Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hasan Tahsin (Osman Nevres) (1888, Selanik - 15 Mayıs 1919, İzmir)


  Hasan Tahsin (Osman Nevres)

  (1888 Selanik - 15 Mayıs 1919 İzmir)

  Hasan Tahsin
  ya da gerçek adıyla Osman Nevres (1888 Selanik - 15 Mayıs 1919 İzmir) 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi yazar ve gazeteci.


  Eğitimi

  Babasının adı Recep'tir. Tahsin ilköğretimine Selanik'te bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu'nda başlamış daha sonra Selanik Feyziye Mektebi'ni bitirmiştir. Bu okulun ardından İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak [9] Paris Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilimler öğrenimi görmüştür.

  Burada Monj sokağı 51 numaralı apartmanın bir dairesinde daha sonra Emekli Tümgeneral olan Mazlum Boysan ile birlikte kalmıştır. [9] Öğrenim gördüğü esnada Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'yı protesto etmek için Mısır'lı öğrenci lideri Şeyh Dayef ile birlikte mitingler düzenlemiştir.[9]


  Bükreş
  Tahsin Paris'te İttihat ve Terakki Fırkası'nda ve Teşkilat-ı Mahsusa'da [10] görev almıştır. İstanbul'a döndükten sonra Osmanlı Devleti aleyhine Balkanları karıştıran İngiliz istihbarat teşkilatı adına çalışan Buxton kardeşlerin bu faaliyetlerini önlemekle görevlendirilmiştir.

  Buxton kardeşlere Bükreş'te bir tünelde suikast düzenleyen Hasan Tahsin 10 yıla mahkum edildi. 1916 yılında Almanya'nın Balkanlara girmesi nedeniyle Romanya'dan salıverilmiş ve İstanbul'a dönmüştür.[11]  İlk Kurşun Anıtı Konak Meydanı İzmir

  Adını değiştirmesi ve İzmir
  Yurda döndükten sonra Verem tedavisi için İsviçre'ye gitmek zorunda kalınca tanınmamak için pasaportuna Hasan Tahsin'i yazdırdı ve daha sonra hep bu adı kullandı. Hasan Tahsin adı ""Silah" gazetesini çıkartan ve bu nedenle "Silahçı hasan tahsin" olarak bilinen eski bir bahriye yüzbaşısının adıydı veya Hasan Tahsin Teşkilat-ı Mahsusa'nın silahşörü olarak biliniyordu.

  Aydoğan Yavaşlı tarafından kaleme alınan "İzmir'li Çocuk. Ben Hasan Tahsin" isimli kitapta ise bu olay şöyle anlatılmaktadır; 1914 yılı başları Osman Nevres İstanbul’a döner. Hacı Adil Bey bir gün onu çağırır. Şişli’de bir apartman dairesinde görüşürler. Eşref Bey Hacı Adil Bey ve Osman Nevres kalır odada ötekiler dışarı çıkar.

  Eşref Bey Teşkilat-ı Mahsusa’nın reisi olarak tanıştırılır. Teşkilat-ı Mahsusa ile tanışması böyle olur. Osman Nevres Hasan Tahsin adını Teşkilat-ı Mahsusa’ya girmesiyle alır. Çünkü yeni bir kimlik ile bir takım çalışmalar yapacağı söylenir. «Adınız Hasan Tahsin. Bükreş’e gideceksiniz ve… Balkan ülkelerini bize karşı kışkırtan bu iki belayı bir biçimde zararsız hale getireceksiniz.»[12]


  1918'de İzmir'e yerleşerek "Hatıra" isimli bir şirket kurar [13] ve Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti'nin sözcülüğünü yapan Hukuk-u Beşer (İnsan Hakları) [14] gazetesini yayımlamaya başlar. Gazetedeki yazılarında ise "Vatanperver Hasan Tahsin" lakabını kullanır. Tahsin yazdığı yazılarla Türkiye'de kadın haklarının savunuculuğunu yapan "İlk erkek"tir.[13] Ayrıca Tahsin İzmir'e geldiği yıl Sudiye hanımla gizlice evlenmiş bu evlilikten Mehmet Kemal isimli bir oğulları olmuştur.

  İlk kurşun
  İzmir'i Yunan'lılara teslim etmek istemeyenlerce "Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi" isimli bir dernek kurmuşlardı. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece binlerce İzmir'li eski musevi mezarlığında (Maşatlık meydanı) toplanmıştı. Bu esnada İngiliz Fransız Amerikan İtalyan ve Yunan zırhlıları İzmir Körfezi'nde bulunuyordu. Kalabalığa hitap eden önemli bir isim o zamanın Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa'ydı. Belediye Başkanının yanı sıra topluluğa hitap eden bir diğer önemli isim ise Hukuk-u Beşer gazetesinin başyazarı olan Hasan Tahsin'di. Halkı direnmeye çağırıyorlardı.

