Fidel Alejandro Castro Ruz (d. 13 Ağustos 1926 Mayari Küba) Küba Devrimi'nin önderlerinden olan Kübalı devrimci. Devrim sonrası Küba devlet başkanlığı yaptı. Sağlık sorunu yaşadığında halkının üzüntüden ağladığı iyileşip sokaklara çıktığında halkının sevinçten ağladığı lider.

GENÇLİK YILLARI;

İspanyol göçmeni bir toprak sahibi olan Angel Castro'nun beş çocuğundan ikincisidir. Çocukluğu yoksul bir yöre olan Mayari'de geçmiştir. Oriente ilinin merkezi Santiago'daki Katolik okullarında ve Havana'daki Cizvit lisesi Belen İlahiyat Okulu'nda öğrenim gördü. 1950'de Havana Üniversitesi'nden hukuk doktoru olarak mezun oldu.

Öğrenciyken 1947'de Dominik Cumhuriyeti'ne karşı başarısızlıkla sonuçlanan bir devrimci harekete ve 1948'de Bogota'daki kent ayaklanmalarına katıldı. 1947'de Küba Halk Partisi'ne girdi. 1950-52 arasında avukatlık yaptıktan sonra Temsilciler Meclisi seçimleri için Küba Halk Partisi'nden adaylığını koydu. Ama 10 Mart 1952'de iktidardaki Carlos Prio Socarras hükûmetini deviren Küba'nın eski başkanlarından General Fulgencio Batista seçimleri iptal etti.

"BİR KÜBA DEVRİMİ"

1953 Başlarında Batisra diktatörlüğünü yıkmak amacıyla küçük bir grup oluşturan Castro 26 Temmuz'da Santiago'daki Moncada Kışlasına 125 arkadaşıyla birlikte bir baskın düzenledi ama başarısızlığa uğrayarak tutuklandı. 1953'te Santiago'daki Küba Yüksek Mahkemesi'nde yapılan yargılamada "Sayın yargıç siz beni mahkum edin! Tarih beni haklı çıkaracaktır! (La Historia Me Absolvera)" cümlesiyle biten ünlü savunmasını yaptı. Mahkeme sonunda 16 yıla mahkûm oldu.

Juventud Adasında 21 ay hapis yattıktan sonra Batista'nın emriyle cezasının geriye kalan bölümü bağışlandı. 1955'te Küba'dan ayrılarak Amerika'ya geçti ve 26 Temmuz Hareketi adlı yeni bir örgüt kurdu. İspanya İç. savaşı''na katılmış olan Kübalı Alberto Bayo'nun yönetiminde gerilla savaşı eğitimi gören örgüt üyeleri 2 Aralık 1956'da Granma yatıyla Küba'ya dönerek Oriente'de karaya çıktı.

Burada hükûmet kuvvetleriyle girişilen çatışmalarda arkadaşlarının çoğunu yitiren Castro aralarında kardeşi Raul Castro ve Ernesto Che Guevara'nın da bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte Oriente'nin güneybatısındaki Maestra Dağlarına çekildi. Bu dağlarda iki yıl boyunca Batista'nın kuvvetlerine karşı bir gerilla savaşı yürüttü. Giderek siyasi desteğini yitiren ve bir dizi askerî yenilgiye uğrayan Batista 31 Aralık1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne "kaçtı."

Castro 1959'un ilk günlerinde Havana'ya girdi. Hukukçu Doktor Manuel Urrutia Leo devlet başkanlığına Castro da başbakanlığa getirildi.

İKTİDAR YILLARI;

Castro hükûmeti ilk olarak fiyatları ve kiraları düşürdü. Ardından köklü bir toprak reformu başlattı 40 hektarı geçen toprak bedelleri 20 yılda ödenmek üzere kamulaştırıldı ve halk çiftlikleri olarak işletilmeye başlandı. Önceleri Castro'ya karşı çıkmakla beraber 1959'a doğru gerilla hareketini desteklemeye başlayan Küba Sosyalist Halk Partisi (PSP) Castro ile ilişkilerini geliştirerek etkili bir konum kazandı.

