Peri meşesi açılımı bir sorun ya da kaygının kökenini bulmak istediğinizde kullanılır ve bu nedenle ortaya çıkan olayların ve koşulların nasıl geliştiğini belirler.

1. Birinci kart fiziksel dünya ve maddi konularla ilgilidir.
2. İkinci kart fal baktıranın kişiliğinin ve yaklaşımlarının kökenlerini üzerindeki bilinçdıı etkileri gösterir.
3. Üçüncü kart sorunun zihinsel kökeni üzerinde durur ve duruma içgörüyle bakılmasını sağlar.
4. Dördüncü kart duygusal konular ilişkiler ve aşkla ilgilidir.
5. Beşinci kart fal baktıranın dengelemek istediği meselelerle ilgilidir.
6. Altıncı kart gelişmek ve ileri doğru hamle yapmak için ne gibi dersler alınması gerektiği üzerinde durur.
7. Yedinci kart fal baktıranın enerjilerini en olumlu nasıl yönlendireceğini gösterir.
8. Sekizinci kart fal baktıranın sezgisel olarak bildikleridir.
9. Dokuzuncu kart fal baktıranın eyleme geçmesi gereken noktaları gösterir.
10. Onuncu kart meselenin tam merkezini işaret eder.


ALINTIDIR.