  Tahsin konuşmasında Paris Barış Konferansı kararlarını sert bir dille eleştiriyor gazetede yazdığı gibi "Burayı Yunan'a vermeyeceğiz. Vermek isteyen kuvvetle paylaşacak kozumuz var" diyordu. Bu geceye yakın akşam üzeri Moralızade Halit Bey Mustafa Necati ve Ragıp Nurettin'in bir grup vatansever ile birlikte hazırladığı "Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi" tarafından dağıtılan bildiride[15];

  ...Ey bedbaht Türk!.. Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık Meydanındadır. Oraya yüzbinlerle toplan.. Orada zengin yoksul bilgin cahil yok. Fakat Yunan egemenliğini istemeyen bir mutlak çoğunluk var. Geri kalma!.. Binlerler yüzbinlerle Maşatlık'a koş. Ve Milli Kurul'un buyruğuna uy.. yazıyordu.[9]

  15 Mayıs 1919 sabahı saat yedibuçuk sıralarında Hasan Tahsin Konak Meydanı Kordonboyu'nda koyu renkli takım elbisesi ile bekliyordu. Önce Yunan gemilerinden Patris ve Atronitos isimli gemiler Pasaport'a yanaştı ve bir grup Yunan Efzon Alayı saat 08:55 sıralarında askeri gemiden inerek karaya çıktı. Temiastokles gemisi ise 5. Piyade Alayı'nı Punta iskelesine çıkardı. Bunlar Punta'dan ilerleyerek Kadifekale'yi işgal edeceklerdi. Bu esnada onbinlerce yerli Rum ellerindeki Yunan bayrakları ve çiçekler ile Kordonboyu'nu kaplamışlardı. İzmir'li Rumlar işgal haberini 13 Mayıs Salı günü öğleden sonra Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan albay Mavrudis tarafından okunan Venizelos'un beyannamesiyle öğrenmişlerdi. [16] Kalabalık inen Yunan askerlerine alkış tutuyordu. Gelen askeri tabur İzmir Metropoliti Hristostomos tarafından takdis edildi. Metropolit Yunan bayrağını öptü ve bu esnada ağladığı görülüyordu. İlk Yunan taburu daha sonra buradan yaya olarak Hükumet konağı kışla kokaryalı istikametinden Karantina'ya doğru yürüyüşe geçti.

  Yürüyüş kolunun baş tarafı kışla hizasını geçip yola saptıktan sonra Hasan Tahsin kalabalığın arasından sıyrılarak öne geçti. Tahsin'in sesli bir şekilde "Olamaz olamaz böyle ellerini sallaya sallaya giremezler" diye söylendiği duyulmuştur. Tahsin daha sonra yanında bulunan revolver ile düşmana ilk ateşi açtı. Tahsin ilk anda isimleri Basile Delaris ve Jorj Papakostos olan iki Efzon askerini öldürmüştü.

  Bazı anlatımlara göre ise Tahsin sadece Yunan Efzun Alayı'nın bayraktarını öldürdüğü belirtilmekte ve bu görüş daha fazla kabul görmektedir. [17][18] Tahsin tabancasındaki tüm fişekleri düşman askerine karşı ateşlemişti. Böyle bir direniş beklemeyen Yunan Alayı şaşırmıştı. Daha sonra ise yanında fazla yandaşı olmayan Tahsin Yunan Alayı tarafından açılan ateş ve ardından süngüleme sonucunda Kordonboyu'nda kalabalığın önünde henüz 31 yaşında yaşama veda etti. [19][9] Hasan Tahsin'in cesedi ise İzmir Saat Kulesi'nin altında bulunmuştur.[15]

  Hasan Tahsin'in işgal askerlerine sıktığı ilk kurşun Türk Kurtuluş mücadelesinde diğer yerlere de örnek teşkil etti. Aydın ve Balıkesir'de işgale karşı direniş baş gösterdi. Çerkez Ethem Yunan işgaline karşı efeleri toparladığı gün Demirci Efe ayağa kalkarak; "Bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış bundan sonrası bize düşer!" demiştir. [20]

  Günümüzde Bazı görüş ve bilgiler İbrani olduğu hakkında
  Sosyalist yazar Yalçın Küçük 2006 yılında yayımladığı "Gizli Tarih"[21]isimli kitabında Hasan Tahsin'in İzmir'de ilk kurşunu sıkmadığını bir kavmin kurşun sıkmak için Hasan Tahsin'i beklemeyeceğini yazmıştır. Ayrıca Küçük Hasan Tahsin'in mezarının İstanbul ilinde sabetayistlerin mezarlığı olan Bülbül deresinde bulunduğunu Hasan Tahsin'in İbrani olduğunu[22][23] Kazım Karabekir Paşa'nın evrakının buna yeterli delil olduğunu belirtmiştir.[23] Küçük bu iddialarını 2005 yılında yayımlanan İsyan 1 isimli kitabında da yinelemektedir.[24]

