Tarot kartlarının kullanılması okültizmle uğraşanlarda belirli bir hassasiyet artışına neden olur. Astroloji de bu sonucu meydana getirebilir. Tarot ile geleceğin görülebilmesinin mekanizması bazı araştırmacılar tarafından bu kartların sembolik yapısının şuuraltına doğrudan hitap ettiği ve süperşuurdan şuuraltına gelmiş olan bilgilerin serbest bir kanal bulmalarına neden olduğu şeklinde açıklanır.

Dolayısıyla tarot sembolleri üzerinde meditasyon çalışmaları yapmanın su altına akan bu bilgileri su üstüne çıkaracak bir anahtar olduğu ortadadır. Tarot kartları ile yapılan meditasyon çalışmalarının ruhsal yetenekleri geliştirdiği bir gerçektir.

Tarotta başarılı olmanın yolu imajinasyon yeteneğinin geliştirilmesinden geçer. Bu amaçla yapılacak imajinasyon ve konsantrasyon çalışmaları sezgilerin de artmasına neden olurlar. Durugörü medyomluğu da bu aşamada oluşmaya başlar. Tarot kartlarıyla çalışmak yalnızca bunların anlamlarını ezberlemiş olmakla gerçekleşemez.

Bunun yanı sıra hassasiyeti olan imajinasyonu sezgileri konsantrasyonu kuvvetli ve üstelik durugörü yeteneği ortaya çıkmış bir kişinin bu çalışmadan alacağı sonuçlar çok farklı olacaktır. Bu sayede kartlarla iç içe bir hâle girecek ve sembolik anlamların özüne doğru kayabilecektir. Araştırmacılara göre çok eski bilgileri içeren tarot kartlarının yüksek titreşimli bir enerjisi vardır ve bu enerjiden yararlanabilmek de ancak yukarıdaki şartların yerine getirilmesiyle mümkündür. Ancak yine de üzerinde çalışılan kartların nasıl yapılmış oldukları çok önemlidir.

ALINTIDIR.