Mao Ze Tung ( 1893)- (1976)
Çin Halk Cumhuriyeti Eski Devlet Başkanı

1893 yılında doğdu. Sol düşüncelerle üniversite öğrenimi sırasında tanıştı. 1921 yılında kurulan ÇKP (Çin Komünist Partisi)’nin 12 kişilik kurucu üyesinden biriydi. ÇKP’nin kurulduğu dönem onbinlerce köylünün toprak ağalarına karşı ayağa kalktığı bir süreçti. ÇKP bu dönemde büyük bir etki sağladı. 1924-1927 yıllarında başlattığı silahlı ayaklanma bastırıldı. ÇKP 6. kongresinde “kırın kenti kuşatması stratejisini kabul etti. Yoğunlaşan yerli direnişler karşısında geriye çekilmeye mecbur kaldı. Uzun Yürüyüş'e başladı. Uzun Yürüyüş Eylül 1934’ten Ekim 1935’e kadar sürdü. Çin’in bir ucundan diğer ucuna yürüdüler. 1935’te ÇKP’nin liderliğine getirildi.

Çin’in özgün koşullarından dolayı kır çalışmasına ağırlık verdi. Kızıl Ordu’yu kurarak mücadeleyi gerilla savaşı biçiminde başlattı. Kurtarılmış bölgeler yöntemiyle ilerledi. Komünist rejimi yerleştirmek için onbinlerce insanın ölümüne yol açtı. Doğu Türkistan'ın işgalini sürdürdü. 1949’da zafere ulaştı. Devlet başkanlığına seçildi. 1976 yılında öldü.

Mao'nu uyguladığı politik süreçler:

* 1956’ya kadar geleneksel Sovyet ekonomi modelini yakından izledi.

* 1956-1957’de “yüz çiçek açsın yüz düşünce yarışsın” sloganı ile yürütülen liberal dönem.

* 1958’de “büyük sıçrayış ve halk komünleri” kampanyası.

* “Kültür Devrimi”

* 1960’lardan sonra Çin-SSCB arasındaki anlaşmazlıklar.

* ABD’ye yakınlaşma politikaları ve bunun “Üç Dünya Teorisi” ile sistematikleştirilmesi.


alıntıdır