  Tetikçiliği ve İlk Kurşun hakkında
  Araştırmacı yazar Mustafa Armağan ise sunumunu yaptığı Tarih Aynası isimli programında; Hasan Tahsin'in Bükreş'te İttihat ve Terakki Fırkası adına işlediği suikast üzerinde durarak Tahsin'in hali hazırda bir suikastçı ve tetikçi olduğu üzerinde ağırlıkla durmaktadır. Ayrıca Tahsin'in planını işgale karşı direniş gösteren cemiyetlerin istemediği bir şekilde yaptığını cemiyetlerin ilk kurşunu işgal askerlerinin sıkacağını öngördüğünü ve istediğini bunun da direnişi daha da güçlendireceğini belirtmesine rağmen kız kardeşi Melek'i koruyarak İzmir halkını katliama uğrattığını belirtmektedir.

  Armağan'a göre Tahsin bir iş adamının çıkarttığı gazetedeki yazılarında ilk başlarda Mondros Ateşkes Anlaşması'nı tasvip eden ve onaylayan uzlaşmacı türde yazılar yazdığını ancak Yunan işgaline yakın bu tavrının değiştiğini ve halkı neredeyse galeyana getirecek tarzda ağır yazılar yazdığını işgalden bir gün önce Hasan Tahsin'in zengin bir kişi olan Moralızade Halit Beyin[15] yazıhanesine gittiğini ondan borç para istediğini Hasan Tahsin'deki şüpheli durumu sezen Halit Bey'in durumu anladığını ve Hasan Tahsin'in üzerinde bulunan silahı alarak çekmecesine koyduğunu Hasan Tahsin'e ilk kurşunu kendilerinin sıkmayacağını söyledikten sonra para verip eve gönderdiğini belirtmektedir. Ertesi gün yani işgal günü Hasan Tahsin'in kız kardeşini evden çıkmaması yönünde uyardığını evden çıktıktan sonra matbaadaki çıraklardan Albert isimli Yahudi bir çocukla kız kardeşine bir not gönderdiğini bu notta evden asla çıkmamasını kendisi gelinceye kadar beklemesini şayet kendisi gelmez ise Mr. Van Der Zee (Henrick İsveç fahri konsolosu İstanbul ve İzmir'de bulunan deniz nakliyat şirketi sahibi) isimli şahsın gelerek kendisini alacağını belirtmektedir.[25][26]

  1970 öncesi kaynaklarda yer almaması
  Atatürk ve döneminin yazarları ilk kurşunun Hasan Tahsin tarafından atıldığına hiç değinmemiştir. 27 Mayıs Darbesine kadar Hasan Tahsin'in adı dahi fazla anılmamıştır. İlk kurşun hadisesinin günümüzdeki şekli ile bilinirliği 1970 sonrası eserlere dayanmaktadır.[27] 1972 yılında basılan Anıt Adam kitabında Zeynel Kozanoğlu bu durumu şu şekilde açıklamaktadır:

  « Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yakın tarihimizde cereyan etmiş birtakım olayların ve yürütülmüş faaliyetlerin açığa vurulması ve tartışılması sakıncalı görülmüştü. ... Dünya milletlerine Yunanlıların İzmir'e çıkarken bir zulüm makinası gibi davrandıkları gerçeğini kabul ettirebilmek için çırpındığımız o sıralarda onlara karşı ilk kurşunun tarafımızdan sıkıldığından da elbette söz edemezdik. »

  İlk Kurşun Balıkesir'de atıldı

  Türk Milli Mücadelesinde bugüne kadar İlk Kurşun'un kim tarafından atıldığına dair çeşitli tezler ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi 18 Mayıs 1919 tarihinde Balıkesir Alaca mescid'de İzmir'in işgalini protesto amaçlı toplanan bir grubun ilk silahlı mücadeleyi başlattıkları yönündedir. [28]

  İlk Kurşun Hatay Dörtyol'da atıldı
  Bir diğeri ise; araştırmacı ve yazar olan Kadir Aslan'ın [29] yaptığı araştırma doğrultusunda Mehmet Çavuş olarak bilinen ve daha sonradan Kara soyadını alan Mehmet Kara'nın 19 Aralık 1918 tarihinde Fransızların Dörtyol'u işgal etmesinin ardından iki Ermeni ile kavga ettiği bunun üzerine Mehmet Çavuş'u arayan ve köyüne gelen Fransız askerlerine karşı Mehmet Kara'nın silahıyla ilk ateşi açtığı ve vur emri vermesi ile 15 Fransız askerinin öldürüldüğüne dairdir. Kadir Aslan yaptığı araştırmayı Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı'na da gönderdiğini ve olayın canlı şahitleri ile birebir görüşerek kayıt altına aldığını da belirtmektedir.

