Niyet Tutularak Yapılan Fallar ve Manili Fallar

Niyet tutularak yapılan fal şekillerinde çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Öyle ki kişi aklından bir niyet tutar sonra da bir sayı. Daha önceden 50 kadar hazırlanmış olan niyet yazıları bulunan kitabı açar ve o sayısının denk geldiği niyet o kişinin tuttuğu niyetin cevabı sayılır. Eğer niyetin daha isabetli olması istenirse niyet yazısı kadar sayı aynı torbaya konulup o torbadan bir sayı çekilir.

Bir de niyet yazılarının yerini harfler almaktadır. Bu yöntemde ise daha önceden hazırlanmış 171 harf 9 tane nokta ve çizgi bunmaktadır. Ayrıca daha önceden hazırlanmış 9 tane cevap da bir tablo içine yerleştirilmiştir. Fakat bu dokuz cevap aynı tabloda 20 kez geçmektedir. Daha sonra da kişi aklından her hangi bir harf tutarak bu harfin etrafındaki sayıları belli kurallara göre sıralamakta böylece o kişinin sorusunun cevabını aldığına inanılmaktır

Manilerin sırayla yazılarak numaralandırıldığı ve kişinin her hangi bir sayıyı aklından tutarak tuttuğu sayıya denk gelen maninin kendisinin niyeti için çıktığına inandığı manili fallar bulunmaktadır. Bunlar için kitaplar yazılmıştır.Maniler metinlerde fal bazen bir tema olarak işlenmiş bazen de bizzat fal malzemesi olarak kullanılmıştır. Erzurumlu İbrahim Hakkı da “Marifetname” adlı eserinde manilere yer vermiştir.

İki kişi arasında sevgi ve muhabbetin olup olmadığı varsa da hangisinde bu duyguların fazla olduğunu anlayabilmek için de adına “Hurufat Cetveli” denilen harflerin karşılık geldiği sayıların değerlerinin verildiği cetvel kullanılmıştır. Cetvele iki kişinin ismi yazılıp bu kişilerin isimlerinin karşılık geldiği sayıların toplamından dokuzar çıkartılarak geriye kalan sayıların karşılıkları cetvelde bulunmaya çalışılmıştır. Sonuç ise galip mağlup gibi ifadeler kullanılarak kısa cevaplar şeklinde belirlenmiştir.

Niyet ve fal geleneğinin Azeri Türkleri arasında da yaygın olduğu söylenmektedir. Anadolu Rumeli ve İstanbul’da önünde kırmızı gül olan evde toplanan kadınlar dileklerini tutarak kendilerine ait bir şeyi yarısı su ile dolu olan çömleğin içine atmakta altı mayıs günü de maniler söyleyerek bu eşyaları çıkarmakta ve niyet çekmektedirler. Maniler eşliğinde çekilen niyette o kişinin bahtına çıkmış olmaktadır.


Alıntıdır.