Alpertunga ‘nın torunlarından olan Türk Ecesi.

iskit hakanlığı’nın kraliçesi olup dünyanın ilk kadın hükümdarıdır.

hükümdarlığı süresince pers’lerle savaşmış doğu anadolu ve kafkaslar’a hakim olmak için perslerle kıyasıya bir mücadeleye girmiştir tarihi açıdan değerlendirecek olursak Tomris Katun’un Perslerle girdiği bu mücadele bile iskitler’in irani bir kavim/devlet olmadığının en önemli delillerinden biridir.

pers kralı büyük kiros‘un bir hile ile tomris’in oğlu’nu öldürtmesi ve tomris hatun’a kendisine biat edip o’nun karısı olması teklifi üzerine tomris hatun ordusuyla birlikte pers topraklarına girer yapılan savaşta pers ordusu’nu büyük bir bozguna uğratır ve büyük kiros’un başını keserek oğlu’nun intikamını alır.