  Genelkurmay Başkanlığı'nda Mehmet Kara'nın olayı ile ilgili bilgiler bulunduğu[30] ancak ilk kurşunu Mehmet Kara'nın sıktığına dair herhangi bir bilgi gelmediği belirtilmektedir.[28] Bu araştırma doğrultusunda Hatay ili Dörtyol ilçesinde 1993 yılında yapılarak açılan "İlk Kurşun Anıtı" isimli bir anıt bulunmakta [31] ve ilçede İlk Kurşun isimli bir İlköğretim okulu eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir.[32]

  Yılmaz Güney tarafından yapılacak olan film
  Şair yazar ve gazeteci olan Sunay Akın sinema oyuncusu senarist ve yönetmen olan Yılmaz Güney'in Hasan Tahsin'in yaşamını sinemaya aktarmak istediğini ve bunun Güney'in en büyük düşü olduğunu gazeteci ve yazar olan Yaşar Aksoy'un ağzından aktarmıştır. Ayrıca yaptığı araştırmada Hasan Tahsin ile ilgili o yıllarda film için yapılan tüm araştırmaların ilgisizlik yüzünden heba olup gittiğini belirtmiştir. [33]

  Okullar ve diğer eserler
  Okullar

  • Şehit Gazeteci Hasan Tahsin İlköğretim Okulu İzmir - Karabağlar - Yeşilyurt semti Refet Bele Mahallesi [34]
  • İlk Kurşun İlköğretim Okulu İzmir - Karabağlar - Yeni Çamlık semti Barış Mahallesi [35]

  Adına verilen ödül
  Hasan Tahsin adına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl "Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması" düzenlenmektedir. Yarışma Türkiye'de basın-yayın organlarının düzenlediği yarışmaların en eskisi olma özelliğini taşımaktadır.[36][37]

  Anıt heykel ve mezarı
  İzmir ili Konak ilçesinde aynı zamanda İzmir Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı'nda meydanın kuzey bölümünde İzmir Büyükşehir Belediye Binasının güneyinde kalan alanda 1973 yılında[38] yapılan Hasan Tahsin İlk Kurşun heykeli ve anıtı bulunmaktadır. Ölümünün yıldönümü olan 15 Mayıs tarihlerinde ve zaman zaman bazı sivil toplum kuruluşlarınca anıtın önüne çelenk konularak Hasan Tahsin anılmaktadır.[39]

  Ayrıca yazar Yaşar Aksoy'un bir ara başkanlığını yürüttüğü "Hasan Tahsin'i Yaşatma Derneği" isimli bir dernek te bulunmaktadır.[40]

  Kesin olmayan bilgilere göre Hasan Tahsin'in cenazesi ailesi tarafından Harmandalı'da bir yakınlarının çiftliğine gömüldü ve gıyabi mezarı İstanbul'da yapıldı. [41]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  O EMPERYALİZME KARŞI İLK KURŞUNU ATAN SEMBOL BİR İSİM…

  KADIN HAKLARI VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU..

  PARALI EĞİTİME KARŞI ÇIKAN YAZILARIYLA BİLİNEN TOPLUMCU…

  İŞGALİ ÖNCEDEN GÖREN VE YAZILARIYLA ULUSU UYARAN; VATANSEVER BİR GAZETECİ…

  HASAN TAHSİN’LERİ UNUTTURARAK ULUSAL BENLİĞİMİZE KURŞUN SIKMAK İSTEYEN EMPERYALİSTLER VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ İYİ BİLSİNLER DAHA ÇOK HASAN TAHSİN’LER ÇIKACAK…

  Hasan Tahsin ruhunun öldürülmeye çalışılması psikolojik savaşın en önemli amacıdırPsikiyatrist Kerem Doksat’a göre;

  “Ünlü Rus Fizyolog Pavlov köpeklerine et verirken zil çalınca ve bunu çok kere tekrarlayınca ZİL SESİNİ İŞİTTİĞİNDE ET GÖRMEDEN DE HAYVANIN SALYASI AKMAYA BAŞLAR.

  BU “ŞARTLI REFLEKS”TİR.


  EĞER SÜREKLİ OLARAK ZİL ÇALAR AMA HİÇ ET GÖSTERMEZSENİZ BİR SÜRE SONRA ŞARTLI REFLEKS SÖNER.

  DEVAMIN SAĞLANMASI İÇİN ARADA BİR ET GÖSTERİLEREK REFLEKS PEKİŞTİRİLMELİDİR.

  BİR GÜN PAVLOV’UN ENSTİTÜSÜNÜ SU BASAR. KÖPEKLERİN BIR KISMI BOĞULUR BIR KISMI DA GÜNLERCE KORKUYLA TİTREŞİR ÇÜNKÜ ÖLÜMDEN ZOR KURTULMUŞLARDIR.

