El Falı ve Astroloji

El falına bakılırken oldukça eski bir geçmişe sahip olan astrolojiden de yararlanılmış gezegenlerin parmakları etkilediğine inanılmıştır. El falında elin şekli bileğin biçimi parmaklar ve özellikleri eldeki tepeler (parmaklar altındaki ve avuç kenarındaki kabarıklıklar) ve çizgilerin yorumlanmasındaki esas bunların göksel katlardan gelen etkiyle oluşan mesajlar içerdiğine inanılmasıdır.

İnsanın vücudunun gelişiminde embriyodan itibaren aynı zamanda ilah oldukları kabul edilen gezegenlerin etkili olduğuna inanılmıştır. Buna göre ilk ay boyunca embriyonun yapılanmasında Satürn egemendir. Beden bu gezegenden güç ve besleyici özellikler alır. İkinci ayda ise Jüpiter devreye girer. Bu gezegen de bedenin sahip olması gereken uzuvları almak üzere bedeni hazır hale getirir. Üçüncü ayda Mars ısısıyla başı oluşturur ve uzuvları birbirinden ayırır. Dördüncü ayda da Güneş kalbi yaratır.243 120. günden itibaren ise doğum anı dahil alınan ışınların ifade ettiği manalarla beyin programlanır.

Be şinci aya gelindiği zaman da Venüs devreye girmektedir. Bu gezegenin tesiriyle de kulak burun kemikler erkeklerde penis dişilerde rahim ile göğüsler oluşur. Altıncı ayda Merkür’ün etkisiyle ses organları kaşlar ve gözler saçlar ve tırnaklar oluşmaktadır. Sekizinci aya etki eden Satürn’dür. Fetüsün büyük bir kısmını soğutur ve kurutur. Son olarak Jüpiter bedeni doğuma hazırlar.

Astrolojiyle uğraşanlar genelde bunlara inanmışlar el falıyla ilgilenenler de bu teorilerden yola çıkarak bunların doğruluğunu kabul etmişlerdir. İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı da kitabında insanın gelişiminde gezegenlerin etkili olduğunu söylemesine rağmen bu etkileri farklı yorumlamıştır. Ona göre çocuk henüz rahimde nutfe iken birinci ayda Zuhal’in terbiyesindedir. İkinci ayda Müşterinin terbiyesine girer. Üçüncü ayda Merih’in dördüncü ayda Güneş’in beşinci ayda Zühre’nin altıncı ayda Utarid’in yedinci ayda Ay’ın terbiyesiyle anne karnında gelişmektedir. Eğer çocuk yedi aylık doğarsa yaşayacak sekiz aylık doğması durumunda da sekizinci ayda Zuhal’in terbiyesinde olacağı ve Zuhal de soğuk ve kuru olducağı için ölecektir. Yalnız dokuzuncu ayda doğan çocuk yaşayacaktır. Çünkü Müşteri rutubetli ve sıcaktır.

İbn-i Arabi de gezegenlerin insan vücuduna etkilerinin olduğunu söylemiştir.
O’na göre:

Ay : Cild baş kemikleri
Utarid : Sinirleri
Merih : Kan ve safrı
Zuhal : Saçlar ve tırnakları
Müşteri : Bütünü ile vücudu korur.
Zühre : Nefs vücudun dış yüzeyini
Güneş : Bütün azaları etkiler.


Astrolojiyle uğraşanlara göre genetik yolla gelen bu özellikler kişinin beyninde kendilerini gösterebilecek uygun bir ortam bulabilirse o kişide ortaya çıkmaktadır. Bunun içinde etki eden bu gezegenlerin beyinde o genetik bilgilerin ortaya çıkmasına uygun kapasite meydana getirmiş olmaları gerektiği iddiasındadırlar.

Ancak günümüz anatomi uzmanları eskiçağ teorilerini saçma bulmaktadır. Bebeğin anne karnındaki gelişiminde gezegenlerin veya yıldızların etkisinin olamayacağı; anne karnındaki bebeğin gelişimini şekillendiremeyeceği etkili olanın genetik ve çevre şartları olduğu görüşündedirler. Bu alanda yapılan tıbbi çalışmalarda görüleceği gibi genelde anne karnındaki bebeğin gelişimi psiko-sosyal şartlardan etkilenmektedir. İlk 2 ay bebeğin embriyonik dönemini ifade etmektedir. Kalan 7 ay ise bebeğin fetal (2. ay’dan doğuma kadar süren zaman) dönemidir.Gelişimde embriyonik dönem önemli görülmüştür. Çünkü bu süre içinde embriyo son şeklini alarak organların taslakları oluşmaktadır. Ve 2. ayın sonunda bir insan görünümünü almaktadır. İlk 3 ay sonunda kafa ve boyun vücudun 1/3’nü oluşturacak şekilde şekillenmektedir.

2. aydan 5. aya kadarki dönem organ sistemlerinin ve dokuların farklılaştığı ve vücudun hızlı bir şekilde büyüdüğü dönemdir. 5. aydan itibaren saçlar belirir.Gözler kapalıdır. 6. aydan itibaren gözler açılmaya başlar. Solunum sistemi
olgunlaşmaya başlar. 7. aydan sonra vücutta deri altı yağ dokusu oluşur.Embriyonik dönemde görülen değişimler fetal dönemdekinden daha önemligörülmüştür. Fetal dönemde bebeklerin radyasyon virüsler ve ilaçların etkilerine daha az duyarlı oldukları söylenmektedir

El falına göre el ve parmaklar gezegenlerden etkilenmektedirler. Bunun için de parmaklara etkilendikleri gezegenlerin isimleri verilmiştir. Baş parmağın Venüs’ün işaret parmağının Jüpiter’in orta parmağın Satürn’ün yüzük parmağının Güneş’in ve küçük parmağın Merkür’ün etkisinde olduğuna inanılır. Bu parmakların altında bulunan eklemler el içine doğru belirgin bir yükseklik oluşturur.Bunlara tümsek tepe ve dağ denilir. Bu tepeler de altında bulundukları parmakların isimlerini alırlar. Serçe parmağın altında kenarda bulunan kenar şişkinliğinin Ay’dan etkilendiğine inanılır. Doğrudan doğruya insanın burcuyla ve tesirinde kaldığı gezegen ve yıldızlarla alakalı olduğuna inanılan bu tepeler yetenekleri bilmek için birer ipucu olarak görülmüş bunların el falında hayati bir önem taşıdığı düşünülmüştür. Bu tepelerin belirgin olması kişinin o gezegenlerin temsil ettiği özellikleri taşıdığı anlamına gelmektedir. Bir tepenin diğer tepeden daha bombeli olması o insanın yapacağı işlerde bu tepenin temsil ettiği karakterlerin daha belirgin olarak görüleceğinin bir işareti sayılmıştır.

Kaynak : Azize UYGUN tarafından hazırlanılan ' El Falı ' isimli yüksek lisans tezinden alınmıştır.


ALINTIDIR.