Perikles

Atinalı devlet adamı (M.O. 495-429).
Atina'nın M.Ö. V. yy.da gösterdi*ği gelişme eylemi ve kişiliğiyle Yunan uygarlığının en parlak dönemine damgasını vuran Perikles'in adına bağlıdır.

Soylu bir aileden gelen Perikles Elealı Zenon ve Anaksagoras gibi filozofların yanında yetişti. Çok geçmeden soğukkanlılığıyla «rüzgâr gibi hareketli» yurttaşlarına egemen oldu.

461'de demokratik partinin başına geçti otuz yılı aşkın bir süre Atinalıları yönetti. Atina'nın bütün alanlarda parlaması için sabırsızlandığından ordularını komşu siteleri yenilgiye uğratarak zafere kavuşturdu. Yalnız Isparta ile başedemedi ve bu yüzden uzun Peloponnes Savaşları patlak verdi savaşın sonunda Atina yenik düştü. Bu yenilgiye rağmen Perikles gene de tarihte Atina'yı süslemeleri için durmadan desteklediği sanatçıların ve yazarların koruyucusu olarak yer alacaktır.

Perikles Atinalılarca yeniden göre*ve çağrıldığı yıl vebadan öldü.

Alıntıdır...