  KURTARILABİLENLER TEKRAR ENSTİTÜYE TOPLANIR.

  PAVLOV ZİL ÇALAR KÖPEKLERDE TIK YOKTUR.
  ŞU MÜTHİŞ SONUCA VARIR PAVLOV:

  AĞIR TRAVMALAR ŞARTLI REFLEKSLERİ ORTADAN KALDIRMAKTADIR.

  HAYVAN EN DOĞAL EN İLKEL DURUMUNA GERİ DÖNMEKTEDİR.


  BIR YANDAN HER GÜN GÜNEYDOĞU ŞEHİTLERİ İÇİN “KANLARI YERDE KALMAYACAK” DENMESİNE RAĞMEN KANLARIN SÜREKLİ “YERDE KALMASI”

  BİR YANDAN “ERGENEKON” DENİLEREK BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUNUN TEK SUÇU

  “ATATÜRK’Ü SEVMEK” OLAN İNSANLARIN SABAHA KARŞI EVLERİNDEN ALINARAK

  HAPSE ATILMALARI
  BİR YANDAN ARABA YAKIP POLİSE TAŞ ATARAK GELİŞEN ETNİK KALKIŞMALAR…

  HEPSİNİ TOPLARSANIZ TEMEL GÜVENLİK DUYGUSUNUN ARTIK ZATEN ORTADAN KALKTIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ.

  AĞIR TRAVMALARLA BİZİM DE ŞARTLI
  REFLEKSLERİMİZ (MİLLİ DUYGULARIMIZ VE TEPKİLERİMİZ) KIRILIYOR.

  (SON ÖRNEKLERİ HABUR’DAN PKKLI KATİLLERİN ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYIP GİREREK KAHRAMANMIŞ GİBİ KARŞILANMALARINA TEPKİSİZ KALDIK BU HABURCULARIN AVUKATLARI
  ATATÜRK’ÜN KURDUĞU PARTİYE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU TEPKİSİZ KALDIK BOP EŞBAŞKANI TERÖRİSTBAŞI İLE PAZARLIĞI DOĞRULADI TEPKİSİZ KALDIK VE EN SON 1 MAYIS’TA TAKSİM’DE ATATÜRK ANITINA PKK’LILARIN ALÇAKÇA SALDIRISINA HİÇKİMSE TEPKİ GÖSTERMEDİ)

  EMPERYALISTLER SİNSİ SAVAŞLARINDA PSIKOLOJI BİLİMİNİ KULLANIRLAR.


  MESELA ERMENILERLE TÜRKLER ARASINDA ULUSAL BIR DÜŞMANLIK MI VAR ORADA PSIKIYATRIST VAMIK VOLKAN GIRER DEVREYE VE BU DÜŞMANLIĞIN KÖKENLERINI “İNCELER” (!)
  BURADA İZLENEN YOL ABD’NİN TEHDİT OLARAK GÖRDÜĞÜ ULUSLARIN ULUSAL BİLİNÇLERİNİN TARİHLERİNİN VE BENLİKLERİNİN SORGULANMASI
  “AŞINDIRILMASI” DIR.

  KISACASI MİLLİ DUYGUNUN YOK EDILMESİDİR ETNİK PSİKİYATRİNİN GÖREVI.

  BİR ULUSUN ULUSAL BİLİNCİNİ ULUSAL DUYGUSUNU VE REFLEKSLERİNİ NASIL YOK EDERSİNİZ?

  BUNUN DENENMİŞ SINANMIŞ BİR YÖNTEMİ VARDIR:

  “O ULUSUN TARİHSEL VARLIĞINI SORGULAMAYA AÇARSINIZ”.

  YANİ O ULUSUN TARİHİNİ YENİDEN TARTIŞIRSINIZ.

  MESELA TÜRKLER KENDİLERİNİ KAHRAMAN BIR ULUS OLARAK MI GÖRÜYORLAR?

  ONLARA NE KADAR KORKAK BIR ULUS OLDUKLARINI GÖSTERMEK GEREKİR.

  YA DA TÜRKLER ATATÜRK’Ü ÇOK MU YÜCELTİYORLAR?

  ONLARA ATATÜRK’ÜN NE KADAR SIRADAN BİRİSİ OLDUĞUNU GÖSTERMELİSİNİZ.

  FARKINDAYSANIZ SON ON YILDIR TAM DA BÖYLESİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ.

  “DEMOKRATLIK” “TARTIŞMA KÜLTÜRܔ ADINA NEYİ TARTIŞIYORUZ VE BİZDEN NEYİ KABUL ETMEMİZ İSTENİYOR?

  DİYORLAR Kİ “SİZ SOYKIRIMCI BIR MİLLETSİNİZ!

