İç Organları Falı (Haruspicy Aruspice Extispicine):

Eski çağlarda kullanılan fal yöntemlerindendir. Hayvanların iç organlarına bakarak gelecekte olacaklar hakkında tahminler yürütülmeye çalışılmıştır. Bu yöntem daha çok Eski Yunanlılarda ve onlardan önce Eski Etrüsklerde yaygın olarak görülmüştür. Bu iş için uzmanlar yetiştirilmiştir.

Mezopotamya’da ise Sümerlerden itibaren görülen bu fal şekli M.Ö. II. bin yılda oldukça yaygındır. Bu usul zamanının en çok kullanılan fal çeşididir. Çok titiz kurallara bağlanmıştır. Bu teknikte daha çok kurban edilen hayvanın iç organları özellikle de karaciğer safra kesesi akciğer ve bağırsakları incelenmiştir.Hatta Büyük İskender’in öleceğinin karaciğer falıyla bilindiği iddia edilmektedir.

Sümerlerde Tanrının heykeli önünde ateş yakılmış bir masanın üzerine de susam şarabı ekmek bal kaymak konulmuştur. Daha sonra koyun kurban edilerek karaciğeri çıkartılmış ve kim tarafından kurban sunulmuşsa kahin onun için bu organı inceleyerek ona gelecek hakkında bilgiler vermiştir.

Eski Mısır’da da oldukça yaygın olduğu görülen bu usul hemen hemen bütün toplumlarda uygulana gelmiştir. Mısır’da kurban edilen hayvanlar aracılığıyla kehanette bulunmaları için “Aruspicisler” denilen özel bir kahin grubu oluşturulmuştur. Bu kişiler genelde boynuzlu bir hayvanı kurban edilmeden önce gözlemler kurban edildikten sonra da hayvanın iç organlarını özellikle karaciğerini incelerler ateşe atar ve yakıldığı sırada çıkan alevlere etin kokusuna tadına suyuna kurban sırasında yakılan tütsüye şaraba una bakarlar ve kehanette bulunurlardı.

Hititlerde ise bu fal şekline benzeyen bir tür olan “et falı” kullanılmıştır. Kehanette bulunmaktan çok sorulan sorulara cevap alabilmek amacı güdülmüştür.Et falının Babil kökenli olma ihtimali büyüktür.

Bağırsakları incelenen her türlü kurbanlık hayvanın yanında Eski Yunanistan’da balıkve kurbağa bağırsakları da kullanılmıştır.

Kurbağaların bağırsaklarının incelenerek Harus pex denilen rahipler tarafından fal bakılmasına ise “Haruspikasyon” denilmiştir.

Fal baktırmak için insan bağırsağı da kullanılmıştır. Bu amaçla birçok insanın öldürüldüğü söylenmektedir. Bu yöntem kadın veya erkek kurbanların bağırsakları incelenerek yapılmıştır. Roma imparatoru Neron’un bu yöntemi kullandığı en son örneğinin de Fransa Mareşali Gilles de Rais’in (1404-1440) olduğu ve fala baktırtmak için birçok genç çocuğu öldürttüğü söylenmektedir.

Bugün Anadolu’nun bazı yörelerinde (Isparta Burdur Antalya) kurbanda veya herhangi bir sebeple bir hayvan kesildiğinde kesen yada kestiren adına hayvanın kalbi yarıldığında kalpte kan varsa kalbinin temiz olmadığına kan yoksa kalbinin temiz olduğuna yorulmaktadır.

ALINTIDIR.