Bu durumdan tedirgin olan Urrutia'nın toprak reformunun ertelenmesi yönündeki baskıları üzerine Castro istifa etti. Ama halkın yoğun tepkisi karşısında Urrutia görevinden çekilmek zorunda kaldı. Yerine Osvaldo Doticos getirilirken Castro yeniden başbakan oldu.

Bu sırada toprakların kamulaştırılmasından zarar gören ABD şirketlerinin baskısıyla ABD hükûmeti Küba'ya karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Ekonomisi tek ürüne dayalı bir ülke olan Küba öteden beri ABD'ye sattığı şekeri SSCB'ye satmaya başladı. ABD şirketlerinin elindeki rafineriler şeker karşılığında SSCB'den alınan ham petrolü işlemeyi reddedince Castro bu rafinerileri devletleştirdi.

Bu gelişme ABD ile Küba'nın arasını daha da açtı. Devrimden sonra ABD'ye kaçan ve John F.Kenedy yönetiminden silah ve mali destek sağlayan Kübalıların Nisan 1961'de giriştiği Domuzlar Körfez Çıkartması başarısızlıkla sonuçlandı. Castro çıkarmanın ardından yayımladığı Havana Bildirisi ile ilk kez Küba'nın sosyalist politikalar izleyeceğini dünyaya duyurdu.

Ertesi yıl SSCB'nin Küba'ya balistik füzeler yerleştirmesi ve Kenmmedy'nin Küba'yı deniz ablukasına almasıyla dünya bir nükleer savaşı eşiğine geldi.Bunalım ancak ABD'nin Küba'da hükûmeti devirmek için artık girişimde bulunmayacağına söz vermesi ve SSCB'nin Türkiye'deki Amerikan füze rampalarının kaldırılması karşılığında nükleer silahlarını Küba'dan geri çekmeyi kabul etmesiyle atlatılabildi.

Bununla birlikte Merkezi Haber alma Örgütü (Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]) Castro'ya yönelik suikast plânları hazırlamayı sürdürdü. Kruşkev'in Küba Bunalımı sırasında ödün verdiğini öne süren Castro 1968'e değin bağımsız sosyalist bir politika izledi. Güney ve Orta Amerika ile Afrika'daki devrimleri destekleyici bir tutum aldı.

Aynı dönemde Bağlantısızlar Hareketi'nin önderlerinden biri durumuna geldi. 1968'den sonra SSCB ile ilişkilerin düzelmesi doğrultusunda başlayan askeri ve ekonomik yakınlaşma süreci içinde SSCB'te dönük bir dış politika izledi. 1975'te Angola'daki iç savaş sırasında Angola Halk Kurtuluş Cephesi'ni (Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]) desteklemek amacıyla Kübalı askerler gönderdi. Bunu Etiyopya ve başka ülkelere gönderilen gönderilen Kübalı askerler izledi. 1980'lerde Küba'nın yurt dışındaki asker sayısı 40 bine ulaştı.
1961'de Küba Sosyalist Halk Partisi ile birleşme sonucu ortaya çıkan Birleşmiş Sosyalist Devrim Partisi'nin ( 1965'ten sonra Küba Kominist Partisi) genel sekreterliğini üstlenen Castro ülke içinde çok yönlü ve kapsamlı politikalar uygulamaya başladı. Okuma yazma seferberliği sonunda okuryazarlık oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Yeni okullar açılarak eğitim olanakları yaygınlaştırıldı. Zenginlik kaynaklarının ulusal gelirin ve sağlık hizmetlerinin dağılımında köklü değişiklikler gerçekleştirildi. İşsizlik büyük ölçüde ortadan kaldırılırken herkese çalışma yükümlülüğü getirildi.