  ERMENİLERE SOYKIRIM UYGULADINIZ …”

  BİZ DİYORUZ Kİ “HAYIR UYGULAMADIK !”
  O ZAMAN DENİYOR Kİ: “TAMAM MADEM UYGULAMADINIZ BUNU TARTIŞALIM ÖYLE SONUCA VARALIM”.

  SİZE MANTIKLI GELİYOR “NASILSA SUÇLU DEĞİLİZ TARTIŞMADAN GALİP AYRILIRIZ” DİYORSUNUZ.

  AMA TARTIŞMA MASASI KURULDUĞUNDA EŞİT BİR TARTIŞMA ŞANSI OLMADIĞINI GÖRÜYORSUNUZ.
  BAKIYORSUNUZ TÜM TELEVIZYONLAR GAZETELER “AYDINLAR” SİZİN ERMENİLERİ KATLETTİĞİNİZİ YAYMAYA BAŞLIYOR. KANITLARI VAR MI ?

  ELBETTE YOK.
  AMA YALAN BİR KEZ YAYILDI MI VE YALANI SÖYLEYENLERİN SAYISI DA YETERİ
  KADAR ÇOK OLDU MU GERÇEĞİN SESİ BASKILANIYOR.

  “HAYIR” DİYORSUNUZ “GERÇEKLERI BİR DE BİZ ANLATALIM”

  AMA ANLATAMIYORSUNUZ ÇÜNKÜ TÜM PROPAGANDA KANALLARI SİZE KAPATILMIŞ DURUMDA.

  İŞTE O ZAMAN ANLIYORSUNUZ “TARTIŞMAYA AÇMAK” DENİLEN TUZAĞI.


  _BU SÜRECİN SONUNDA ULUSAL GURURU VE HASSASİYETLERI YÜKSEK İNSANLAR BİLE “ACABA” DEMEYE BAŞLIYOR “ACABA GERÇEKTEN
  ERMENİLERİ BİZ Mİ KATLETTIK ?”._

  “ULUSAL BENLİKTE İLK KIRILMA” YAŞANIYOR…
  PSİKOLOJİK HARBİN ETKİSİ BÜYÜK BIR HIZLA BU ŞEKİLDE YAYILIYOR.

  BİR DÜŞÜNÜN LÜTFEN SON DÖNEMDE NELERI TARTIŞMAYA AÇTIK VE ŞİMDİ NEREDEYİZ:
  BUGÜN MISAK-I MILLI’YI PEK ÖNEMSEMİYORUZ.
  KIRMIZI ÇİZGİLERİ UMURSAMIYORUZ.

  TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ KALMAMIŞ.
  BU ÜLKEDE FEDERASYON DA OLABILIR ERMENILERDEN ÖZÜR DE DİLEYEBILIRIZ

  KISACASI ULUSAL VARLIĞIMIZA AİT HAYATI HER ALANDA KAYBETMİŞ DURUMDAYIZ.
  SIRADA NE VAR ?

  ATATÜRK VAR ELBETTE…
  ÇÜNKÜ ÖNEMLI OLAN ULUSAL ÖNDERLERİ YOK ETMEK.


  İŞTE PSİKOLOJIK HARP BUDUR ARKADAŞLAR…
  ŞİMDİ YILLAR ÖNCESİNE GİDELİM.MONDROS İMZALANMIŞ.DÜŞMAN ASKERLERI İSTANBUL’A ÇIKARTMA YAPIYOR.

  MİLYONLARCA TÜRK SADECE İZLİYOR !
  DEMEK Kİ ÖNEMLI OLAN İLK ADIM: “İŞGALİ İZLETTİREBİLMEK” MİŞ.


  EMPERYALİSTLER ŞU ANDA BEYİNLERİMİZE VE YÜREKLERİMİZE YÜZYILIN
  ÇIKARTMASINI YAPIYOR.

  ÇIKARTMA SÜRERKEN IKI TAVIR VARDIR ALINABİLECEK.

  BİRİNCİSİ ŞU:
  İSTANBUL’DA IŞGALCILERI KARŞILAYAN VE ONLARDAN “TOKAT YİYEN” BIR OSMANLI PAŞASI OLABİLİRSİNİZ VEYA DOLMABAHÇE’DEN ÇIKARTMAYI İZLEYEN BİR PADİŞAH.
  BELKİ DE EVİNİN PERDELERİNİ KAPATAN SIRADAN VE SUSKUN BIR TÜRK.
  AMA ASLINDA HEPSI AYNI KAPIYA VE AYNI KİŞİLİĞE ÇIKAR:

  “İZLERSİNİZ !”HER ŞEYİ…


  YA DA ILK KURŞUNU ATAN HASAN TAHSIN OLURSUNUZ

  1919 Yılı 15 Mayıs’ında İzmir Limanını dolduran Yunan Donanmasının içinden karaya ayak basmak için sabırsızlanan Yunan Efzun alayını yaşlı gözlerle izleyen İzmirliler tarihin en kara gününü yaşıyordu. Mavi – Beyaz bayraklarla donatılmış Kordonboyu o sabah hiç de ışıldamıyordu. Rum kızları eteklerini savurarak şarkılar söyleyip dans ederken Yunan Efzun Alayı karaya ayakbastı. Bando önde Başpapaz Hristamos önderliğindeki Efzun Alayı arkada Kordon boyunda gövde gösterisine başlamıştı. Hemen orada bir kıraathanede saçları dağınık esmer tenli güneşten iyice yanmış bir genç kendi kendine söyleniyordu “Kollarını sallaya sallaya mı girecekler? Olmaz… Olamaz ki. Sonunda ölüm var .. Kan var. .Bunu anlamalılar.”

