratan bir tavır sergilenmemiştir. Ve ”yargı bağımsızlığı” bu kadar hırpalanmamıştır.

7. Anavatan iktidarı dahil hiçbir iktidar döneminde bu kadar büyük yolsuzluklar yapılmamış ve ülkenin varlıkları bu denli talan edilmemiştir. Buna rağmen onlar kendilerine “AK Parti’yiz” dese de halk sadece AKP demiş ve sırf bu sebeple kendilerine yakışmayan“AK”sözcüğünü kullanmak istememiştir.

8. Hiçbir iktidar döneminde “özelleştirme” adı altında ülkenin milli varlıkları yandaş yerlilerle yabancılara bu denli talan edilir gibi peşkeş çekilmemiştir.

9. İstedikleri her tavizi kolayca koparan batılı ülkeler Başbakanı yere göğe sığdıramayınca o ve yandaşları bunu büyük bir saflıkla “Türkiye’nin itibarı” olarak yorumlamışlardır. Oysa bir NATO Genel Sekreteri seçiminde bile Türkiye’nin tavrı ciddiye alınmamıştır. Ve Türkiye hiçbir uluslararası platformda sözünü geçirememiş ve büyüklüğünü gösterememiştir.

10. Kamu yönetiminde hiçbir iktidar döneminde bu iktidar kadar savurgan bir tutum sergilenmemiş dış geziler düzenlenmemiş ve “Devlet malı deniz yemeyen domuz.” sözü geçerli olmamıştır. Başta Valiler olmak üzere iktidardan nemalanan herkes hiçbir dönemde devletin malını ve parasını hizmet için değil lüks ve sefahat için bu denli savurmamıştır.

11. Milli görüş’ten kopup milliyetçi “merkez sağ” bir parti olduklarını söylemelerinin aksine AKP tam bir “marjinal” parti olarak kendini göstermiştir. Bu iktidar döneminde yüce dinimiz had safhada sömürülmüştür. Bu durum en yüksek yargı organı tarafından ayrıca tescil edilmiştir.

12. Laik devlet düzeni hiçbir dönemde bu kadar yara almamış tarikatlar devlet işlerine bu denli bulaştırılmamıştır. Keza Milli Eğitimin “millilik vasfı” da bu ölçüde hırpalanmamıştır.

13. Hiçbir iktidar döneminde devlet kadroları bu kadar militanla doldurulmamış ve hiçbir dönemde kamu kesiminde böyle büyük ölçüde bir kadrolaşma yaşanmamıştır

14. Basın-yayın organları hiçbir dönemde bu denli taraflı yayın yapmamışlar ve hiçbir dönemde bu denli “yandaş medya” yaratılmamıştır.

15. Ve hiçbir siyasi iktidar bir gün hesap vereceğini düşünerek bu kadar “gözü kara” hareket etmemiştir.

AKP’nin bu ülkeye yaptığı kötülükler bunlarla sınırlı olmayıp onları böyle bir gazete köşesine sığdırmak da mümkün değildir.

ALINTIDIR.