Kleopatra.
Mısır kraliçesi bu adı taşıyanların yedincisi ama en ünlüsü (M.Ö. 69-30).

Pascal şöyle yazmıştı: «Kleopatra'nın burnu biraz kısa olsaydı dünyanın çehresi değişirdi». Bu cümle Mısır kraliçesinin ozanlar ve yazarlar üzerindeki çekici etkisini özetliyor. Kleopatra yaşantısının ayrıntıları pek az bilindiğinden bir efsane kahramanı haline getirilmiştir. Bu efsaneye göre güzel büyüleyici politikada olduğu kadar aşkta da usta olan Kleopatra Nil kıyılarında büyük bir lüks içinde yaşıyordu.

Gerçekte Yunan tarihçisi Plutarkhos'a bakılırsa pek fazla güzel değil di ama konuşur konuşmaz dayanılmaz bir kadın oluveriyordu. Sesi çok tatlıydı konuşmaları hem akıllıca hem kurnazlık doluydu. Birkaç dil bilirdi: Yunanca Mısır dili Arami dili Latince. On yedi yaşında kraliçe olmuş ülkenin töreleri uyarınca iki erkek kardeşiyle evlenmişti.

Sezar iktidarı ele alması için kendisine yardımcı olduğundan onunla birlikte Roma'ya bir yolculuk yaptı. Sonradan Sezar'ın ölümü üzerine Marcus Antonius'u baştan çıkardı ve ikisi birlikte görkemli gemilerle Yunanistan'ı ve Asya'yı dolaştılar. Bu yüzden Octavius yani geleceğin Augustus'u Kleopatra'ya savaş ilân etti ve donanmasını M.Ö. 31'de Actium'da yenilgiye uğrattı. Kleopatra kendisini zehirli bir yılana sokturarak canına kıydı.

(Solda) Kleopatra'nın ölümü. Roma katakomplarında bir duvar resminden.

(Sağda) Kleopatra adına dikilmiş bir mezartaşı. Aşağı ve Yukarı Mısır'ın taçları başında bir hükümdar olarak tasvir edilen Kleopatra bir tahta oturmuş olan tanrıça İsis'e bir armağan sunuyor. Louvre Müzesi Paris.

Alıntıdır...