  Bu genç Selanik’ten İzmir’e göç etmiş Osman Nevres beyden başkası değildi.Hasan Tahsin takma adını kullanıyordu.

  Hukuk-u Beşer Gazetesi’nin başyazarı vatanperver Hasan Tahsin takma isimli Osman Nevres o güne kadar kalemiyle eylemleriyle İŞGALİN BAŞLAYACAĞINI göstermeye çalışmış bir gazeteciydi. İşte korktuğu başına gelmiş Efzun Alayı Kordon boyunda zafer çığlıkları atıyordu.Birden yerinden fırladıaynı anda kendisini Yunan işgal askerlerinin karşısında buldu. Az önce kalemini hırsla kıran parmakları arasındaki Rovelver silahı ile ilk kurşunu attı. Kalabalığı yarıp tek başına fırlayan uzunboylu siyah elbiseli adamın attığı ilk kurşun Efzun Alayının sancaktarını yere serdi. Sancaktar boğukbir sesle yere yıkılırken o elindeki Rovelverle peşi sıra kurşun sıkmaya başladı. Hiç beklenmedik bu ateş karşısında önce paniğe uğrayan Yunanlılar gerilediler peşlerindeki Rum kalabalığı arasından denize düşenler görüldü. Fakat karşılarında ateş edenin yalnızca bir kişi olduğunu fark eden Yunan Efzun Alayı hemen karşı ateşe başladı. Silahlardaki kurşunlar biten Hasan Tahsin süngü darbeleriyle şehit edildi. Hırslarını Hasan Tahsin’in vücudunu paramparça etmekle de alamayan Efzunlar bu defa sağa sola tüfekle mitralyözle ateşe başladılar hatta denizden Yunan torpidolarıda ateşe katıldı. Bu sırada sivil halk arasından çok sayıda can veren oldu.


  Hasan Tahsin şehit edildiğinde 31 yaşındaydı. Güler yüzlü neşeli bir vatansever olarak tanımlanan Hasan Tahsin işgal acısına dayanamayan yüreğinin sesini dinleyip tek başına da olsa bir alaya savaş açacak kadar cesurdu. Atılan bu kurşun Türk Kurtuluş Savaşının meşalesini yakarken bütün dünyada Türk ulusunun bu işgali hazmedemeyeceğinin mesajını veriyordu.
  Bugün Konak Meydanı’nda bir elinde bayrağı diğer elinde Rovelveri ile anıtlaşan bu gençTürk Basınının bir sembolü olarak tarihe gülümsüyor.


  İlkokul sıralarında ezberlettiler bizlere “Hasan Tahsin” adını. Onun bir gazeteci olduğunu da öğrettiler. Ama hiç merak ettiniz mi; ilk kurşunu sıkan gazeteci hangi gazetede yazıyordu?.. İşte bizlere anlatılanlarda bu bilgi yoktur. Olamazdı çünkü Hasan Tahsin’in başyazarı olduğu gazetesinin adı “Hukuku Beşer” yani “İnsan Hakları”dır. Sunay Akın’dan dinleyelim:

  Nurdoğan Taçalan Hasan Tahsin’i anlattığı kitabına şu anlamlı soruyla son verir: “Türk Kurtuluş Savaşı bitti mi? Yoksa hala devam ediyor mu?” Öğrencilere memurlara alanlarda uygulanan şiddete düşünce özgürlüğünü savunduğu için yargılanan yazarlara cezaevlerindeki uygulamalara bakarak bu alanda bir insan hakları savunucusunun başlattığı direnişin bittiğini hiç kimse söyleyemez. Hasan Tahsin’in gazetesinin adının ders kitaplarına yazılmayarak unutturulmak istenilmesi direnişin devam ettiğinin kanıtı değil midir?
  Ne var ki insan hakları savunucularının çoğu da Hasan Tahsin’in “İnsan Hakları” adlı bir gazetesi olduğunu bilmezler. Bu yüzden her 15 Mayıs günü Konak Meydanı’ndaki Hasan Tahsin heykelinin önünde düzenlenen anma törenine yalnızca “protokol” katılır. Sahi düşünce özgürlüğünü insan haklarını savunan kaç insan bir karanfil bırakır Hasan Tahsin heykelinin önüne?…


  Ders kitaplarında ne Hasan Tahsin’in gazetesinin adına yer verdiler ne de onun bir tek yazısına. Ama biz de işgale karşı direnişi başlatanın bir gazeteci olduğunu bildiğimiz halde onun bir tek yazısını olsun merak ettik mi?.. Eminim bu yazıyı okuyanların çoğu Hasan Tahsin’in bir yazısıyla birazdan ilk kez karşılaşacaktır.

