ImageBatı dünyasında almış başını gitmiş olan “Başmelek” çalışmalarının ürünlerinden olan bu kartlar yazılarında ve workshoplarında meleklerle çalışan kahin bir metafizikçi Doreen Virtue tarafından hazırlanmış. Yazarın kartların kitapçığında şöyle bir açıklaması var:

“Her din ve ruhsal yol başmelekleri içine alan kendilerine özgür bir doktrine sahiptir. Bu deste Museviliğin Kabalanın Hristiyanlığın ve İslam’ın kadim ruhsal pratiklerine metinlerine ve inançlarına dayalı 15 meleğini kapsamaktadır.”

Kartlardaki başmelekler her kültürde farklı isimlerle tanınsalar da bu kartlarda çoğunlukla bilinen isimleri kullanılmış. (Raphael Azrael Uriel Gabriel gibi.)

Kişisel görüşüm bu kartların başlı başına bir pozitif enerji takviyesi destesi olduğu yönünde. Birçok deste denedim ama içlerinde en motive edici hatta gaza getirici direk en olumlu anlamları veren kartlar bunlar. Tabii ki hayatta olumsuzluklar da var ve kartlar da zaten karşılaşılan bu durumlar için destekleyici öneriler ve telkinlerde bulunuyor. Yalnız belirmem lazım ki bu kartlardaki melek adlarına kimliklerine çok takarsanız kafayı sonuç hiç de hoş olmaz bence. Siz verilen mesajı alın ve hayatınızda kullanın yoksa “falanca melek bana şunu demiş ay ay ay” yaklaşımıyla bakarsanız desteye size de “ay ay ay yazık” diye bakabilirler haberiniz ola.

Ayrıca kartların kalitesinden ötürü yayıncıyı yani Fatoş Ayvaz ve FA Coach Academy’i tebrik ederim.

ALINTIDIR.