Bütün bunlara karşın tek ürüne dayalı (şeker) Küba ekonomisini dönüştürme yönündeki çabalar başarılı sonuçlar vermediğinden 1970'lerin ortasından başlayarak önemli sıkıntılar yaşanmaya başladı.Bu nedenle SSCB'nin mali desteği büyük önem kazandı. Küba'da 1959'dan sonra ilk kez yerel seçimlerin yapıldığı ve devlet yapısında yeni düzenlemelerin geliştirildiği 1976'da Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu başkanlığını üstlenen Castro güçlü ve merkezi bürokrasiye dayanarak toplumsal ve ekonomik yaşamdaki yönlendirici rolünü sürdürdü. Devlet ve parti organlarında eski mücadele arkadaşlarına ağırlık verdi. Silahlı kuvvetlerden sorumlu devlet bakanı olan kardeşi Raul giderek ikinci adam konumu kazandı. SSCB ve Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkelerinde 1980'lerin sonlarında ortaya çıkan demokratikleşme ve piyasa ekonomisine yönelme süreci karşısında Küba yönetimi sosyalizmin Marksist-Leninist yorumuna bağlılığını sürdürdü. 1989'da Fidel Castro'nun yakın çevresindeki ordu komutanlarının karıştığı yolsuzlukların ortaya çıkarılması yönetimi ciddi biçimde sarstı. Öte yandan SSCB'yle ticaret hacminin gitgide küçülmesi ve Sovyet yardımlarının ortadan kalkması kısa sürede Küba ekonomisi üzerindeki etkilerini göstermeye başladı.

KİŞİLİĞİ ;

Enerjik karizmatik ve siyasi sezgileri güçlü bir önder ve parlak bir hitap yeteneği olan Castro üzgün bir siyasi düşünür olmaktan çok gelişen olaylara göre davranmasını bilen aktif bir eylem adamıdır. Başardığı işlerle halk içinde önemli bir destek kazanmakla birlikte çoğu sonradan ABD'ye sığınan geniş bir muhalif kitlesinin doğmasına da yol açmıştır. Bu kitleler için "Kimseyi zorla ülkemizde yaşamaya mahkum edemeyiz. Eğer insanların özgürlüğün kıymetini anlamak için esareti yaşayıp tecrübe etme ihtiyacı varsa Bu durumu olgunlukla karşılayacağız!" demesi dünya kamuoyunda ve kendi ülkesindeki karizmasını kuvvetlendirmiş zorlayıcı ve baskıcı bir liderden daha ziyade özgürlükçü bir insan olduğu imajını yaratmıştır. birçok sanatçı ve bilim adamını yargılamaksızın kabul etmiş ve desteklemiştir. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] müzik gurubunun solisti Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] gibi modern özgürlükçü birçok sanatçıyı Dost edinmiş ve sade bir yaşantı biçimini benimsemiştir. Halkıyla kendi arasındaki duvarları kaldırmıştır. ABD kökenli tarihçiler tarafından yaptıkları çarpıtılmış ve Amerikan medyası tarafından kötü gösterilmeye çalışılması dünya kamuoyunda daha çok meşhur olmasına neden olmuştur. Amerikan medya çevresince kötü gösterilmesine karşın verdiği cevap çok açıktır: Eğer tarih böyle yazıldıysa yapacak birşeyim yok! Benim için önemli olan halkın desteği ve güvenidir! Birçok kişi benim özgüvenimin kaynağını merak etmektedir. Kaynak çok açıktır: HALK !! demiştir.

Bu söylem ile gerçekler ne kadar çarpıtılırsa çarpıtılsın insanların gerçeği göreceği mesajını vermiştir. Gerçeği çarptıranların korkularından dolayı gerçekleri çarpıttığı gerçeğini görmüş ve bunu birçok söyleminde ifade etmiştir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


ATATÜRK İLE İLGİLİ UNUTULMAZ AÇIKLAMASI

"Devrimci Kemal Atatürk bizim esin kaynağımız oldu. 1919'da Anadolu'dan emperyalistleri atmak için Bandırma gemisiyle Samsun'a çıktı. Büyük bir zafer kazandı. biz de tam 40 yıl sonra ülkemizden faşistleri kovmak için granma gemisiyle Havana'ya çıktık. Biz de zaferle kucaklaştık.