  Tarih 22 Mart 1919… Hasan Tahsin’in “Alt Tabaka” başlıklı yazısından bir bölüm: “Umumi olması lazım gelen mektepler bile patronların çocuklarına mahsustur. Fakir sabahtan akşama kadar kızgın güneşin altında çalışır didinir. Fakat bu kadar say ve gayretiyle beraber ailesini yine bilhhakkın terfih edemez. Ve çocuğunun mesaisine de muhtaç olur. O sebepten çocuklarını da tarlada yahut ki dükkanda çalışmaya sevk eder ve nihayet çocuklar tahsil çağını geçirirler. Bu suretle cahil kalanlar adedi ekseriyeti teşgil eder.”

  Hasan Tahsin’in paralı eğitime karşı olduğu açıkça belli oluyor yazısından. Öyleyse paralı eğitime karşı olan öğrencilere vurulan her tekme atılan her yumruk Hasan Tahsin’in düşüncelerine de uygulanan şiddettir. Ne var ki fırsat eşitliğini ortadan kaldıran paralı eğitime haklı olarak karşı çıkanlar da Hasan Tahsin’i tanımamaktadırlar.


  ONU “HASAN TAHSIN” YAPAN NEDİR ?
  “İLK KURŞUN”DAN ÖNCE DE KURŞUN ATMIŞTIR BU KAHRAMAN ADAM.

  Trablus Savaşı’nın sürdüğü günlerde Osman Nevres bu savaşla ilgili bir belge filminin Paris’in ünlü sinemalarından Olimpia’da oynandığını duydu.

  Heyecanla filmi seyretmeye koştu. Film başlayınca Osman Nevres yerinde duramaz hale gelmişti. Filmde Türkler kötüleniyorbarbar ve zalim insanlar olarak gösteriliyordu. Trablus’a saldıran İtalyanlar ise mazlum…

  Seyirciler perdede Türk askerlerinin görünce yuhalıyorİtalyan askerlerini alkışlıyorlardı. Osman Nevres dayanamadı ve oturduğu sandalyeyi perdeye fırlattı.

  Beyaz perde boydan boya yırtılmıştı. Sandalyenin arkasından Osman Nevres de sahneye fırladı ve Fransızca “ışıkları yakın” diye bağırdı.

  Seyircilerin korku ve şaşkınlık içinde bağırmaları üzerine makinist filmi durdurmuş ve ışıklar yanmıştı. Osman Nevres(Hasan Tahsin) sinirli bir sesle konuştu:

  “Benim sizlerden ne farkım var? Sarbonne Üniversitesi’nde okuyor ve sizin dilinizi konuşuyorum. Ben de Türküm .Türkler bu filmde gösterildikleri gibi vahşi ve zalim insanlar değillerdir. Onlar da en az sizin kadar uygardırlar..”

  Osman Nevres daha konuşacaktı. fakat sinema yöneticisinin şikayeti üzerine birkaç polis salona girmişti. Genç Türk milliyetçisi haklı olmanın verdiği yüreklikle polislere:

  “Olaya sebep olan benimbuyurun gidelim!..” dedi.

  Osman Nevresgötürüldüğü karakolda şöyle konuştu:”Ben vatanını seven bir insanın yaptığını yaptım.

  Fransa Hükümeti Osmanlı Devleti aleyhindeki bu kampanyayı durdurmazsa aynı davranışı pişmanlık duymadan tekrar yapabilirim..!”

  Bu olay Fransız basınında derin yankılar uyandırdı. Stephan Lausenna bir yazısında Osman Nevres’le tanıştığını anlattıktan sonra “O bir vatanseverdir” demekten kendini alamadı.

  İzmir’in işgalinden bir gün önce düşmana karşı koyma ve vatanı savunma hareketi için toplanan ve Redd-i İlhak Beyannamesi’ni hazırlayan vatansever aydınlar arasında Hasan Tahsin de vardır.


  Emperyalizme ilk kurşunu sıkan Osmanlı’daki İLK KADIN HAKLARI VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU gazeteci Osman Nevres(Hasan TAHSİN)’i saygıyla anıyoruz.

  Türk Milleti içinde nice Hasan Tahsin’leri yetiştirir; işbirlikçilere işgâlcilere ayrıca hatırlatıyoruz!


  Güneş Erkul
  İLK KURŞUN

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş