Bazı kişilere göre Tarotun kökeni Eski Mısır'a dayanmaktadır. Araştırmacı Court de Gebelin'e göre tarot bir dizi hiyerogliflerden oluşan firavunlar çağında yazılmış olan ve Mısırlıların okült bilgilerinin doktrinlerinin öğretisi olan bir kitaptır. Onun talebesi olan ve daha sonra ismini ters çevirerek Etteilla yapan Alliette bunun Mısır ilâhı Hermes-Thot'a ait olduğunu savunmuştur. Eski Mısır'da "krallık" anlamına gelen Taroş kelimesinden Lâtince'de "tekerlek" anlamına gelen "Rota" kelimesinden ya da İbranice'de "kanun" anlamına gelen "Torah" sözcüğünden türemiş olduğu şeklinde çeşitli iddialar vardır.

Bu desteye 15. yüzyıl Avrupası'nda "Tarocchi" adı veriliyordu ve daha sonra Fransızların kullandıkları "Tarot" sözcüğü benimsendi. Tarotun kökeni hakkındaki en güçlü iddia ise bunun Hindistan'dan Mısır'a göç etmiş olan çingeneler tarafından geliştirilmiş ve aslının Sanskritçe olduğu şeklindedir. Çünkü Sanskritçe'de iskambil destesine "Taru" adı verilmektedir. Bohemyalılar (çingeneler) tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan tarot oyununun eski inisiyasyonun ilk kitabı olduğu da belirtilmektedir.

Tek başına kalmış tüm dünyadan kendini izole etmiş ve yanında sadece tarot kartları ve kitabı olan ciddî bir okült araştırmacının bunu evrensel bir bilgi elde etmek ve olup bitenleri öğrenmek için rahatlıkla kullanabileceği de bazı araştırmacıların iddiasıdır. Tarotlar hakkında bir eser yazmış olan araştırmacı Giuliano Kremmerz şöyle açıklıyor:

Tarotları felsefî noktadan inceleme imkânı olanları bu işe davet ediyorum; bu kartlar kutsal bilimler tarafından formüle edilmiş tüm fikirleri içeren kutsal bir kitap oluşturmaktadır. Tarotların her bir düzenlenişi (açılışı) en gizli hakikatleri gözler önüne seren felsefî ve sayısal bir cevaptır.

Court de Gebelin'in belirttiğine göre tarot kartları ile Eski Mısır'ın ezoterik sembolleri arasında bir bağlantı vardır ve kartlar hiyeroglifik bir form altında yaradılışın özünü içermektedir. Avrupa'da Orta Çağ boyunca sürüp giden baskı ortamında ezoterik bilgilerin gayet iyi kılıflanarak lâyık olanlara aktarılmasında tarot kartları da kullanılmışlardır.

ALINTIDIR.