Ben de devrim gerçekleştirdim ama Atatürk'ün yaptıklarını yapamazdım.

Türkler sağdan sola doğru yazarken harf devrimi ile tam tersi yönde yazmaya başladı. Kıyafet devrimi ve Medeni Kanun'la kadınlara getirilen statü çok önemliydi.

Ona ve devrimlerine hayranım.
Kendinize başka bir önder aramayın!" demiştir.

EKŞİ'DEN BİRKAÇ ENTRY;

"15 yaşından büyüklerde okuma yazma oranının yüzde 99.8 olduğu ülkenin görevini bırakmış lideri."

"küba'ya tam anlamıyla bagımsızlık getirmiş liderdir. dün amerikan büyükelçisi ırak harekatınız kısa sürsün diye buyurdugunda bir daha anladım ki fidel sayesinde kimse küba'ya gelip böyle bir şey söyleyemiyor."

"birşeylerin mümkün olduğunu göstermiş devrimci."

"içinde dünyadaki en güleryüzlü insanlarını barındıran onurlu bir ülkenin; doğum günü halkı tarafından şarkılarla kutlanan diktatörü."

"küba için varlığını ortaya koyan insandır ve halkı 47 yıldır inatla devrimine sahip çıkmaktadır.işte devrimden sonra ülkesine katkıları :

60 yeni üniversite açılmıştır (dünya ve bölgede sağlık alanında oldukça başarılı tıp fakültesi ağırlıklı).
onbinlerce spor kompleksi kültür merkezi ve enstitüler açılmıştır (sağlıklı bir kuşak ve sosyalizmin kültürel anlamda yerleşmesini sağlamak amaçlı).

abd'de binde 12 türkiye'de binde 80 olan çocuk ölüm oranlarını binde 6'ya kadar düşürmüş bir ülke.
koruyucu hekimlik dalında çok ileri bir noktada olan küba'da ortalama yaşam süresi erkeklerde 75 kadınlarda 77'ye kadar yükselmiştir.

küba'da okuma yazma oranı %100 ve dokuzuncu sınıfa kadar zorunludur.

oy verme yaşı 16 sendikalaşma oranı yüzde 95'tir.
küba"da yaşayan herkes sağlık ve eğitim hizmetlerinden ücretsiz yararlanır.

her aileye aile büyüklüğüne göre konut tahsis ediliyor ( sokakta yaşayan kimse yok).

küba enternasyonalist dayanışma anlamında latin amerika ve 3. dünya ülkelerine binlerce doktor gönderen ve bu ülkelerden 17.000 tıp öğrencisine ülkesinde ücretsiz eğitim veren tek ülkedir.

işsizliğin olmadığı küba'da her 100-120 aileye bir doktor düşüyor.

bütün yöneticiler yılda bir ay tarlalarda ya da üretimde çalışıyor.
nüfusu 11 milyon olan küba'nın (yüzde 66'sı beyaz yüzde 12'si zenci yüzde 20 kadarı melez) tüm vatandaşları ırk ayrımı olmaksızın halk parlamentosunda eşit temsil ediliyor.
her ailenin gıda karnesi ve sağlıklı beslenme hakkı anayasal güvence altındadır."

TEUKROS'TAN BİR NOT;

Commandante'nin ardından Fidel'in Küba'sı türlü zorluklarla boğuşuyor.Santa Clara'da tüm dünyanın kulağına bağıra bağıra söylenen özgürlük şarkılarına ''medeniyet'' kahpece bir ambargoyla cevap veriyor.Fidel mükemmel bir eğitim sistemi yaratmış.Dünya üzerindeki en iyi tıp eğiminin yapıldığı ülke Küba. Lakin gelin görün ki Kübalılar aç. Üzerinde Commandante'nin bulunduğu Küba paralarını birkaç dolar karşılığında satıyorlar.

