Bu açılım fal baktıranın kaderinin gereğini yerine getirmesi için ne tür becerilerini kullanması gerektiğini ya da hangi olay ve sorunların onun bunu yapmasına engel olacağını yoluna ne tür engeller çıkacağını gösterir.

1.Fal baktıranın şimdiki zamanda öne çıkan yanları
2. Fal baktıranın amacına ulaşmasını sağlayacak iç yetileri ve becerileri.
3. Daha gerçekleşmemiş olan potansiyeller
4. Fal baktıranın seçimlerini ne yönlendirecek?
5. Kader ya da şansın iyi yada kötü işin içine girdiği olaylar; aşılması gereken muhtemel sorunlar.

ALINTIDIR.