Said Nursi dinsizlik akımına karşı Hıristiyan dindarlarla işbirliği yapmayı tavsiye etmiş ve Papa'ya mektup göndermiştiHaberin Tarihi: 13.02.2013 - 16:43


Bediüzzaman Said Nursi dinsizlik akımına karşı Hıristiyanların dindarlarıya işbirliği yapmayı tavsiye etmiş bu yönde girişimlerde bulunmuştu.

DİNSİZLİK ADINA BERABER MÜCADELE

Bu niyetini şu cümlelerde açıklamıştı: "Şimdi ehl-i iman değil Müslüman kardeşleriyle belki Hıristiyanın dindar ruhânîleriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilâf meseleleri nazara almamak nizâ etmemek gerektir. Çünkü küfr-ü mutlak hücum ediyor."

Bediüzzaman Hazretleri 1950'de Roma'ya Papa XII. Pius'a Risale-i Nur'da Allah'a iman Kur'an'ın mucize oluşu Peygamber Efendimizin peygamberliğini anlatan bölümlerin de yer aldığı Zülfikar adlı eseri gönderir. 22 Şubat 1951'de Vatikan'dan teşekkür mektubu gelir.

PAPA'DAN GELEN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Teşekkür mektubu Emirdağ Lâhikası'nda şu şekilde yer almaktadır.
"Papalık Makam-ı Âlîsi Kalem-i Mahsusu
Başkitabet Dairesi
Numara: 232247
Vatikan 22 Şubat 1951

Efendim
Zülfikar nâm el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul'daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken üzerinize Cenâb-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsâraat eylerim.

Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.
İmza Vatikan Bayn Başkâtib

THOMAS MICHEL'DEN SAİD NURSİ'YE ÖVGÜ

Vatikan temsilcisi Thomas Michel de 23-27 Mart tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Bediüzzaman'ı anma toplantısında Bediüzzaman Hazretlerinin mektubunu şöyle yorumlamıştı:

"Bugün birlikten bahsetmek kolay ama Said Nursi bundan 60 sene önce eserini Vatikan'daki bir papaza gönderdi. Bunu göndererek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Üstad'ın o mektubunun İkinci Vatikan Konsülü ile ilişkisi vardı. Bu eserden sonra toplanan ikinci konsülde Müslümanlarla kendilerinin düşmanının ortak olduğu sonucuna varıldı. İhtilafı ortadan kaldırıp ahlaksızlıkla mücadele etmek ve insan hürriyetini sağlamanın amaç olduğu görüşüne varıldı."


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]