Ve Fidel yaşlanıyor. Sonunun yaklaştığını o da biliyor. Yönetimi kardeşine devredecek kuvvetle muhtemel. Ama kardeşi Raul abisinin dayandığı gibi Kapitalizm'e göğüs gerebilecek mi bunu hiç kimse bilmiyor ve bu durum Fidel taraftarlarını endişelendiriyor.

END'TEN BİR NOT;

"Bir katilin bir hırsızın başbakan olduğu bir cumhuriyette dürüst kişilerin yerinin ya mezar ya cezaevi olduğunu anlayabilmek zor bir şey olmasa gerek."

"Devrim hareketine 82 kişiyle başladım. Eğer bunu tekrar yapmak zorunda kalsaydım yanıma 10 ya da 15 sadık insan alırdım. Eğer sadıksanız ve hareket planınız varsa ne kadar küçük olduğunuzun hiç bir önemi yoktur."

Bu iki sözüyle başladım aslında herşeye ilkin Che'yi tanıdım daha sonra Fidel'i. Fidel Castro'nun bu sözlerini okuduğumda evet dedim bende elimden geleni yapmalıyım birşeyler değiştiremeyebilirim ama en azından düşünce olarak iz bırakırım bilİyordum ki düşünce olarak iz bırakmak diğer herşeyden önemlidir.Fidel Castro ve arkadaşları Küba Devrimini yaparak dünyada bir çok fikre öncü oldular gerilla savaşının en büyük örneklerinden birini verdiler ve kazanarak tarihe geçtiler... Fidel'in dediği gibi tarih onu haklı çıkardı.

Marksizmin-Leninizmin en iyi uygulayıcılarından oldular. Bundan dolayıdır ki halkı ona tapar cinsten büyük bir sevgi duymakta. O hasta olduğu zaman sokaklara dökülüp ağlaşan insanlar gördük televizyonlarda onun coşkuyla açılışını yaptığı işçi bayramları gördük halkın onun devlet başkanlığından ayrılacağını duyunca tepki gösteren ondan başkasının onun gibi yönetemeyeceğini söylediği tepki gösterdiğini gördük... Bunun nedeni büyük bir sevgiydi bunun nedeni onun gerçek liderliğiydi. Dünya devrim sahnesine adını altın harflerle kazıdı dişiyle tırnağıyla dünyadaki en büyük özgürlük mücadelelerinden birini verdi.Büyük insan fikir adamı daha söyleyecek çok söz var aslında ama nasıl bitireceğini bilemiyor insan bir devrimciyi anlatırken cümlesini en iyisi onun bir sözüyle bitirmek;

"Yönetimin bir suçlu veya hırsız tarafından garanti altına alındığı bir cumhuriyette onurlu insanların öldürülmesi veya hapsedilmesi olağandır... Beni lanetleyin. Bunun hiçbir önemi olmayacak çünkü tarih benim yanımda yer alacak."

BENDEN BİR NOT;

Bilenler bilir tipik bir CHE hastasıyımdır ben buna karşın söyleyebilirim ki devrim sonrası "Hep devrim mi diyeceğiz? Ne desek bilmiyorum" diyerek yeni maceralara atılırken CHE Fidel tamamen darmadağın bir ülkenin başkanlığını alıp o ülkeyi idare etme cesaretini göstermiş ve üstelik bunda başarılı olmuştur bu yüzden onu hep saygıyla selamlayacağım....

Ve tabi hiç unutmayacağım bir yaşanmışlık var ;
Ferhan ŞENSOY'a ait "Şans Kapıyı Kırınca" adlı filmin çekimleri Küba'da yapılırken sete biri gelir ve Fidel Castro'nun adına geldiğini söyleyerek zarflar verir..

Bu zarflarda başrol oyuncuları için 20'şer dolar set ekibi için 10'ar 5'er dolar vardır...

Ve tabi bir de not;
"Topraklarımda çalışan hiçbir işçinin emeği karşılıksız kalamaz... Ülkemde çekim yaptığınız için teşekkür ederim.. Fidel Castro..."